Hlavní obsah
Nakupování

Trvanlivost versus použitelnost potravin aneb Není datum jako datum

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Fotolia, zdroj: Adobe Stock

Údaj o datu minimální trvanlivosti či použitelnosti musí být na obalu potraviny umístěn na viditelném místě. Stejně tak má být pro vás srozumitelný, čitelný a v českém jazyce.

16. 5. 17:16

U potravin patří k důležitým údajům uváděným na jejich obalu doba spotřeby. Víte, jaký je rozdíl mezi označením „Spotřebujte do“ a „Minimální trvanlivost do“? A proč někdy je uveden pouze den a měsíc a jindy zase měsíc a rok?

Článek

Zejména v případě označování potravin si ani zdaleka nelze vystačit pouze s českými zákony a vyhláškami. Mnohá pravidla jsou upravena v nařízeních a směrnicích Evropské unie. Důvod? Spotřebitelé mají mít napříč členskými státy Unie zaručený stejný standard ochrany. Většinu podstatného v této oblasti naleznete v nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Opomenout nelze ani Zákon o potravinách a tabákových výrobcích či Občanský zákoník.

Vždy platí, že údaj o minimální trvanlivosti a době použitelnosti se na obalu umístí na viditelném místě. Informace musí být pro spotřebitele srozumitelná, čitelná a v českém jazyce. Nepřipouští se její zakrytí jinými informacemi a také by obal měl bránit případnému smazání.

Datum minimální trvanlivosti

Vymezuje minimální dobu, po kterou si potravina při dodržování skladovacích podmínek zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Jedná se tedy o časovou hranici, po kterou se výrobek při řádném uskladnění určitě nezkazí. Zcela v pořádku však může vydržet i mnohem déle, proto není třeba vyhazovat ho hned do koše.

Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy „Minimální trvanlivost do“ a následuje den, měsíc a rok konce této doby. Pokud je trvanlivost kratší než tři měsíce, nemusí být na obale uveden rok, pokud je v rozmezí od tří do 18 měsíců, nemusí se uvádět den, a pokud je delší než 18 měsíců, nemusí výrobce udávat ani den ani měsíc. Konec doby minimální trvanlivosti připadá na poslední den uvedeného měsíce nebo roku.

Datum použitelnosti

Uvádí se u rychle se kazících potravin, které lze spotřebovat jen během omezené doby. Jde o většinu mléčných, masných a cukrářských výrobků, lahůdkářské výrobky, upravené čerstvé chlazené ovoce či takto upravenou zeleninu. Tímto datem se ukončuje doba, po kterou si potravina při dodržování skladovacích podmínek zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po uplynutí této doby se předpokládá, že potravina již tyto požadavky nesplňuje, proto nesmí být uváděna do oběhu a spotřebitelům nabízena k prodeji.

Datum použitelnosti poznáte podle slov „Spotřebujte do“. Musí být uveden den a měsíc, popřípadě také rok ukončení této doby v uvedeném pořadí. Je-li potravina označena datem použitelnosti, musí být vždy doplněna i informace o konkrétních podmínkách skladování, u teplot údajem vyjádřeným číselnými hodnotami.

Prodej prošlých potravin

Minimální trvanlivost a použitelnost je třeba důsledně rozlišovat. Zatímco prodej potravin s prošlou dobou použitelnosti je přísně zakázán a prodávající je musí ihned vyřadit z prodeje, potraviny s prošlou dobou trvanlivosti smějí být za určitých podmínek dále prodávány. Taková potravina musí být zdravotně nezávadná, dále musí být viditelně označena informací, že se jedná o potravinu s prošlým datem minimální trvanlivosti, a musí být od ostatních potravin oddělena. Rozhodně nestačí, když je na štítku napsáno „sleva“ nebo „akce“. Musí být nepochybné, že důvodem nižší ceny je právě expirace minimální doby trvanlivosti.

Kdy budete datum hledat marně?

U některých potravin se datum použitelnosti ani minimální trvanlivosti uvádět nemusí. Výjimka platí například pro čerstvé ovoce a zeleninu, konzumní brambory, kvasný ocet, jedlou sůl, limonády, ovocné šťávy a nektary nebo pekařské a cukrářské výrobky. Dále jsou to třeba žvýkačky, jednotlivé porce nebalené zmrzliny, tradiční i ovocná vína, lihoviny a likéry. Pro likéry s vaječnou, mléčnou nebo smetanovou složkou to však neplatí.

Když něco není v pořádku čili reklamace nedostatků potravin

Záruka za jakost u potravin je obzvlášť důležitá. Garantuje vám totiž dobu, po kterou si potraviny zachovávají své obvyklé vlastnosti, a vy je tak můžete bez obav o zdraví konzumovat. Při stanovení záruky je nutné vycházet z data spotřeby, u každé potraviny je tak logicky záruka jinak dlouhá. Proto je třeba všímat si informací uváděných na obalu.

Základní rozdíl je právě v pojmech datum minimální trvanlivosti a datum použitelnosti. S překročením data minimální trvanlivosti nelze spojovat konec záruky, zvláště když se takto prošlé potraviny mohou i nadále v obchodech prodávat, byť za jasně daných pravidel. Opomene-li obchodník o prošlé trvanlivosti informovat, můžete požadovat výměnu za neprošlou potravinu, slevu z ceny nebo můžete od smlouvy odstoupit. V případě reklamace platí, že je třeba potravinu reklamovat co nejdříve poté, kdy zjistíte její závadnost.

Jak reklamovat?

Ohledně postupu při uplatnění reklamace potravin nečekejte žádné zvláštnosti. Tak, jak se běžně reklamují vady jiného zboží, reklamují se i vady potravin, i když škála vad postihujících potraviny je poněkud odlišná – hniloba, plíseň nebo třeba výskyt škůdců.

Reklamaci každopádně musíte řešit bezodkladně. K reklamaci zákon účtenku nevyžaduje, a tak by ji neměli chtít ani obchodníci. Postačí i doklad o platbě kartou či výpis z účtu spolu se svědectvím nákupního doprovodu. Kupním dokladem se však bude snáze prokazovat, že daný výrobek byl součástí velkého vícepoložkového nákupu. Můžete se dostavit do kterékoliv prodejny daného obchodního řetězce, podmínkou je stejný sortiment. Otevřený či poškozený obal rozhodně nemá vliv na vaše nároky ze závadných potravin. Dokonce ani skutečnost, že ke zjištění vady došlo při ochutnání potraviny, nemůže bránit v uznání reklamace.

Rozdíly nastupují ve způsobu i rychlosti vyřizování reklamace. Zpravidla je o ní rozhodnuto ihned a zboží je měněno na počkání. Je-li v tu chvíli vyprodané, obchodník rovnou vrací peníze. Pokud máte podezření, že závadný není pouze váš výrobek a obchodník si s tím nejspíše hlavu neláme, je vhodné dát podnět ke kontrole Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Ohledně nebaleného masa a uzenin, vajec, mléčných produktů, ale i třeba včelích medů, vykonává dozor Státní veterinární správa.

Obchodníci nesou odpovědnost za vady vzniklé nesprávným skladováním jen do doby, kdy si je koupíte. Pokud vadu způsobenou nesprávným uskladněním odhalíte později, ničemu to však nevadí. I v tomto případě vás chrání zákonný předpoklad existující vady v době převzetí, opak musí prokázat obchodník. Nicméně i vy musíte potraviny po nákupu uchovávat v teplotě a za podmínek uvedených na obalu. Už jen proto, chcete-li mít zdravotně nezávadnou potravinu i nadále.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz