Hlavní obsah
Aktuální dění

Dorazila vám neobjednaná zásilka? Můžete si ji i ponechat

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Fotolia by Adobe / stock.adobe.com

Pokud vám podnikatel dodá zboží bez objednávky, nejste povinni ho převzít. A v žádném případě za něj nemusíte platit.

16. 2. 16:56

Jistě to znáte. Objednávka zboží za pár set korun, po které však následuje doručení zásilky s výzvou k platbě částky ve výši jednoho i více tisíců korun a příslib zasílání dalších a dalších balíčků. Co s tím?

Článek

Přesně takto popisují mnozí spotřebitelé praktiky některých zásilkových obchodů. A stížností přibývá. Pamatujte však, že obrana existuje.

Když jste chtěli pouze jeden balíček

Obvykle si zákazníci stěžují na skutečnost, že si sice zboží objednali, ovšem v domnění, že jim přijde pouze jedna zásilka. O následně zasílané zboží již nemají zájem. V takových případech lze doporučit, abyste si důkladně zkontrolovali objednávku a to, co je v ní uvedeno. Pokud vám podnikatel dodá zboží bez objednávky, nejste povinni ho převzít. Může se však stát, že vám zboží bude vhozeno do poštovní schránky, ale ani v takovém případě se ho nemusíte ujmout.

Když jste si neobjednali vůbec nic

Nedávno spotřebitelská organizace dTest upozornila, že v posledních měsících není výjimkou, že lidé obdrží zásilku od společnosti, od níž si nic neobjednali a se kterou nikdy dříve nebyli v kontaktu. Objevují se totiž stále nové společnosti, které tuto praktiku spočívající v zasílání neobjednaného zboží využívají. Oraganizace zároveň varovala před polskou společností Stander Sp. z.o.o., na kterou již obdržela stovky stížností, které si můžete přečíst zde.

Co můžete dělat s obdrženou a nechtěnou zásilkou

Odpověď na tuto palčivou otázku přináší občanský zákoník (§ 1816). A jak už bylo uvedeno, předně nejste povinni si takovou zásilku převzít. Pokud ji převezmete a rozhodnete se ponechat si neobjednané zboží, považujete se za poctivého držitele. Nemusíte podnikateli na své náklady nic vracet ani ho o tom jakkoliv vyrozumět. Podnikatel si může neobjednanou věc na svůj náklad vyzvednout, ale vy v žádném případě nemáte povinnost za neobjednané zboží platit.

Zasílání nevyžádaného zboží a následné vymáhání platby za něj je zároveň zakázanou agresivní obchodní praktikou (§ 5b a příloha č. 2 písmena f) zákona o ochraně spotřebitele). Můžete se tak dle druhu zboží obrátit s podnětem na příslušný dozorový orgán, nejčastěji tedy na Českou obchodní inspekci.

Řada spotřebitelů upřednostňuje, aby jim neobjednané zboží nebylo vůbec zasíláno a aby je podnikatel neobtěžoval požadavky na zaplacení. Pak je vhodné se s takovou výzvou obrátit písemně na odesílatele. Forma této výzvy sice není nijak stanovena, obecně ovšem lze doporučit formu písemnou (doporučený dopis nebo e-mail).

Ale pozor

Důležité je si uvědomit, že právo nevracet neobjednané zboží se vztahuje pouze na případy, kdy zboží posílá podnikatel, tedy osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Pokud by věc poslala fyzická osoba, která není podnikatelem, tak by se v případě, že byste si zboží ponechali, jednalo o bezdůvodné obohacení. Takové zboží musíte vrátit.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz