Hlavní obsah
Lidé a společnost

Umíme být tak konzervativní, jako byla šlechta před sto lety?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Marketa Kadlecova
26. 8. 19:04

Na zámku ve Velkém Meziříčí byla zahájena výstava o Františku Harrachovi, majiteli panství od roku 1908. Toto krátké zamyšlení není jen pozvánkou k návštěvě zámku, ale také inspirací pro dnešní postoje k novinkám.

Článek

Miluji seriál Modrá krev. Z mnoha důvodů, hlavně pro ukázání charakterových rysů příslušníků šlechtických rodů, které v naší společnosti stále chybí. Šlechetnost, disciplinovanost a úcta ke svěřenému majetku s povinností zachovat jej pro budoucí generace. Oblíbený seriál kladl důraz na současné žijící příslušníky a taky vyrovnání se jejich rodin s ostudným zacházením od vlády proletariátu.

Zmíněný František Harrach žil v době končícího císařství a první republiky. Přesto jeho aktivity můžou být inspirativní i pro dnešní svět. Jak jeho jméno napovídá, má spojitost i s Harrachovem a Podkrkonoším, kde jeho předci zanechali významnou stopu.

Na panství ve Velkém Meziříčí se dostal v roce 1908, protože jeho strýc neměl dědice, který by nadále zámek spravoval. V té době velmi vzdělaný a zcestovalý Harrach se ujal správy majetku a využil všechny své znalosti a energii k rozvoji zámku, statků i okolí.

Zmodernizoval zemědělské statky, které, pokud je nezničili o mnoho dekád později komunisté, slouží dodnes. V zemědělství i lesnictví zaváděl nejmodernější metody a zároveň založil výzkumný ústav, aby podpořil co nejlepší výsledky. Později spolupracoval i se zemědělskou univerzitou v Brně. Veškerou aktivitu vykonával s ohledem na přírodu a zachování krajiny.

Velmi brzy si pořídil automobil, který mu zrychlil cestování mezi Vídní, Janovicemi a dalšími místy, která spravoval. Automobil později hrál neslavnou roli v dějinách lidstva, ale to zmíním dále.

Na svých statcích prosazoval český jazyk jako úřední jazyk, protože věděl, že dobrá komunikace s lidmi, kteří u něj pracují, je základ. Byl velkým podporovatelem Sokola, sám aktivně sportoval, motivoval místní k lyžování a dalším formám rekreačního sportu. Také zaváděl v okolí hasičské sbory, čímž ovlivnil nejen bezpečnost v obcích, ale také přispěl ke komunitnímu životu.

Byl nakloněn charitě a dobročinnosti, podporoval velké projekty i jednotlivé chudé rodiny.

Foto: Marketa Kadlecova

Zahájení výstavy o Františku Harrachovi

Uměl mnoho jazyků, tři výtečně a další tři komunikačně; ty využíval nejen při cestování, ale také při diplomatických jednáních v rámci Rakouska-Uherska, nově vzniklého Československa, ale také po celé Evropě.

Jako první v okolí využil náhonu v Jelínkově vile ve městě a vysoko na kopec byla dovedena na zámek elektřina z vodní trubíny, rozvody jsou mimochodem dodnes fuknční.

Byl přítelem císaře a roku 1909 proběhly ve Velkém Meziříčí císařské manévry, velká vojenská akce s nácvikem bojeschopnosti. Při té příležitosti se spřátelil s následníkem trůnu, kterému 1914 nabídl svůj vůz s řidičem a osobní doprovod do Sarajeva. Při atentátu kryl Františka Ferdinanda vlastním tělem a kapesníkem mu otíral krev, tento artefakt je dodnes s první kapkou krve Velké války vystaven na zámku.

Nemám ambici konkurovat historikům, ostatně text má být jen pozvánkou na výstavu i celkově k návštěvě našeho města. Většinu zmíněných aktivit Harracha zmiňuji zejména jako inspiraci pro dnešní dny.

V současné době se konzervatismus interpretuje mnohdy pokřiveně. Velmi často je brán jako zaklínadlo proti jakýmkoliv novinkám. Příslušníci šlechtických rodů jsou bráni jako vzor konzervatismu. Protože jejich úkolem je zachovat svěřené příštím generacím.

Co by asi řekl Harrach dnešním brzdičům pokroku? Dovolím si osobní spekulaci: vysmál by se jim. Proto, aby mohl zachovat panství pro další generace v rozvíjející se době, musel zavádět nejnovější a revoluční metody, technologie. Žádná rezistence měnícímu se světu, přesně naopak. Měnil zavedené, aby byl napřed.

I příslušník prastarého rodu před sto lety věděl, že svět se mění a my se musíme měnit rychleji, abychom uspěli. Popíral by dnes tak inteligentní a vzdělaný člověk klimatickou změnu? Argumentoval by proti společenským nebo technologickým změnám, že tohle tady nikdy nebylo a vodjakživa se to dělalo takhle?

V žádném případě. Z našeho pohledu staromódně vyhlížející muž s cylindrem a licousy byl ve své době nositel pokroku a novinek, protože jinak by podstatné věci pro další generace nezachoval.

Až budete procházet zámkem ve Velkém Meziříčí, zkuste se inspirovat rozhledem a aktivitami bývalého majitele. A potom si dole ve městě, třeba nad místním pivem nesoucím jeho jméno, můžete u mlýnského kola v Jelínkově vile zafilozofovat, jestli umíte být stejně konzervativní, jako hrabě Harrach.

Použité zdroje:

Informační panely z výstavy o Františku Harrachovi, Muzeum Velké Meziříčí

Wikipedie

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz