Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Vláda chce šetřit na školství. Za tuto chybu zaplatíme několikanásobně

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay. Taken

Vzdělání se vyplatí

1. 9. 13:07

Naše státní finance nejsou již několik let v dobrém stavu. Ministr financí rozpočet „léčí“ především redukcí výdajové stránky. V některých případech to může být prospěšný tah. Ve školství nikoli. Peníze do něj vložené se totiž vrátí několikanásobně.

Článek

Médii proběhla zpráva o podobě schváleného vládního materiálu č. 484/23, zkráceně řečeno návrhu ministra financí na podobu rozpočtu v roce 2024. Překvapivým není škrtání na všech frontách (koneckonců se jedná o pokračování obvyklé finanční politiky ODS známé třeba z Nečasovy vlády v letech 2010-2013). V některých případech jsou škrty prospěšné, jindy mohou znamenat zásadní problém. Především peníze investované do rozvoje schopností obyvatelstva (školství, věda, svým způsobem i průmysl) se totiž v budoucnu vyplatí. Překvapivým je fakt, že právě školství má utrpět nejvýraznější rány.

Ponechme nyní stranou obecnou ekonomickou polemiku, byť si nemohu odpustit nesouhlas s ignorací příjmové stránky ze strany vlády. V ziscích tekoucích do zahraničí či na účty nejbohatších českých korporací máme stále prostředky ve výši desítek až stovek miliard ročně, které na rozdíl od zahraničí nedaníme dostatečně. Není však překvapivé, že právě vláda ODS nůžky mezi chudými a bohatými rozevírá. Občanská demokratická strana je historicky složena z lidí majetných, stejně tak jsou z této vrstvy složeni sponzoři a podstatná část podporovatelů. Navrhnout spravedlivé zdanění by bylo střelbou do vlastní nohy a v podmínkách současné vládní koalice by se jednalo vlastně o absurdní tah. Tento dluh bude nutno napravit nejdříve po volbách, byť nápravu daňového systému nelze čekat ani od ANO, které by takovými tahy škodilo svému předsedovi.

Utahování opasků tedy logicky probíhá především mezi střední vrstvou a chudším obyvatelstvem. Již v roce 2023 byla implementována v oblasti školství některá opatření. Zde musím poděkovat brilantnímu rozboru v Seznam Zprávách (27. 12. 2022, autor: Josef Mačí), na nějž jsem reagoval argumentářem poodhalujícím hlubší souvislosti zveřejněným na stránkách mladi.cz (4. 1. 2023). Připomeňme si znova základní otázku těchto textů - na čem se vlastně šetřilo?

Prve narostly náklady na školní stravování a spoluúčast strávníků (o 20-36 %). Dále stát přestal přispívat na volnočasové kroužky v případě, že dítě bylo zapsáno do více než jednoho (náklady mohl nést dobrovolně zřizovatel poskytujícího zařízení, v opačném případě opět přešly na rodiče). Posledním krokem bylo opatření působící nejistotu ohledně financování školních olympiád a hrozbu jejich rušení.

Vezměme pro příklad rodinu se dvěma dětmi. V době masivní inflace, na niž nereagovalo množství zaměstnavatelů a zásadně se snižoval reálný příjem obyvatel, taková rodina najednou nesla přibližně o 500 Kč větší výdaje na obědy dětí. Pokud děti byly aktivní a každé navštěvovalo 2 zájmové kroužky, narostly výdaje rodiny o dalších přibližně 800 Kč měsíčně. V případě matky samoživitelky s běžným příjmem okolo 25 tisíc čistého měsíčně se oněch 1300 Kč potřebných lusknutím prstu hledá velmi těžce. A talentované dítě, které nemůže navštěvovat oblíbené kroužky, navíc demotivujeme nemožností účasti na olympiádách rozvíjejících jeho znalosti a dovednosti.

Máme unikátní systém veřejných škol, které jsou až po univerzitní úroveň dostupné zdarma. Přesto je u nás vzdělání dědičné a část našich dětí svůj talent musí nechat ladem jen proto, že si rodiče nemohou dovolit jej rozvíjet. Takto si zhoršujeme ekonomickou situaci státu v dalších letech - naše děti jsou koneckonců ti, kteří nám zanedlouho budou platit důchody. Nyní však nejsme schopni využít jejich maximální potenciál, využíváme potenciál pouze u části obyvatelstva, která má prostředky na jeho rozvoj.

Co se stane se školstvím, na kterém se v roce 2024 ušetří 29,3 miliardy Kč? Především jsou otázkou platy pedagogů. Zde nemám úplně zásadní obavu. Předchozí vláda ANO a SOCDEM do pedagogů značně investovala a jejich platy jsou v současnosti na důstojné, byť nikoli zcela uspokojivé, úrovni. Šetření v dvouletém období do příštích voleb asi nezpůsobí radikální odliv kvalitních zaměstnanců z oboru a příští vláda se pravděpodobně k investicím do jejich odměn vrátí.

Co naopak čekat můžeme, je snížení kvality vzdělávání ve školách. Zásadním přínosem základního a středního vzdělávání jsou specializované semináře či jazyková výuka vedená v dělených třídách s nižším počtem žáků ve třídě. Koneckonců právě počet žáků na vyučujícího je jedním z nejdůležitějších kvalitativních ukazatelů školství. Individuální přístup je zásadní, například tandemová výuka funguje až neuvěřitelně efektivně. Každá škola má přitom rozpočet, kolik hodin může na svůj počet žáků odučit. Snížení takového počtu hodin a omezení dělené výuky v menších skupinách je přitom asi neviditelnější cestou, jak prostředky - a počet učitelů - omezit. Očekávám, že právě tam se škrty projeví. Pokud se můj předpoklad naplní, kvalita absolventů razantně poklesne.

Jako specialista se věnuji soukromé klientele ve věci zvládnutí životních zkoušek, především ve věci přijetí na střední či vysokou školu nebo úspěchu u maturity. Mám-li vlastními silami dohnat, co se ve škole za předchozí roky nepodařilo, účtuji za kvalitní všestrannou přípravu částku ve výši okolo 100 tisíc Kč. Namístě je postesknutí, že právě toto je ukázkou dědičnosti vzdělání v naší zemi (proto veškeré know-how poskytuji veřejně zdarma a motivovaný člověk ochotný učit se sám nemusí do mých služeb vložit ani korunu). Na druhou stranu vždy informuji rodiče o tom, že kvalitní úspěšná příprava vyústěná v přijetí na kvalitnější školu vede ke kontaktu jejich dítěte s motivovanějšími a zdatnějšími spolužáky. Následně k lepšímu pracovnímu uplatnění. Pokud jejich dítě získá práci, v níž bude ohodnoceno třeba o 10 tisíc Kč vyšším platem, vrátí se investice do mých služeb zhruba za rok. Lze přitom očekávat, že současná dorůstající generace bude aktivním pracovním životem trávit zhruba 40 let.

Toto je ta investice do budoucna. Neznám žádný investiční produkt, který s minimálním rizikem v padesátiletém investičním výhledu vydělá čtyřicetinásobek vložených peněz.

A takto je to se školstvím jako celkem. Investované peníze spravované kvalitními manažery vedou k úspěchu v budoucnosti pracujících a podnikajících lidí. Přitom asi jedinou cestou, jak stát rozvíjet a „dohánět západ“, o což se zuřivě snažíme posledních 33 let, je schopnost předčit ostatní země v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Zjednodušeně řečeno mít produktivní vzdělané specialisty na zaměstnaneckých pozicích i v podnikatelské sféře. Šetření 29 miliard ročně vede k mnohonásobně vyšším ztrátám v budoucnu, optikou mého podnikání se jedná o stovky miliard, které se projeví v zaostávajícím průmyslu země v budoucnu.

Na šetření ve školství navíc opravdu není vhodná doba. Z dob socialismu jsme si přinesli poměrně výkonné veřejné školství, v nynější internetové době dostupných informací je však nutné žáky vést k úplně jiným dovednostem. V transformaci jsme přitom poměrně zaostali a navrácení školství do konkurenceschopného stavu vůči úspěšnějším zemím je náročným krokem, který prostě stojí peníze. Již nyní v mezinárodním srovnávání upadáme od nejlepších zemí směrem k průměru a tento deficit je nutno napravit.

Přemýšlím, jak vládě poradit, je-li přesvědčena, že opatřeními na příjmové stránce, v níž máme stále nevyužité rezervy na straně velkých korporací, situaci nevyřeší (zatímco chudší vrstvu obyvatelstva ždímáme do maxima až příliš). V rámci výdajů totiž také můžeme uvažovat o změnách. Odborníci v oblasti obrany by mohli například poradit, zda jsou letouny F-35, jejichž dlouhodobé financování se odhaduje až na 400 miliard Kč, skutečně nutné a nelze si vystačit s levnější variantou v podobě Gripenů či F-16. To je ale oblast, které opravdu nerozumím, tudíž nechci vynášet soudy. Předkládám ji pouze jako příklad, zda je zásadní mít několik výkonnějších letounů či konkurenceschopné a kvalitní školství, které je snad ve výsledku i levnější. Předpokládám totiž, že podobných příkladů bychom nalezli více.

Uznávám totiž, že peníze na výdaje máme jen jedny. Je ale zatraceně důležité, jak a do čeho je investujeme.

Zdroje:

https://www.pedagogicke.info/2023/06/aneta-havrankova-skolstvi-nejspise.html (informace o rozpočtu MŠMT na příští rok)

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/skrty-vlada-uspory-ministerstva-rozpocet_2306021615_har (informace o rozpočtu MŠMT na příští rok)

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21–cervna-2023-206586/ (schválení návrhu rozpočtu předloženého ministrem financí)

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-mene-krouzku-zdrazeni-obedu-i-zmeny-ve-vyuce-to-ceka-deti-v-roce-2023-221445 (článek Seznam Zpráv o změnách ve školství v roce 2023)

https://www.mladi.cz/clanek?id=22 (reakce autora na článek v Seznam Zprávách)

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mikulenka-f-35-armada-zakazky-tendr-usa-nato-valka.A230828_101516_domaci_rts (rozhovor o nákladech spojených s provozováním letounů F-35).

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz