Hlavní obsah
Věda

Jak mezi sebou komunikují neurony? Synapsí!

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: DataBase Center for Life Science (DBCLS), staženo z Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Schématická ilustrace nervové synapse. Nahoře je výběžek presynaptické buňky, dole buňky postsynaptické.

1. 1. 15:52

Nervová synapse je elementárním prvkem nervového systému. Je esenciální při převodu vzruchu mezi jednotlivými neurony (presynaptickým a postsynaptickým).

Článek

Presynaptický neuron je neuron, z jehož axonálního zakončení dochází k vylití neuropřenašečů (neurotransmiterů) do synaptické štěrbiny. Následně dochází k vazbě neurotransmiteru na ionotropní receptory, čímž se zvýší pravděpodobnost jejich otevření, což vede k jejich vyšší vodivosti a vtoku příslušných iontů.

Změna rozmístění iontů na membráně vede ke změně membránového potenciálu, který, pokud přesáhne prahovou hodnotu, vyvolá postsynaptický akční potenciál, jenž je dále šířen po postsynaptické buňce.

Neurotransmitery

Neuropřenašeče (neurotransmitery) jsou v presynaptickém neuronu uloženy ve váčcích (vesikulech). Tyto vesikuly jsou uvolňovány pomocí signalizace vápenatými ionty, které do buňky vstupují napětím ovládanými vápenatými kanály. Na jejich povrchu se nacházejí proteiny v-SNARE, které následně tvoří komplex s proteiny t-SNARE, což vede k excytóze obsahu vesikul.

Excitační neurotransmitery

Excitační neurotransmitery jsou takové neurotransmitery, které se váží na excitační ionotropní receptory, zpravidla sodné. Patří mezi ně acetylcholin nebo kyselina glutamová.

Inhibiční neurotransmitery

Inhibiční neurotransmitery fungují obdobně jako neurotransmitery excitační, váží se však na inhibiční receptory. Příkladem takového může být ligandem řízený chloridový kanál. Mezi takové receptory patří kyselina γ-aminomáselná nebo glycin.

Metabolotropní neurotransmitery

Metabolotropní neurotransmitery se váží na metabolotropní receptory, které pomocí signální kaskády ovlivňují vznik postsynaptického akčního potenciálu, samy však nevedou ke vzniku vzruchu.

Receptory na postsynaptické membráně

Na postsynaptické štěrbině se nachází celá řada receptorů, které pomocí vazby ligandu přispívají na vzniku postsynaptického potenciálu.

AMPAR

Receptory AMPA jsou ligandem řízené kanály pro sodné ionty. Váže se na ně kyselina glutamová. Svůj název mají odvozen od α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-isoxazolpropionové kyseliny, která je jeho specifickým antagonistou.

NMDAR

Ligandem ovládaný iontový kanál NMDAR (receptor NMDA) vyžaduje pro své otevření vazbu glycinu a kyseliny glutamové.

KAR

Kaianátový receptor (KAR) je ionotropní glutamátový receptor (váže se tedy na něj kyselina glutamová).

GABAAR

Receptor GABAA je ionotropní receptor, který po vazbě γ-aminomáselné kyseliny propouští chloridové ionty.

GABABR

Receptory GABAB jsou chloridové kanály, které jsou aktivovány γ-aminomáselnou kyselinou a jsou spřaženy s draselnými kanály pomocí G-proteinu.

Elektrická synapse

V předchozích částech byly popsány synapse chemické. Existují však i synapse elektrické, které jsou tvořeny pomocí konexonů a dochází zde k přenosu vzruchů pomocí toku iontů, které tím přenáší depolarizaci.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz