Hlavní obsah
Věda

Kališníci proti táboritům.Rozkol a krvavý střet v bitvě u Lipan

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Creative Commons (Public Domain Mark 1.0)
4. 6. 18:37

Bitva u Lipan v roce 1434 přinesla zlom v husitských válkách. Odvaha a strategie husitů se projevily v jejich revoluční taktice, která dokázala porazit těžce ozbrojené rytíře. Bitva u Lipan je dodnes považována za klíčový okamžik v českých dějinách.

Článek

Bitva u Lipan v roce 1434 představovala rozhodující střetnutí mezi umírněnými husity známými jako kališníci a radikály označovanými jako táborité. Tato bitva, která se odehrála ve středních Čechách, byla důležitým mezníkem v husitských válkách a měla zásadní vliv na budoucnost husitského hnutí. Vítězství kališníků znamenalo oslabení radikálního křídla a nastolení umírněného vlivu utrakvismu v Čechách.

Husitské války začaly po upálení Jana Husa katolickou církví. Husovi stoupenci v Čechách se shromáždili kolem Pražských artikul, které stanovily jejich náboženské a politické požadavky.

Na druhé straně stáli křižáci, kteří se opakovaně snažili potlačit husitské hnutí a získat zemi pod kontrolu katolické církve. Husité však vynikali nejen odvahou, ale také revolučními taktikami, které dokázaly zpomalit a oslabit křižácká vojska.

V čele husitů stál brilantní vojevůdce Jan Žižka, který dokázal sjednotit různé frakce husitů a vyvinout revoluční taktiku. Využil vozové formace, která se stala mobilním centrem bitevní sestavy. Tyto vozy byly vybaveny střílnami a spojeny řetězy tvořily neprostupnou obrannou linii. Husité tak dokázali odrazit útoky těžce ozbrojených rytířů a provádět protiútoky.

Tato nová taktika zničila několik rytířských armád a zajistila husitům několik vítězství. Nicméně vítězství u Lipan mělo nejen vojenské, ale také politické důsledky. Po bitvě došlo k rozkolu mezi umírněnými kališníky a radikálními tábority.

Kališníci reprezentující umírněné křídlo husitů byli připraveni uzavřít mír s králem Zikmundem na základě Pražských artikul. Táborité však odmítali jakýkoli kompromis a doufali v blížící se Soudný den, kdy katolická církev bude potrestána. Následovalo období konfliktů mezi těmito dvěma skupinami.

Bitva u Lipan se stala zlomovým bodem v těchto konfliktech. Kališníci pod vedením vojevůdce Diviše Borka z Miletínka využili lsti a dokázali porazit tábority. Několik tisíc táboritů padlo do zajetí, a ti, kterým se nepovedlo utéct, čelili hrůznému osudu. Vítězové zavírali vězně do stodol a upalovali je.

Tyto hrůzy vedly k oslabení radikálního křídla husitů. Přestože někteří táborité pokračovali v odporu, jejich vojenská síla byla značně oslabena. V roce 1437 byla jejich poslední armáda zničena.

Bitva u Lipan tak měla důsledky nejen vojenské, ale také politické. Kališníci se stali dominující silou v husitském hnutí a ovlivňovali události v Čechách. Tato bitva je dodnes považována za jedno z klíčových střetnutí v rámci husitských válek.

V roce 1898 byl obraz „Bitva u Lipan“ vytvořen českým malířem a stal se jedním z největších panoramatických snímků v České republice. Dodnes je tento obraz uchováván jako národní kulturní dědictví na pražském výstavišti.

Bitva u Lipan zanechala trvalý otisk v historii Čech. Přinesla nejen oslabení radikálního křídla husitů, ale také ukázala účinnost nových vojenských taktik, které využívali husité. Tato bitva je důkazem odvahy a schopností husitů, kteří se postavili proti silným rytířským vojskům své doby.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz