Hlavní obsah
Názory a úvahy

Ne opakování mandátů ústavních soudců. Jednou a dost!

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam Zprávy / Michal Turek
21. 9. 10:03

Motto: staré francouzské přísloví říká, že stát není živ z daní, ale z důvěry občanů. Myslím, že totéž platí i pro ústavní soudnictví.

Článek

Dlouhodobě zastávám názor, že ústavním soudcem by se tatáž osoba měla možnost stát jen jednou. Doba 10 let je pro výkon této mimořádné funkce dostatečně dlouhá. Při dvojnásobném či dokonce trojnásobném výkonu funkce se již jedná o velmi dlouhých 20 (resp. 30) let.

Z celospolečenského hlediska nepokládám za akceptovatelné, aby se někdo stal takřka „celoživotním“ ústavním soudcem, tedy s oslabenější vazbou na běžný život. Jinak povězeno, aby nebyl uzavřen v pomyslné brněnské věži ze slonoviny.

Nezávislost

Nejvýznamnější důvod pro omezení počtu funkčních období vidím v posílení nezávislosti a nestrannosti soudců.

Jak píše např. i německý sociolog a ekonom Max Weber, jedním ze znaků nezávislosti a nestrannosti je mimo jiné taktéž psychický stav rozhodujícího subjektu. A to jak vědomý či méně vědomý, který má vliv na svobodný úsudek rozhodujícího subjektu – zde tedy na rozhodování ústavního soudce.

Názory, že rozhodnutí českého Ústavního soudu v „političtějších kauzách“ nemusí být nezávislá, nezaznívají jen z úst politiků či novinářů. Dokonce i bývalý předseda soudu JUDr. Pavel Rychetský v minulosti v mediích naznačil, že někteří soudci mohou být motivováni snahou zalíbit se politikům. A že opakování mandátu soudce není tedy vhodné. Paradoxně sám Rychetský svůj mandát opakoval.

Povaha funkce ústavního soudce, plynoucí ze zcela výjimečného a pro demokracii a právní stát klíčového postavení orgánu jakým je ÚS, by si principiálně zasloužila omezení jakýchkoliv, byť i jen potenciálních ataků na soudcovskou nezávislost. A právě možnost opakování funkčního období za ni ze systémového hlediska nutno pokládat.

Vyjdeme-li z teze, že nezávislost je funkčním předpokladem justice, pak omezení možnosti opakování výkonu funkce, nutno právě pokládat za funkční předpoklad kvalitní konstituční justice.

K této změně, by muselo dojít, stejně jako na Slovensku, formou změny ústavy. Zákaz opakovaného výkonu funkce soudce ÚS by nebyl v Evropě nijak ojedinělý. Kupříkladu v sousední SRN jsou soudci spolkového ÚS voleni na 12 let, avšak bez možnosti opakovaného zvolení. Taktéž např. na Slovensku není opakování mandátu možné.

Česká možnost opakování funkce soudce je v Evropě spíše unikátní.

Závěrem

Jedno staré francouzské přísloví říká, že stát není živ z daní, ale z důvěry občanů. Myslím, že totéž platí i pro ústavní soudnictví.

Vyšší míra cirkulace soudních (ale i politických) elit by byla jistě ku prospěchu naší demokracie a rovněž k posílení důvěry lidí v Českou republiku.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz