Hlavní obsah
Psychologie

Co když vám dcera řekne, že jí máte říkat Matyáši? Gender není pohlaví

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: M. V. Stránská/foto Pixabay.com

Radujete se z narození holčičky? Možná budete mít za pár let doma místo Jany Honzu a nebo naopak. To není snadné pro žádné rodiče.

23. 9. 19:07

Dříve byla fenoménem dospívajících anorexie a bulímie. Dnes je to genderová dysforie. Podle odborníků mají tyto nemoci mnoho společného. Co to však znamená pro školy, učitele a rodiče?

Článek

Představte si, že máte doma dvanáctiletou dceru, která vám jednoho dne řekne, že se ve svém dívčím těle necítí dobře a přeje si, abyste ji oslovovali v mužském rodě a chlapeckým jménem. Nebo raději v neutrálním rodě, protože vlastně ještě neví, jestli by chtěla být chlapcem nebo dívkou. Zdá se vám to šokující? Určitě méně, než když zjistíte, že se toto vše odehrává s vaším dítětem na půdě školy a před vámi to škola drží v tajnosti. Odborně řečeno, vaše dítě prochází ve škole tzv. sociální tranzicí, škola ho v tom podporuje, je oslovováno úplně jiným jménem a rodem než ve vlastní rodině a nikdo to s vámi nekonzultoval.

Je to ještě v zájmu dítěte?

Podobných případů, kdy škola dítě podporuje v sociální tranzici proti vůli rodičů nebo bez jejich vědomí, naštěstí zatím není v ČR mnoho, i když i u nás se již první vlaštovky objevily.

V USA k těmto případům dochází mnohem častěji. Nejeden rodič se pak se školou soudí a dokonce to někdy končívá i odebráním dítěte, neboť rodič je oficiálně považován za „škodnou“, která dítě nerespektuje a tím mu škodí. Zájmy dítěte tzv. na prvním místě. Rodič má se svými právy zkrátka smůlu.

Otázkou je, zda je toto ještě v zájmu dítěte, nebo už zcela přes čáru. Jaká práva vlastně mají rodiče? Do jaké míry mohou ovlivňovat výchovu, postoje a chování vlastního dítěte? Zdá se, že se svět řítí směrem, kdy se budou muset matky ptát novorozence na souhlas, zda ho smějí přebalit.

Počet případů strmě stoupá

Fakta mluví neúprosně. Zatímco v devadesátých letech byly fenoménem poruchy příjmu potravy (bulímie a anorexie), dnes je tím tzv. genderová dysforie. Od roku 2018 nastal celosvětově obrovský nárůst počtu případů, a to v řádu stovek procent. Obdobně zaznamenala nárůst případů i česká specializovaná pracoviště.

MUDr. Vladislav Chvála ze Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch z Liberce uvádí, že: „Od roku 1994 do roku 2021 jsme pečovali nejméně o 34 takových rodin. Patnáct jsme přijali v posledních třech letech a z nich deset v roce 2021. Při malé kapacitě našeho pracoviště, které je k dispozici psychosomatickým případům, je takový nárůst jediné diagnózy něčím výjimečným.“

Zajímavé je, že poruchy příjmu potravy, stejně jako genderová dysforie, se začínají u dětí a mladistvých projevovat ve stejné době, a sice na začátku puberty. Mnohem častěji se diagnóza projevuje u dívek než u chlapců (i to mají obě nemoci společné). Přicházejí zkrátka na prahu dospívání a odborníci se domnívají, že se v obou případech jedná o příznaky plynoucí z obtíží separačního procesu z rodiny.

Školy se s problémem teprve učí zacházet

V českých školách se již delší dobu s tímto problémem setkávají i učitelé. Dnes již není výjimečné, že žákyně projeví přání být oslovována chlapeckým jménem a v mužském rodě. Někteří učitelé se tomu brání a považují takovou žádost za projev drzého chování a pokusu o pobavení třídy nebo za snahu upoutat na sebe pozornost. Většina však začíná postupně chápat, že je tu nový problém, který není radno zlehčovat, jako se to kdysi dělo v úplném začátku poruch příjmu potravy. I tehdy nějakou dobu trvalo, než si rodiče, učitelé i odborníci uvědomili, že nejde jen o rozmazlené slečny, které jsou vybíravé v jídle.

Hovoří se o tom, že by někdo měl učitele proškolit, dát jim informace a také poradit, jak správně komunikovat s dětmi, u kterých se tato diagnóza projeví. Nemohu si v této souvislosti odpustit poznámku, že MŠMT plánuje zvýšit učitelům tzv. přímou pedagogickou povinnost. To je ten počet hodin z pracovní doby, kdy učitelé aktivně vyučují žáky. Zbytek pracovní doby učitelů pak tvoří tzv. nepřímá pedagogická povinnost, a ta slouží pro dělání příprav na výuku, opravování písemných prací, nejrůznější školení, třídnické povinnosti, komunikaci s rodiči, přípravu individuálních plánů podpory pro děti se speciálními potřebami, komunikaci se školním psychologem nebo psychologickými pracovišti pro která pravidelně musejí psát zprávy týkající se studia žáků se speciálními potřebami, účast na pedagogických radách apod.

Protože je učitelů nedostatek, jednou z cest, jak tento problém řešit (nikoliv vyřešit), je zvýšit jim přímou pedagogickou povinnost. Je třeba si však uvědomit, že učitelé toho už teď mají až nad hlavu.

Učitel má v prvé řadě učit

Již nyní se po učitelích chce, aby suplovali psychology (kteří na školách také kriticky chybí), speciální pedagogy, vychovatele, ochranku (drží dozor na chodbách a dohlížejí na udržování klidu) a k tomu, aby uměli zacházet s dětmi se závažnými poruchami chování a s dalšími diagnózami. Učitel by však měl být v prvé řadě učitel, to znamená připravovat pro děti zajímavou a poutavou výuku, která je bude bavit a něco si z ní pozitivního odnesou. Vše ukazuje na to, že se v brzké době bez pomoci odborníků ve školství neobejdeme. To, že na mnoha školách školní psycholog vůbec nepůsobí a žádného nemohou školy sehnat již roky, se bude muset stát minulostí. (Úplně stejně by měli ve školách začít působit pracovníci ochranky, kteří budou dohlížet nejen na klid a pořádek na chodbách, ale také na to, aby do budovy nevstoupil někdo ozbrojený nebo nepovolaný. V zahraničí je to běžné. U nás i tuto práci dělají učitelé, když jim jsou rozdělovány tzv. dozory na chodbách, v jídelně apod.)

Odborníci radí učitelům

Odborníci učitelům ve školách doporučují přistupovat k dětem s diagnózou genderové dysforie takto:

- Vždy se pedagogicky zaměřovat podle individuální potřeby dítěte, citlivě a s respektem komunikovat, umožnit výběr oslovování podle potřeby, nenutit chodit na určité toalety, nabídnout alternativní/neutrální variantu, nebo individuální plán na tělocvik.

-Sledovat, zda nedochází k šikaně, nerespektu, nebo posměchu.

-Spolupracovat s rodinou a ostatními pedagogy na škole, nerozhodovat za dítě.

-Rodiče mají právo volit lékařskou péči, ale nemají právo zakazovat respekt k přání a potřebám dítěte.

- Oslovovat dítě, jak si přeje (jiné jméno, zájmeno/rod), zeptat se, jak to vnímá.

- Umožnit studentům a studentkám změnit si jméno i ve školní dokumentaci (a to bez ohledu na souhlas/nesouhlas rodičů).

- Zajišťovat možnost používání toalet, koupelen a šaten, které odpovídají potvrzenému pohlaví autentickému genderu studenta, aniž by musel zveřejnit svůj transgender status.

Pepík zkrátka bude chodit na dívčí WC a basta

Jinými slovy, zapomeňte na to, že byste Pepíkovi bránili chodit na dívčí toalety nebo Mařence na ty chlapecké. Nejde o módu ani o snahu upoutat na sebe pozornost, dokonce ani o nevychovanost, jak si stále někteří učitelé myslí. Jde o nemoc.

Z výše uvedeného také plyne, že pokud se Pepíček nebo Maruška rozhodnou, že si chtějí říkat úplně jinak, není důležité, co si o tom myslí jejich rodiče. Do školní dokumentace má být zapsáno jméno, kterým chtějí být oslovováni a rod v jakém chtějí, aby s nimi bylo komunikováno.

Rozumím tomu, že tyto rady pro učitele směřují k ochraně dětí. Přesto se jako rodič musím ptát, jestli už to přece jen není trochu příliš?

Anketa

Jak byste reagovali, kdybyste se dozvěděli, že vaše dítě prochází ve škole tzv. sociální tranzicí a nikdo vás o tom neinformoval?
Okamžitě bych to řešil(a) s ředitelstvím školy. O tomhle musí rodič vědět!
17 %
Okamžitě bych dítě přendal(a) na jinou školu. Bez mého svolení se nic takového dít nebude.
10,3 %
Nejdříve bych si promluvil(a) s dítětem, a pak bych teprve jednal(a).
68,4 %
Měl(a) bych radost, že škola mé dítě podpořila. Říkat mi o tom nikdo nemusí, netrvám na tom.
4,3 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovalo 348 čtenářů.

Několik důležitých pojmů

Na závěr už jen několik důležitých pojmů pro všechny, kdo si stále myslí, že pohlaví a gender je totéž, nebo to pletou dohromady se sexuální orientací. Slovník říká:

Pohlaví – biologická kategorie, na základě které jsou lidé tradičně děleni po narození na ženy a muže na základě fyzických znaků.

Gender (rod) – pojí se k naší roli ve společnosti, očekáváním a způsobům chování, reflektuje naše niterné prožívání.

Genderová identita – základní prožívání vlastního já na škále žena až muž, je vyjadřovaná v interakci s ostatními lidmi.

Sexuální orientace – popisuje typ osob, ke kterým daný člověk emočně, fyzicky a/nebo romanticky inklinuje.

ZDROJE:

https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2022/01/16.pdf

https://g.cz/10-nejdivnejsich-genderu-ktere-opravdu-existuji/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gender

www.psychiatriepropraxi.cz

https://is.muni.cz/th/hhn3l/Diplomova_prace_Rulcova_471730.pdf

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-nebinarni-trans-ucitele-si-s-zaky-casto-nevedi-rady-zni-od-psychologu-212993

https://jsmetransparent.cz/o-translidech/vztahy-ve-skole/

https://alipro.cz/2022/03/24/transgender-ideologie-na-skolach-v-usa-indoktrinace-vrazi-klin-mezi-deti-a-rodice/

https://www.marianne.cz/rodina-deti/genderova-dysforie-kdyz-divka-nechce-byt-divkou-ale-chlapcem-naopak

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Holcicka-rekla-ze-je-chlapecek-V-prvni-tride-Skola-se-podridila-spoluzaky-poucila-sexuolozka-Dopadlo-to-zle-Debata-o-trans-lidech-mela-divoky-konec-691537

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3596900-pribyva-pripadu-lidi-s-diagnozou-genderove-dysforie-uvadi-vyzkum

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz