Hlavní obsah
Psychologie

Transakční analýza - pochopení konfliktů ve vztazích

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pexels.com - Vera Arsic
6. 2. 7:25

Konflikty. Některé zvládáme lépe, některé hůř. Někdy se můžeme dostávat do opakujících se situací, které vedou k podobným, pro nás nepříjemným výsledkům. Jednou z teorií, která zkoumá původ, zdroje a smysl konfliktů, je transakční analýza.

Článek

Slovo „vztah“ můžeme vnímat z různých úhlů pohledu a při snaze o jeho definici zpočátku napadne každého něco jiného. Vztahy máme partnerské, manželské, přátelské, profesní, rodinné, mezilidské, dlouhodobé, krátkodobé, psychoterapeutické… Zkrátka jich je mnoho. V neposlední řadě máme vztah i sami k sobě a se sebou.

V prostředí nemocnic a zařízeních léčebně působících vyvstává specifická vztahová interakce: Lékař/Terapeut - Pacient. Tato specifická forma vztahu je vázána Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Je mezinárodní smlouvou, která upravuje práva pacientů v souvislosti s medicínou, léčbou i výzkumem. Úmluva zakládá práva pacientů, čímž vznikají i odpovídající povinnosti poskytovatelům zdravotních služeb a výzkumníkům. Úprava v této mezinárodní smlouvě je nadřazena všem vnitrostátním pramenům práva (ústavě, zákonům, vyhláškám).

Poodstoupíme-li však od situačního nebo společenského kontextu, zkusme si položit otázky: „Čím je vztah pro mě? Jaké vztahy utvářím já? A s kým?“.

Transakční analýza

Myšlenky, pojetí a dovednosti transakční analýzy jako první formuloval a rozpracoval americký psychiatr Eric Berne. V rámci utváření vlastního názoru na strukturu osobnosti vytvořil model stavů ega (egostavů) člověka, který se skládá ze tří součástí, jimiž jsou: Rodič - Dospělý - Dítě. V rámci své teorie se opírá o vývojový pohled, který klade důraz na rané zážitky a jejich roli při formování vnitřní psychické struktury, jež jsou rozhodující pro naše jednání.

Vždy, když jednáme s druhým člověkem, probíhá mezi námi a ním série transakcí - jednota transakčního podnětutransakční odpovědi. Transakcí může být slovo, věta, gesto, výraz, jednání. Popis transakcí a jejich typických sledů ukazuje, v jakém vztahovém ladění lidé v danou chvíli jsou. Transakční analýza systematicky a názorně popisuje, jak lidé navzájem komunikují, a vysvětluje, proč se to děje právě tak.

Transakční analýza má své kořeny v psychoanalýze, čerpá z kognitivních a behaviorálních škol, přijímá informace z existenciálních úvah, využívá fenomenologickou metodologii a v jejím středu stojí klient. Má svou teorii duše, teorii emocí, teorii chování a teorii spojitostí mezi těmito oblastmi a somatickými či tělesnými zážitky. Díky tomu se považuje za obsáhlý a přizpůsobivý poradenský a psychoterapeutický přístup, který umožňuje pružné a vysoce cílevědomé formulace potřeb klienta i potřebných intervencí.

Základní stavební kameny Transakční analýzy

 • Model jedince: model egostavů
  • Mapuje významné rané zážitky (Dítě), důležité vlivy druhých (Rodič) a integraci předchozích dvou realit do situace tady a teď (Dospělý)
 • Teorie komunikace: transakce
  • Umožňuje pochopit, jak náš vnitřní svět ovlivňuje interakce s druhými a interakce samotné
 • Psychologické hry
  • Opakující se vzorce chování, které vedou k důvěrně známým „špatným“ pocitům
 • Scénář
  • Nevědomý životní plán vytvořený v raném dětství a postavený na rozhodnutích, ke kterým došlo v reakci na vnější vlivy a vnitřní zranitelnost

Cíle transakčněanalytické psychoterapie

 • Autonomie
  • Hlavním cílem práce je vývoj směrem k autonomii. Vyléčený člověk/systém je nezávislý a užívá odpovídající, na úrovni zde a nyní fungující, dospělý ego-stav
 • Vnímavost
  • Schopnost žít v přítomném okamžiku a vnímat jej bez přerušování přemítáním o minulosti, nebo plánováním budoucnosti
 • Spontánnost
  • Schopnost čelit riziku nesouhlasu či odmítnutí při rozhodování se pro něco nového, neznámého
 • Blízkost
  • Připravenost setkat se s druhým a naslouchat mu bez rušivých vlivů vlastních tužeb, potřeb či projekcí

Druhy možných transakcí a jejich analýza

Foto: Miloš Krč
 • Vztahuje se obsah a výraz k dané situaci a směřuje rozhovor k danému cíli? ... Dospělý
 • Působí obsah a výraz trochu mechanicky, nebo odpovídá vázanosti na roli? ... Rodič
 • Odpovídá obsah a výraz mladšímu věku než náleží osobě, se kterou hovoříte? ... Dítě

K čemu to může být dobré?

Transakční analýza poutavým a srozumitelným způsobem nabízí důvody, proč pro nás může být v komunikaci s druhými někdy obtížné až nemožné reagovat jinak, než jsme byli dosud zvyklí. Nejedná se o univerzální systém, který je možné aplikovat bezmezně na jakoukoliv situaci. Vyžaduje hlubší zamyšlení a otevření se faktu, že nás neutváří jenom bytí „tady a teď“, ale že část naší přirozenosti a naučených reakcí odkazuje i do dob dávno minulých. Cílem hledání těchto souvislostí je poodkrytí způsobů, jakými naše předchozí výchova, postoje, zkušenosti a přesvědčení ovlivňují náš aktuální přístup ke vztahovým a komunikačním interakcím, a jakým způsobem jsme je schopni některé z nich spíš zvládnout, nebo nezvládnout a proč tomu tak může být.

Zdroje:

BERNE, Eric. Transakční analýza v psychoterapii: klasická příručka k jejím základům. Brno: Emitos, 2012. ISBN 978-80-87171-33-2.

BERNE, Eric. Co řeknete, až pozdravíte: transakční analýza životních scénářů. Přeložil Iva MACHOVÁ, přeložil Josef GRUMLÍK. Praha: Portál, 2013. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-262-0486-2.

LISTER-FORD, Christine. Transakční analýza v poradenství a psychoterapii. Praha: Portál, 2006. Spektrum (Portál). ISBN 80-7367-085-2.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz