Hlavní obsah
Lidé a společnost

Vedl fašistický fitness klub. V Anglii ho odsoudili za držení „vražedného manuálu supernacisty“

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: RDNE Stock project, Pixeles

Dříve dozorce, nyní sám vězeň. ilustrační foto

1. 9. 10:40

Ve stínu stočeného ostnatého drátu, uprostřed drsného, temného a ponurého prostředí mužské věznice Armley v Leedsu v Anglii, působil Ashley Podsiad-Sharp. Tento 42letý muž se veřejně prezentoval jako příkladný vězeňský důstojník.

Článek

Za uzavřenými dveřmi se skrývala daleko temnější pravda. Ashley Podsiad-Sharp, známý také jako „Sarge“, byl tvrdý neonacista, který provozoval extremistický fitness klub pod názvem White Stag Athletics Club. Jeho skutečná tvář se ukázala světu v loňském roce, kdy byl zatčen a odsouzen k osmi letům vězení.

Důvodem bylo držení šifrovaného pevného disku, který obsahoval takzvaný ‚vražedný manuál bělošského suprenacisty. Tento dokument, nazvaný White Resistance Manual, radil, jak zabíjet lidi v rasové válce a jak se vyhnout odhalení policií. Ashley, který byl vyšetřovateli popsán jako extrémně nebezpečný muž, byl obviněn z toho, že spáchal teroristické činy tím, že k tomu podněcoval ostatní.

White Stag Athletics Club, který Ashley vedl, byl označen soudcem jako ‚kotel sebestředného neonacismu, maskovaný jako podřadný, výhradně mužský sportovní klub‘. Tento obskurní klub byl využíván k propagaci nenávistných idejí a podněcování násilí proti těm, které tolik nenáviděl. Zde v klubu „Sarge“, tvrdý neonacista, šířil své nenávistné poselství.

Noví členové klubu byli při vstupu vyslýcháni, zda jsou homosexuálové, míšenci nebo zda mají židovské či muslimské předky, a to vše jako součást procesu prověřování. Soudce označil tento klub za inkubátor nenávisti a násilných činů mezi omezenými muži.

Podsiad-Sharp sebe samého označoval za „velitele“ a velebil své nacistické hrdiny, mezi něž patřili Joseph Goebbels a Adolf Hitler. Během soudního procesu bylo předloženo video, kde se po svém propuštění z funkce vězeňského dozorce svěřuje, že to byla ‚opravdu dobrá práce, spousta ponižování kvůli drogám a trochu násilí‘.

Soudce oznámil, že napíše ministrovi spravedlnosti, o tom, že Podsiad-Sharp nikdy neměl být na pozici vězeňského důstojníka. Soudce neměl absolutně žádné pochybnosti, že muž s tak zvrácenými a extrémně nebezpečnými názory, jako jsou ty jeho, by neměl být zaměstnán v odpovědné pozici jako vězeňský dozorce. I když trestný čin nebyl spáchán ve vězení, skutečnost, že Ashley byl vězeňský dozorce, je velmi závažná. Ashley byl nakonec odsouzen na osm let vězení a pokud by porušil podmínky svého podmíněného propuštění, hrozilo by mu dalších pět let ve vězení.

Potírání existence extremistických a instruktážních materiálů je nezbytnou součástí ochrany veřejnosti. Jde o zabránění tomu, aby potenciálně ovlivňovala nebo informovala o takovýchto akcích veřejnost. Nejen Britská policie je připravena stíhat každého, u koho se zjistí, že vlastní takový materiál. Bude pokračovat v boji na odstranění obsahu extremistických a instruktážních materiálů i jeho online platforem.

Neonacismus je politické hnutí, které vzalo za své myšlenky a ideály z nacistické ideologie, která řídila Německo za doby Třetí říše. Toto hnutí, které se objevuje hlavně v západních zemích, představuje vážnou hrozbu pro demokratickou společnost. Příběh člověka jménem Ashley Podsiad-Sharp, který byl odsouzen za neonacistické činy má širší rozměr. Jak snadno se člověk jako on může znovu objevit kdekoli na světě.

V této souvislosti je zapotřebí si uvědomit, že neonacismus, jako každý jiný extrémní ideologický směr, není jen otázkou jednotlivců, ale spíše celé společnosti. Vzniká a rozvíjí se v určitých sociálních a politických podmínkách, jež mohou vytvářet příznivé prostředí pro jeho šíření a přijetí. Neonacisté jsou často lidé, kteří se cítí zklamaní, opomíjení nebo ohrožení. Mohou být hnáni pocitem nespokojenosti, strachu nebo nenávisti vůči určité skupině lidí nebo společenskému uspořádání. V důsledku toho se mohou uchýlit k násilí a extremismu v zájmu dosažení svých cílů.

Takže otázka zní: Jaké jsou ty ‚vhodné podmínky‘ pro vznik a šíření neonacismu?

Jsou to situace, kdy lidé ztrácejí důvěru v demokratické instituce, kdy se cítí politicky nebo ekonomicky marginalizováni, kdy se zvyšuje sociální nerovnost a kdy se objevuje strach z globalizace a multikulturalismu. Navíc, způsob, jakým společnost čelí minulosti a historickému dědictví, také hraje roli. Například v některých zemích je nacismus a jeho symbolika zakázána a trestná, zatímco v jiných ne. Takové rozdíly mohou mít vliv na to, jak je neonacismus vnímán a jak se šíří.

Proto by se naše úsilí nemělo zaměřovat pouze na boj proti jednotlivcům jako je Ashley Podsiad-Sharp, ale také na odstraňování těchto ‚vhodných podmínek‘. Musíme podporovat demokratické hodnoty a instituce, podporovat sociální soudržnost a integraci, snižovat sociální a ekonomické nerovnosti a vzdělávat veřejnost o důsledcích nacismu a jeho moderních variant. Neonacismus je hrozbou, kterou nelze ignorovat. Ale pokud pochopíme, jak vzniká a co ho živí, můžeme lépe bojovat proti jeho šíření a jeho potenciálně destruktivním důsledkům na celou naši společnost.

autorský článek / zdroj: The Guardian, Bulletin2022

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz