Hlavní obsah
Názory a úvahy

Zrušení benefitů. Spravedlivé rozhodnutí nebo chybný krok?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Adobe Stock (licence zakoupena)
15. 5. 13:39

Vláda Petra Fialy přichází s konsolidačním balíčkem, který mimo jiné zahrnuje zrušení benefitů, jako jsou dotované Multisport karty či lekce angličtiny.

Článek

V současné době s nízkou nezaměstnaností a nedostatkem pracovních sil na trhu práce může být tento krok vnímán jako rizikový. Jaké dopady může mít tato změna pro zaměstnavatele i zaměstnance? Jak budou firmy lákat nové zaměstnance, pokud nebudou moci čerpat z benefitů, které dosud považovaly za samozřejmé? A jak se toto rozhodnutí zasadí do širších otázek o podpoře benefitů a jejich dopadu na společnost?

Zrušení státem podporovaných benefitů může mít zásadní dopad na trh práce. Zaměstnavatelé se mohou ocitnout v situaci, kdy budou muset hledat jiné způsoby, jak přilákat a udržet si zaměstnance. Mohou využít jiné formy motivace, jako je zvýšení mezd, lepší pracovní podmínky, pružnější pracovní doba či možnosti dalšího vzdělávání a kariérního růstu.

Na druhou stranu, pokud se zaměstnavatelé rozhodnou neinvestovat do svých zaměstnanců a neposkytnou jim adekvátní benefity či jiné výhody, mohou čelit zvýšené fluktuaci a obtížím při získávání nových pracovníků.

Zrušení benefitů může vést k větší konkurenci mezi firmami o kvalifikovanou pracovní sílu. Firmy budou muset vymyslet nové způsoby, jak přilákat a udržet si zaměstnance, a možná se budou více soustředit na podporu pracovního prostředí, které bude přitažlivé právě pro potenciální zaměstnance.

Zároveň je třeba se zamyslet nad tím, zda je skutečně vhodné nechávat rozhodnutí o podpoře benefitů na jednotlivých společnostech.

Předchozí diskuse o benefitech zdůrazňovala otázky diskriminace a nerovnosti, které mohou vyvstat v případě, že benefity budou přispívat pouze některé společnosti. Zároveň byla zmíněna otázka Multisport karet a jejich dopadu na kvalitu služeb ve sportovních zařízeních, kde byl zaznamenán pokles kvality poté, co začaly přijímat tyto benefitní karty.

Zrušení benefitů tak stojí před otázkou, zda je správné, aby tyto benefity byly považovány za výjimku ze základu daně, která je stanovena zákonem a zda by na ně neměli přispívat všichni. Je třeba zvážit, zda by neměl být systém pouze přepracován tak, aby byl spravedlivější pro všechny strany.

Rovněž stojí za úvahu, zda některé benefity nejsou důležité pro zdraví a kvalitu života společnosti, jako je případ Multisport karet. Pokud se alespoň část populace zvedne ze židle a začne se hýbat, je to dobře vynaložená investice. Obezita a kardiovaskulární riziko jdou ruku v ruce, a léčba je mnohem nákladnější než prevence.

Rozhodnutí vlády zrušit benefity v rámci konsolidačního balíčku může přinést řadu důsledků pro trh práce i společnost jako celek. Zatímco zaměstnavatelé budou muset hledat nové způsoby, jak přilákat a udržet si zaměstnance, stojí za úvahu i širší otázky o podpoře benefitů, jejich dopadu na společnost a spravedlnosti systému.

Je důležité, aby byla diskuse o těchto otázkách otevřená a zahrnovala široké spektrum názorů, aby bylo možné najít řešení, které bude prospěšné pro všechny zúčastněné strany.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz