Hlavní obsah
Seberozvoj

Krize v životě člověka: Definice a typy

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Martina Brodská
7. 9. 16:01

Za krizi v životě člověka se označuje situace, kdy si on sám nedokáže pomoci a prožívá ji jako ohrožující a vzrůstající. Obvykle je nucen hledat řešení.

Článek

Krize ohrožuje člověka do té míry, jak těžce ji prožívá. Zároveň je však úroveň těžké situace vnímána subjektivně. Tedy záleží, jak konkrétní člověk snáší zátěž. Do té míry je ohrožen i na zdraví fyzickém a psychickém (viz psychosomatika). Krize je na jednu stranu vnímána jako stav ohrožení, ale na druhou stranu v sobě nese potenciál změny. Znamená posílení ve zvládání náročných situací (resilience) a možnost zvrátit neúnosný stav k lepšímu. To se může týkat například domácího násilí, potíží v zaměstnání, konfliktů a dalších záležitostí.

Rychle nastupující krize má charakter šoku. Může se jednat o náhlou ztrátu někoho nebo něčeho. Neodkladné stavy vyžadují krizovou intervenci. Ta může být laická (pomoc blízkých nebo přátel) nebo odborná (telefonická krizová pomoc, psychoterapie). Některé stavy vyžadují i různé druhy odborné pomoci, například zásah policie, hospitalizaci a následně pomoc psychologickou, právní atd. Krize mohou být i skryté, kdy tušíme, že je to špatně, ale situace nedozrála vyhroceného do stavu vyhrocení. Lidé se pak trápí dlouhou dobu, někdy i celý život.

Typy krizí

Krize spojené s tělem

V životě člověka může nastat časový úsek, kdy jsou nároky na zvládnutí do stanoveného data nebývale vysoké. Například dokončení stanoveného projektu, dokončení studia apod. Tělo na silné emoce a vypětí může reagovat zrychlením nebo zpomalením.

Krize v kontextu vývoje

Tento druh krize má souvislost se změnami v těle při dospívání a přijetím intimity ve vztahu s druhým člověkem. Souvisí do značné míry se sebepojetím a sebepřijetím.

Krize pramenící z nemoci

V této situaci se mění dříve zavedený běh života. Ovlivňuje nejen dotčeného, ale i jeho blízké. Psychická labilita vyplývá z nejistoty uzdravení, nebo alespoň zlepšení stavu.

Krize v souvislosti s úrazem

Náhlý úraz může změnit strukturu a funkčnost těla. Psychika se vyrovnává se sníženým sebepojetím a změnou možností, které byly dříve dosažitelné. Úraz v počátku může přinášet fyzický i psychický šok. Uklidnění může přinést zaměření na dech a propojení se zemí (chodidla položit na podlahu).

Situační krize

Nečekaně vzniklé situace vnímá člověk jako ohrožující. Může vést k obavám ze ztráty zaměstnání, partnera, zdraví nebo zaběhnutého života.

Vývojové krize tranzitorní

Tento druh krize plyne očekávaných změn. Přesto ve chvíli, kdy k tomu dochází, se někteří lidé mohou cítit bezradní. Různé životní etapy představují posun do dalšího vývojového období. Kdy k těmto situacím může dojít? Velkou změnou je změna stavu, tedy vstup do manželství. Dalším milníkem může být odchod dospělých dětí z domu (syndrom prázdného hnízda). Jiní prožívají těžce ukončení pracovní kariéry a nástup do důchodu.

Neodkladné stavy, sebevražedné

Situace vyžadující krizovou intervenci jsou stavy, kdy člověk si neví rady s tím, do čeho se dostal, nebo neví, proč by měl dál žít. V té chvíli negativní emoce zužují zorné pole a dotyčný je omezený ve vnímání možností, jak se z toho dostat. Za svůj život je však zodpovědný on sám. Pokud vyhledá pomoc například na lince důvěry, dostane se mu jiného náhledu na věc a je velká šance, že už ke konci rozhovoru sebedestruktivní myšlenku zcela opustí.

Krize ve vztahu

Kritickým obdobím bývá doba, kdy pomine zamilovanost a člověk vidí reálně chyby na partnerovi, které dříve přehlížel. Další situací, která snižuje kvalitu života, je dlouhodobější nespokojenost a třeba i nezájem cokoliv řešit ze strany jednoho z partnerů.

Domácí násilí a další

Násilí za zavřenými dveřmi se vyvíjí postupně a cyklicky se zhoršuje. Je to obsáhlé téma. Každopádně je třeba zbystřit při prvních náznacích jako například:

· Zůstaň se mnou, nechoď za kamarády, pokud mě miluješ

· Nerespektování osobního času

· Neustálá kontrola například telefonicky

· Nerespektování rozhodnutí druhého

· Náhlé překvapení

· Zastrašování

· Vydírání

· Nedovolení něčeho

Doporučuji shlédnout film Sebemilenec. Nejlepší prevencí je zachovat si vlastní autonomii a nedovolit vztah s druhým člověkem prolnout do stavu neviditelných vlastních hranic.

Mobbing, bossing, stalking, šikana jsou dalšími tématy týkají se krizové intervence. Všechny tyto patologické jevy je v rámci zachování vlastní integrity nutné řešit hned v počátcích.

Zdroj:

BROŽ, Filip, VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence v kazuistikách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015, 168 s. ISBN 978-80-262-0811-2.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz