Hlavní obsah
Seberozvoj

Jak slovy tvoříme svoji realitu a sami si můžeme za své emoce

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: thisismyurl | Pixabay
28. 10. 16:17

Je to jeden z největších darů, které jsme dostali. Je to jeden z nejmocnějších darů, které jsme dostali. Z toho daru pochází láska, soucit a úcta a pramení z něj všechna nenávist, strach a svár.

Článek

Ten dar dostal každý z nás, ale jen málo je těch, kteří kráčejí mezi námi a umějí s ním moudře nakládat. Po přečtení tohoto článku se snad mezi ně zařadíte a odhalíte jedno z největších TAJEMSTVÍ života, tajemství SLOVA.

Slova jsou semínka reality. Slova totiž mají své významy. Z významů vznikají představy, z představ vznikají emoce, z emocí činy a z činů naše budoucnost. A dokážeme si to malým experimentem. Přečtěte si následující dvě sestavy slov. U každého slova se na vteřinku zastavte, aby se ve vaší mysli zřetězily odpovídající významy, představy a emoce.

1. sestava:
jaro, rozkvět, láska, život, milování, vůně,
radost, smích, zalíbení, potěšení, pohlazení, zrození

2. sestava:
únava, mor, zdrcenost, hrůza, hněv, zkrvavený,
agrese, hnis, zápach, hniloba, jatka, rozřezat

Cítili jste rozdíl? Pravděpodobně ano. Přitom jste pouze četli různě sestavená písmenka té samé abecedy. Přesto jste prožili dvě zcela opačné emoční odezvy a obě by se nakonec při opakovaném čtení promítly do vašich činů a způsobu komunikace. Než budete pokračovat ve čtení, pročtěte si pomaličku ještě jednou sestavu první. Nechte ji ve své mysli rozeznít. Bude se vám pak lépe pokračovat.

jaro, rozkvět, láska, život, milování, vůně,
radost, smích, zalíbení, potěšení, pohlazení, zrození

Slova jsou programovací jazyk reality. A důkaz o tom najdeme na samém úvodu knihy knih, když Bůh řekl: „Budiž světlo!“ A bylo světlo. Gen. 1:3. Ať už jste, nebo nejste bibličtí fajnšmekři, měli byste vědět, že v první kapitole Genesis, která má jen 31 veršů, se nachází přesně jedenáct důkazů o tom, že Bůh tvořil slovem. Tvořil tím, že řekl.

Svoji úvahu posunu ještě o stupeň dál. Ve stejné kapitole totiž Bůh stvořil člověka podle obrazu svého, a proto celkem logicky i člověk po vzoru Božím tvoří slovem. A vůbec není podstatné, zda tento příběh považujete za pravdivý, nebo ne. Moudrost tohoto příběhu pravdivá je.

Naštěstí nikdo z nás nemá takovou moc jako Taťka, aby slovem okamžitě a doslovně tvořil. Píšu „naštěstí“, protože kdo z nás by si troufl tvrdit, že má svoje slova a myšlenky tak zmistrované, že by s nimi byť nechtěně po pouhém týdnu nevymazal celý vesmír?

Naše mysl běží neustále. Stojí za to občas zkontrolovat, kam. Zkuste se tento týden několikrát náhodně zastavit a vyhodnotit, jak se právě cítíte. Ať už budete radostní, nebo rozzlobení, odhodlaní, nebo zklamaní, zamilovaní, nebo vzrušení, zeptejte se sami sebe: „Jaká slova a jaké významy právě nyní převažují v mé mysli?“ Nemusí to být tak snadné, jak se na první pohled zdá, protože myšlenky a slova jsou často jako divoká řeka. Vystoupit z ní na břeh a stát se pozorovatelem vyžaduje cvik a hlavně ochotu pojmenovat pravdu a přijmout, že za své emoční rozpoložení jsme nakonec vždy zodpovědní jen a pouze my sami.

Pojďme se na chvíli podívat na druhou stranu světa, kde v tichém oceánu leží Havajské ostrovy, odkud pochází zázračné a mýty opředené umění Ho’oponopono, o kterém jeho lektoři tvrdí a mnozí jim to dosvědčí, že hojí rány minulosti, zpracovává traumata a uzdravuje z nemoci.

Páteří umění Ho’oponopono jsou čtyři prosté mantry:

Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti.

Jejich opakovaným promlouváním se mají dít doslova zázraky. My se ale podíváme za oponu těchto zázraků se špetkou selského rozumu. Protože v každém světovém jazyce se ony čtyři mantry píší a vyslovují jinak, můžeme konstatovat, že není vůbec podstatný onen sled písmenek, ale spíše význam, který daná mantra pro čtenáře má.

Minulla on koira. Talvi on tullut. Olen edelleen kotona. Tilli.

Pokud si budete tyto čtyři věty donekonečna opakovat ve finštině, aniž byste znali jejich význam, nic zázračného se nestane. Pro mysl je to pouze sled písmenek. Pokud bych vám ale jejich význam prozradil, najednou už začnou mít pozitivní dopad na vaši mysl i tělo.

Nejde tedy až tak o slepé drmolení slov, ale o prožívání významu oněch slov. A protože jste si před malou chvílí přečetli tyto čtyři Ho’oponopono mantry v češtině, automaticky předpokládáte, že jsem pouze uvedl jejich finský ekvivalent. A dokud si to budete myslet, budou mít ony finské věty na vás stejný vliv jako ty české. Ve skutečnosti ale znamenají toto: „Mám psa. Přišla zima. Jsem pořád doma. Kopr.“

Pokud si přejete sami na sobě vyzkoušet „zázračnou“ moc Ho’oponopono, potřebujete si nejdříve udělat pořádek ve významu vět: „Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti.“ Pokud jste člověk, pro kterého má omluva význam slabošství nebo prosba o odpouštění význam ponížení, pak si opakováním těchto vět uškodíte.

Zamyslete se nad tím, jaký pro vás mají význam ony čtyři mantry: „Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti.“ Potom si ke každé z nich na papír napište, jaký k nim máte vztah. Jsou vám příjemné? Jaké emoce ve vás vyvolávají? Jaké souvislosti nebo vzpomínky vám s nimi vyvstanou?

V posvátných textech většiny světových kultur naleznete mantry – věty, které pokud si člověk opakuje, probouzejí v něm určité emoční a tělesné rozpoložení. Jak jsme si ovšem právě ukázali, platí to pouze tehdy, pokud člověk zná jejich význam.

Vytrvalé opakování manter je jednoduchý způsob, jak si do své mysli zapsat něco pozitivního. Z takových vět se pak stávají podprahové stavební kameny našeho smýšlení a jednání, a tím pádem i naší budoucnosti. Křesťanské, muslimské, židovské i buddhistické texty obsahují pozitivní verše a modlitby, jež jsou následovníkům toho kterého směru doporučeny si stále dokola odříkávat.

Vzpomínám si, jak jsem si jednou ještě za svých studijních let velkým písmem vytiskl větu: „Každým dnem se mi daří ve všech směrech lépe a lépe,“ a papír vylepil na strop nad postelí. Bylo to první, co jsem si opakoval každé ráno po probuzení. Bylo to to poslední, co jsem si opakoval každý večer před zhasnutím. A nejen že jsem si tuto větu opakoval, já ji prožíval. Prociťoval jsem tu představu, že se mi daří ve všech směrech lépe a lépe. Během několika let jsem její význam ve své mysli prožil deseti tisíckrát. A to, co jsem svými slovy zasel, sklízím dodnes.

Pokud byste si onu větu vytiskli také, ale při jejím opakování prožívali místo radosti pochyby a úzkost, pouze si uškodíte. Význam a prožitek mají větší moc než pouhá posloupnost písmenek. Každý člověk je prorokem své vlastní budoucnosti podle svých vlastních slov.

Přeji vám bohatství ve všech aspektech života, s úctou Petr Štěpánek | Producent & Vydavatel MyslenimKBohatstvi.film | Ambasador Napoleona Hilla

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz