Hlavní obsah
Lidé a společnost

Jste registrovaní? A váš partner? Ale ano, někde určitě jste, jen o tom asi nevíte

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: licence Canva
28. 7. 0:00

Kolik stát vede registrů a seznamů ve kterých registruje své občany? Přesný počet takových registrů a seznamů se může lišit v závislosti na konkrétním státu a legislativě. Každý stát vede několik základních registrů.

Článek

Registrů jako je například registr obyvatel, seznam voličů, daňový registr, evidenci řidičů, registru nemovitostí atd. Kromě toho mohou existovat i specializované registry pro různé profesní skupiny (lékaři, advokáti aj.), pro evidenci trestů, pro evidenci sociálně slabých občanů (sociální evidence, kterou vede Ministerstvo práce a sociálních věcí, ta eviduje osoby, které jsou v hmotné nouzi) apod. Například v České republice eviduje Ministerstvo vnitra ČR v současné době celkem 92 registrů a seznamů. Je ale důležité zdůraznit, že vedení těchto registrů by mělo být vždy v souladu s právy občanů na ochranu osobních údajů a soukromí.

1. Registr obyvatel

2. Seznam voličů

3. Daňový registr

4. Evidenci řidičů

5. Registr vozidel

6. Registr nemovitostí

7. Registr trestů

Hejno třiceti netopýrů nechtělo opustit náš nový byt

8. Registr sociálně slabých občanů

9. Registr cizinců

10. Registr cestovních pasů

11. Registr občanských průkazů

12. Registr zkoušek a diplomů

13. Registr sňatků, úmrtí a narození

14. Registr trvalých pobytů

15. Registr profesních oprávnění (lékaři, advokáti apod.)

Samozřejmě, tento výčet není kompletní a existují i další registry, které Ministerstvo vnitra vede. Pro více informací je vždy dobré kontaktovat příslušné ministerstvo.

Veřejně přístupné, tedy veřejnými seznamy jsou například:

1. Registr nemovitostí

2. Některé části obchodního rejstříku

3. Veřejný seznam advokátů, notářů, exekutorů, znalců a dalších profesních skupin

Profesionální štěkny internetových diskuzí s.r.o.

Ostatní registry a seznamy jsou přístupné jen pro určené subjekty (například státní orgány) a to pouze v mezích zákona a za účelem, pro který byly tyto registry vytvořeny. Ve většině případů jsou tyto informace chráněny jako citlivé osobní údaje a jejich zneužití je trestné.

V České republice existuje veřejně přístupný seznam soudců, který je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. A také je rejstřík společného jmění manželů je veden u katastrálních úřadů a je veřejně přístupný. Tento rejstřík zaznamenává majetek, který náleží manželům společně. Státy neustále přidávají a upravují registry na základě potřeb a změn v legislativě. V České republice je například poměrně novým registrem Centralizovaný systém evidence obyvatel (CSEO), který byl spuštěn v roce 2014.

Který z rejstříku vedených státem je nejkontroverznější ve vztahu k lidským právům? To je otázka, která může vyvolávat různé názory. Obecně lze říci, že nejkontroverznější mohou být ty registry, které shromažďují a uchovávají citlivé osobní údaje, jako například zdravotnické informace, informace o trestné činnosti nebo data související s náboženským vyznáním, etnicitou atd. Tyto registry mohou vyvolávat obavy o zneužití dat, diskriminaci, narušení soukromí a další potenciální porušení lidských práv. Konkrétní kontroverze ale mohou být specifické pro každý stát v závislosti na jeho aktuální politické, sociální a legislativní situaci.

Proč všemocní influenceři vždycky dostanou to, co chtějí?

Ombudsman neboli veřejný ochránce práv, se ve své práci může zabývat různými otázkami týkajícími se veřejné správy, včetně vedení různých registrů. Pokud má dojem, že některý z registrů není veden správně nebo porušuje práva občanů, může to kritizovat a doporučit změny. V minulosti se například ombudsman zabýval problematikou vedení Informačního systému cizinců (ISC), který je druhem registru cizinců v České republice. Ombudsman kritizoval zejména nedostatečnou transparentnost systému a problémy s přístupem cizinců k informacím o nich samotných.

Nicméně je důležité zmínit, že konkrétní kritika a doporučení ombudsmana se mohou měnit v závislosti na aktuálních problémech a potřebách. Doporučujeme sledovat aktuální zprávy a tiskové zprávy ombudsmana pro nejnovější informace.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Rejstřík

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz