Hlavní obsah
Aktuální dění

Svrbění rukou levicového voliče ve slovenských volbách

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pexels

Kdo se brouzdá ve vodách levice, nebude mít na Slovensku zcela jednoduchou volbu…

29. 9. 13:39

Na Slovensku platí volební moratorium, tudíž nevyjádřím žádnou podporu konkrétnímu subjektu, ani to není mou ambicí. Rád bych ale poukázal na nelehkou situaci levicově smýšlejících při těchto volbách.

Článek

Levicové možnosti na Slovensku

Paradoxně k titulku článku i perexu není paleta levicových možností tak omezená. Pozici jasně nalevo deklaruje favorit voleb Smer - SSD, jisté levicové prvky má druhé nejfavorizovanější uskupení Progresívne Slovensko, pevnou orientaci na opačném pólu od pravého spektra vykazuje Hlas - SD, máme zde i menší strany: Pirátska strana - Slovensko (v některých tématech levicový příklon), Komunistická strana Slovenska (socialismus, marxismus-leninismus), SPRAVODLIVOSŤ (malá moderní sociální demokracie) ad.

Proč by tedy volič, který nechce pravici, měl na Slovensku být u volební urny v úzkých, proč by neměla být jeho volba srdečná, ale spíše chladná vypočítavost proti ještě horším možnostem?

Profil levice evropského typu

Co spojuje norskou Stranu práce, britskou Labouristickou stranu, italskou Demokratickou stranu, německou Sociálnědemokratickou stranu či španělskou PSOE?

Tyto levicové strany mají hlubokou, mnohaletou tradici, vznikly často z pomalu se organizujícího dělnického hnutí již v devatenáctém století, z toho je odvozena jejich závislost ne na lídrech, vedoucích představitelích, ale na široké členské základně, místní organizace jsou v těchto případech skutečnými pilíři jmenovaných stran. I výměna celého vedení není u těchto stran takovou hrozbou jako rušení velkého počtu MO.

Dále tato uskupení prosazují jasný ekonomicko-sociální levicový program, silný stát, pevnou síť veřejných služeb, veřejné zajištění, sociálně-tržní hospodářství, podporu odborů, práva zaměstnanců atd., ale souvisle s tím hovoří o nutnosti vydobytí práv pro LGBT, nutnosti posílení práv žen, rovnocennosti všech skupin společnosti, přijetí preventivních opatření vůči hrozbě znásilnění, o školské inkluzi atd., což vše k levici také bytostně patří, neboť i tato témata jsou spjata s posílením důstojného, plnohodnotného života, posílením životních možností.

Samozřejmě zastávají kladný názor na členství v EU, (případné členství v EU), v NATO, nerozporují právo Ukrajiny se bránit, jsou sjednoceny v myšlence jí pomáhat, protože věří, že dobrý levicový program je zárukou toho, že občanům jejich států bude vždy stoupat životní úroveň, i kdyby podporovali nejenom Ukrajinu, ale třeba i deset států navíc.

Odlišnost slovenské levicové scény

Myslím, že v této chvíli je každému jasné, že vlastně nikdo ze slovenské levice (či určitou příbuzností k levici) se s výše uvedenými odstavci neprotíná, protože na Slovensku zkrátka neexistuje žádná tradiční levicová strana, táhnoucí se časem jako červená nit, mající už pomalu nádech „věčné jistoty a národního dědictví“.

Problém výše jmenované slovenské scény je ať už v nevyměnitelných hlavních představitelích, kteří ztělesňují onen subjekt (často s nějakou korupcí, netransparentností), nezájem o ekonomický, sociální, anebo naopak kulturní, společenský program levice, očerňování a nedůstojné napadání politických soupeřů (což se také míjí se západoevropskou tradiční levicí), relativizování hrůz páchaných Ruskem na Ukrajině, možnost spřažení se s pravicí, nebo dokonce skutečnost, kdy zdánlivě levicový program je formován pravicovým přístupem. Nikdo tedy není ideální, což není nikdy, ale v tomto případě je ta vzdálenost od kýženého skutečně zlověstná…

Tudíž slovenští voliči mající vzor v západních sociálnědemokratických stranách (věřím, že jich není minimum), budou mít tedy opravdu sakra těžký výběr. Přeji jim, ať hlavou, duší i srdcem vyberou podle svého co nejlépe!

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz