Hlavní obsah
Lidé a společnost

Zvrácená diskuze nacistů v roce 1934: popravovat efektivněji sekyrou, nebo gilotinou?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Bundesarchiv, Bild 151-39-23 / CC-BY-SA 3.0 / volná licence

Roland Freisler (uprostřed) patřil k vrcholným představitelům nacistické justice, 1944

6. 11. 11:20

Mezi mnoha symboly nacistického teroru patřila gilotina. Původně tomu však nemuselo být, protože pro sekyru jako popravčí nástroj padalo mnohem více argumentů.

Článek

Po nástupu Adolfa Hitlera do pozice německého kancléře 30. ledna 1933 docházelo k systematickému upevňovaní moci nacisty a cílenému odstraňovaní všech jejich odpůrců. Požár Říšského sněmu z 27. února poskytl příležitost vypořádat se s komunisty. Zatímco údajný pachatel Marinus van der Lubbe byl odsouzen k trestu smrti, další čtyři podezřelé soud pro nedostatek důkazů osvobodil. To podnítilo Hitlera k vyjmutí politických zločinů z nezávislého soudnictví a vytvoření Lidového soudu (Volksgerichtshof) zřízeného 24. dubna 1934. Nacistický režim se tímto krokem vymanil z okovů tradiční spravedlnosti a mohl zintenzivnit boj proti opozici a nepřátelům státu. Po smrti prezidenta Hindenburga v srpnu 1934 už disponovala NSDAP absolutní mocí. Během 20 měsíců se nacistům podařilo umlčet opozici, nasadit náhubek tisku a spravedlnost držet pevně na uzdě. Přísahu Vůdci složila jak armáda, tak soudci.

Na říšském ministerstvu spravedlnosti, v jehož čele stál Franz Gürtner, tou dobou probíhala řada schůzek vysokých funkcionářů a úředních byrokratů o sladění popravčích metod. Diskuze spočívala v tom, zda při narůstajících počtech poprav bude efektivnější používat sekyru, nebo gilotinu. Zdálo se, že všechny argumenty hovoří pro první možnost. Na základě statistik bylo přesně vypočítáno, že poprava sekyrou je o několik vteřin kratší než gilotinou. Mezi předáním odsouzeného katovi a okamžikem stětí hlavy se mělo ušetřit celých 20 sekund. Oproti mechanickému zařízení nacisté sekyru vnímali více autentičtější, germánskou a němečtější. Gilotina navíc představovala symbol francouzské revoluce, jejíž hodnoty nenáviděli. Rozhovorů se zúčastnil i jeden z vrcholných představitelů justice Roland Freisler, který se sám přikláněl k variantě poprav sekyrou. Debatu ukončil až Hitler, který rozhodl, že jako hlavní popravčí nástroj bude sloužit gilotina. Vůdce si totiž podmanila mechanická účinnost stroje.

S upevňováním moci nacistů začala strmě stoupat hvězda Johanna Reichharta, zkušeného popravčího z Bavorska. Na jaře 1933 uvažoval, že po necelých deseti letech svoje řemeslo pověsí na hřebík, ale nakonec využil nových příležitostí. V lednu 1934 se jeho roční příjem zvýšil již na 3 720 říšských marek s bonusem 65 marek za každou vykonanou popravu. Mohl si tak dovolit pořídit nový nákladní vůz Opel Blitz, který bezpečně uvezl gilotinou vlastní výroby (Fallschwertmaschine) typu Mannhardt. V roce 1937 Reichhart vykonával popravy v Mnichově, Drážďanech, Stuttgartu a Výmaru. Oproti roku 1933 se počet nejvyšších trestů v roce 1938 zdesetinásobil a v roce 1939 ještě zdvojnásobil. Reichhart přišel s několika vylepšeními (např. došlo ke zrušení černé pásky přes oči), které zkrátily dobu jedné popravy gilotinou o 3-4 sekundy.

Foto: Wikimedia Commons / Public domain

Pankrácká sekyrárna v roce 1946. Mezi dubnem 1943 až dubnem 1945 zde nacisté sťali 1075 osob.

V průběhu druhé světové války se nacistický režim stále více radikalizoval, což se projevovalo i v množství provedených poprav. Především po nástupu Freislera do čela Lidového soudu začal počet trestů smrti dramaticky stoupat. Na konci roku 1943 bylo na území Německa již 22 popravišť. Jedno z nejznámějších představovalo neblaze proslulé Berlín-Plötzensee, kde jenom mezi 7.-12. září 1943 bylo vykonáno na 250 poprav. K odsouzení se stačilo provinit pouhým poslechem zahraničního rozhlasu nebo vyslovit nahlas pochybnost o konečném vítězství Německa ve válce. Počet poprav prudce narostl nejvíce po nezdařeném atentátu na Hitlera z 20. července 1944, kdy umíraly pod čepelí gilotiny celé rodiny spiklenců. Celkem je nacistům připisováno kolem 16 500 poprav gilotinou, z toho 10 000 v období let 1944-1945. Samotný Reichhart jich měl vykonat 2 951 a k tomu 59 oběšením, a to včetně případů z období Výmarské republiky. Bylo neuvěřitelnou ironií osudu, že po válce Američané využili Reichhartových znalostí a zkušeností a on tak do května 1946 popravil ještě 156 německých válečných zločinců v bavorském Landsbergu. V západním Německu byla naposledy gilotina použita v roce 1949 a ve východním Německu ještě v roce 1966.

Prameny:

KERSHAW, Ian. Hitler. Hybris. I. díl 1889-1936

TAUCHEN, Jaromír. Vývoj trestního soudnictví v Německu 1933-1945

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/how-adolf-hitlers-head-hunter-10617983

https://www.spiegel.de/geschichte/henker-johann-reichhart-scharfrichter-der-nazis-a-951318.html

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz