Hlavní obsah
Internet a technologie

Nižší rychlost, ale zato vyšší ceny. Na Slovensku mají třikrát rychlejší internet než u nás

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: DALL·E 3
25. 10. 9:47

Jak si Česká republika stojí v porovnání s dalšími zeměmi v rychlosti a ceně internetu? Zjištění, které vás rozhodně nepotěší.

Článek

Digitální věk změnil způsob, jakým žijeme, pracujeme a komunikujeme. S rostoucí závislostí na internetu ve všech oblastech, od podnikání až po zábavu, se rychlost internetového připojení stala rozhodujícím faktorem, který určuje kvalitu online zážitků a mnohdy i samotného života.

A upřímně, Česká republika si ve srovnání s jinými oblastmi světa nestojí vůbec dobře. Podle britského webového portálu Cable.co se Česká republika umístila na 77. místě z celkem 220 oblastí s průměrnou rychlostí stahování 46,81 Mb/s. Na první pohled se to může zdát jako slušná rychlost, zejména když uvážíme celosvětový průměr 46,79 Mb/s. Při bližším pohledu na žebříček však zjistíme některá překvapivá – a nelichotivá – srovnání.

Je pozoruhodné, že země s vyšší rychlostí internetu než Česká republika se neomezují pouze na technologicky vyspělé západní země. Například Slovensko se může pochlubit výrazně vyšší průměrnou rychlostí stahování 138,03 Mb/s, což jej řadí v celosvětovém srovnání na 11. místo.

Českou republiku navíc překonává i několik zemí, které si člověk s technologickým pokrokem a vysokorychlostním internetem pravděpodobně automaticky nespojí. Například Uruguay je s rychlostí stahování 111,46 Mb/s na 20. místě. Severní Makedonie a Moldavsko, dvě balkánské země, vykazují rychlost 97,88 Mb/s a 92,10 Mb/s, což je řadí na 26. a 36. místo. Maďarsko, další středoevropská země, se kterou se můžeme porovnávat, se může pochlubit rychlostí 63,41 Mb/s, čímž se řadí na 54. místo. Dokonce i Rusko dosahuje průměrné rychlosti stahování 57,95 Mb/s, čímž se řadí před Českou republiku na 62. pozici.

Z údajů jasně vyplývá, že vysoký HDP nebo umístění na západní polokouli nejsou jediným faktorem určujícím rychlost internetu. Internetovou infrastrukturu v dané zemi ovlivňuje několik faktorů, včetně vládní politiky, investic do technologií a konkurenčního prostředí poskytovatelů internetových služeb.

To, že Českou republiku předstihly – krom jiných – i země jako Slovensko a Maďarsko, se kterými máme historické a regionální podobnosti, naznačuje, že v oblasti rozvoje digitální infrastruktury jsme promarnili příležitosti.

Z hlediska ceny dat jsme na tom ještě mnohem hůře

Rychlost internetu je klíčovým faktorem, který určuje kvalitu online zážitků, ale neméně důležitá je i cena dat. Ta přímo ovlivňuje dostupnost digitálních služeb pro široké masy. V této oblasti je na tom přitom Česká republika ještě hůře.

Další statistika webového portálu Cable.com ukázala, že se Česká republika umisťuje až na 193. místě (Z celkových 237 geografických oblastí), co se týče průměrné ceny za balíček 1 GB dat. Průměrná cena 3,2 dolaru za 1 GB dat je v globálním kontextu znepokojivě vysoká, zejména vezmeme-li průměrnou cenu 0,46 dolaru.

Pro kontext opět zmíním pouze země, které vykazují vyšší rychlost internetu obecně. Nejhůře (ale stále lépe než Česká republika) dopadlo z výše zmíněných států Slovensko s cenou 2,68 dolaru za 1 GB dat. V Uruguayi, která se umístila na 18. místě, se v průměru prodává 1 GB dat za pouhých 0,28 dolaru. Je pozoruhodné, že se Uruguayi daří poskytovat jak vyšší rychlost internetu, tak cenově dostupnější data.

Severní Makedonie se umístila na 86. místě s cenou 0,86 dolaru a Moldavsko na 19. místě s cenou 0,28 dolaru za 1 GB dat. Stejně jako Uruguay i Moldavsko nabízí kombinaci rychlejšího internetu a cenově dostupných dat a v obou kategoriích výrazně překonává Českou republiku.

Maďarsko s cenou 1,71 dolaru za 1 GB dat se umístilo na 145. místě a Rusko nabízí data v průměru za cenu 0,25 dolaru, což jej řadí na 15. místo. Jedná se o další příklad země, která poskytuje jak vyšší rychlost internetu, tak výrazně cenově dostupnější data než Česká republika.

Jaké mají tyto znepokojivé informace důsledky?

Z údajů vyplývá jasný obrázek: Česká republika zaostává nejen v rychlosti internetu, ale také v cenové dostupnosti dat. Pomalý internet a vysoké náklady na data mohou odradit začínající podniky a technologické společnosti od toho, aby si v zemi zřídily základnu, což vede k promarnění ekonomických příležitostí.

Drahá data také prohlubují digitální příkopy, protože pro skupiny obyvatel s nižšími příjmy je obtížné získat přístup k online službám, které jsou stále důležitější, a také zbytečně zatěžují měsíční rozpočet průměrného spotřebitele.

Nebudu však končit úplně negativně. Česká republika může v rychlosti internetu zaostávat, je však nezbytné vzít v úvahu širší kontext. Rychlost internetu je pouze jedním z aspektů digitální infrastruktury země. Zásadní roli při určování digitální připravenosti země a kvality jejích online zážitků hrají i další faktory, jako je penetrace internetu, digitální gramotnost a dostupnost místního obsahu, což jsou naopak oblasti, ve kterých nepropadáme.

Kromě toho je třeba poznamenat, že rozdíl v rychlosti se nemusí nutně projevit ve významném rozdílu v uživatelském zážitku při každodenních úkonech. Například streamování, online prohlížení a základní stahování lze pohodlně zvládnout rychlostí, která je k dispozici v České republice. Pro úlohy náročné na data nebo pro podniky spoléhající se na cloudové služby však může mít rozdíl v rychlosti výraznější důsledky.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz