Hlavní obsah
Umění a zábava

Chcimírismus – diagnostika, příznaky a léčba

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Adobe Stock (licence zakoupena)
24. 4. 11:12

Po covidu se ve společnosti objevila nová choroba. Velmi vážná nemoc postihující jedince slabší tělem i duší. Projevuje se silným antiukrajinismem a nenávistí vůči všemu Fyalovému.

Článek

Zákeřnost samotné nemoci lze spatřit v tom, že se šíří sociálními sítěmi, kde postihuje slabší jedince. Postiženého chcimíra lze rozpoznat podle typického znaku neschopnosti porozumět nezpochybnitelnému faktu, který vyvrací pomocí zaručených zpráv pocházejících z oblastí východně od České republiky. Nejčastěji jde o oblast Velké Rusi.

V mnoha případech lze postižené chcimíry poznat již na první pohled. Typický je škaredý výraz, kterým dává svému okolí jasně najevo, že mu ubližuje celý svět. Ve svých rukou často svírá lahodný mok a doutnající tyčinku. Jedná se o jedno z mála podpůrných prostředků, které tyto osoby drží při životě. Zajímavým ukazatelem je skutečnost, že chcimíři se rádi drží ve větších skupinkách. To má za následek prohlubování choroby, která je pak hůře léčitelná.

Projevy samotné nemoci lze spatřit také v řeči postiženého. Mezi ty hlavní patří silná reakce na cokoli, co byť jen z dálky může mít něco společného s Ukrajinou. V kombinaci s něčím, co je Fyalové se může jednat o velmi nebezpečnou mutaci. Takový jedinec je schopen verbálního i fyzického útoku. Ten lze tlumit větším požitím pivního moku, kdy na jednu stranu je významně posílen slovník postiženého, ale jeho motorické schopnosti jsou ve značné nevýhodě.

V žádném případě nelze doporučit s člověkem, který je nakažen chcimírismem, jakkoli komunikovat nebo se s ním pouštět do fyzické rozepře. Je potřeba mít na paměti, že kde se nachází jeden chcimír, jistě se v blízkém okolí budou pohybovat další osoby nakažené touto chorobou.

Mezi poslední dobou nejčastější projevy můžeme zařadit následující tvrzení: Fyalová bída, kontaminované ukrajinské obilí a my chceme mír. Pokud se někdo ve vašem okolí tímto způsobem projevuje, doporučuji se izolovat. V lepším případě izolovat dotyčného.

Léčba je zatím velmi složitá. Bohužel se ve společnosti vyskytují tzv. superpřenašeči. V odborných kruzích byly identifikovány dva hlavní, Okamuravirus a Rajchlovirus. Druhý jmenovaný je znám velmi krátkou dobu a projevy postižení tak nejsou v tuto chvíli dostatečně zdokumentovány. Byla snaha těmto superpřenašečům přiřadit názvy dle řecké abecedy, ale ta byla použita již v době covidové a lidé by mohli být zmateni. Z toho důvodu se od záměru upustilo. Ponechané názvy tak lépe dokážou identifikovat postižené osoby.

Všeobecné doporučení odborníků je takové, že je v lepším případě se od postižených jedinců izolovat. Ovšem izolace musí být komplexní. Tedy nejen fyzická, ale nutná je i izolace na sociálních sítích. Je všeobecně známo, že každá nemoc jednou pomine. Do té doby je však nutná obezřetnost.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz