Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Jasnost vs. nejednoznačnost: Jak lídři ovlivňují pracovní prostředí

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Mediaphotos, Getty Images Signature
12. 4. 10:42

Nastavení mnoha organizací je nejednoznačnost. Vidíme ji v nejasných a často konfliktních prioritách, nepřesných rolích a odpovědnosti, v mlžící komunikaci atd. To ale nemusí být vaše realita.

Článek

Žijeme ve VUC pracovním světě! Jo, jo, mám tam chybu, že? Správně by to mělo být VUCA, nebo ne? NE! Pojďme se na tuto zkratku, původem z armády, podívat:

🔸V olatile (nestálý) 🔸U ncertain (nejistý) 🔸C omplex (komplexní) 🔸A mbiguous (nejednoznačný)

Je náš pracovní svět nestálý? Jistě! Nejistý? Na 100%! Komplexní? Více než kdy předtím!
Nejednoznačný? Ne nutně. Jednoznačnost anebo nejednoznačnost ve většině organizací je „man made“ proměnná. Není to nutně faktický popis světa, ve kterém žijeme. Co je opakem nejednoznačnosti? JASNOST.

To, jestli je vaše pracovní prostředí nejednoznačné nebo jasné, není přímo závislé na světě okolo vás. Je závislé na managementu organizací. Na jejich lídrech. Nastavením mnoha organizací je nejednoznačnost. Vidíme ji v nejasných a často konfliktních prioritách, nepřesných rolích a odpovědnosti, v mlžící komunikaci, v různých, často protichůdných, postojích managementu. Nejednoznačnost je totiž přirozeným stavem věcí. Děje se automaticky, když situaci nedáte zřetelné pojmenování a nezaujmete vůči ní stanovisko. Vede k průměrným výkonům, zmatku, časovým ztrátám, frustraci a nespokojenosti.

Jsou to lídři, jejichž úkolem je nestálost, nejistotu a komplexnost světa přenášet do jasných postojů, komunikace a priorit ve své organizaci. Jasnost vyžaduje rozhodnutí a práci. A následně disciplínu v dodržování.

Jasnost, transparentnost a čitelnost lídrů přispívá k bezpečnému prostředí a mnoha dalším organizačním benefitům. Proto je v pořádku, dokonce žádoucí,  když je lídr v některých oblastech v postojích a komunikaci ke své organizaci cíleně „černobílý“.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz