Hlavní obsah
Psychologie

Vady odhalující nefunkční narcistický vztah

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Freepik.com
9. 11. 7:57

Mnoho narcistů může být okouzlujících, zábavných a svůdných. Mohou ve vás vyvolat pocit, že jste jedinou osobou, na které jim nejvíce záleží, a to i v přeplněné místnosti.

Článek

Alespoň zpočátku to tak bývá. Později mají vztahy s narcisty tendenci být stále jednostrannější, zejména pro jejich sebestřednost. Vy dáváte a narcisté berou. Narcisté jsou transcendentní než imanentní. V pracovních vztazích jste dodavatelem a narcisté spotřebiteli. V osobních vztazích jste poskytovateli a narcisté uživateli.

Jakmile se svém okolí objevíte, byť jen jednoho jediného narcistického člověka, buďte si jisti, že jich kolem sebe budete mít daleko více, než se domníváte. Když se upřímně a nezaujatě zamyslíte, zjistíte, že fungujete jako poskytovatel dodávek a osoby ve vašem okolí mohou fungovat jako spotřebitelští uživatelé. Ačkoliv to ještě nemusí znamenat, že jste obklopeni narcisty, ale zcela jistě takové prostředí naznačuje, že existují problémy s vymezením osobních hranic.

Dnes bych se chtěla ve svém článku věnovat pochopení, jak a proč můžete přehlížet dysfunkci vztahu. Obvykle se totiž stává, že partneři popisují narcisty jako osoby přecitlivělé, arogantní, vykořisťovatelské a postrádající empatii. Mocné psychologické síly mohou ztížit plné vnímání ceny, kterou platíte za sebeklam v narcistickém vztahu.

Vymotat se z takového vztahu může být velmi náročné. Nejen emočně, ale i somaticky. Zdánlivou beznadějí je neřešitelnost komplikovaného vztahu s narcistou, protože mohou existovat jakékoliv společné závazky. Nevyjímaje provázanosti majetkových poměrů v dlouhodobě dysfunkčním manželství.

Pakliže jste hráči jedné karty a snažíte se narcistické manželství za každou cenu udržet, protože máte děti a naoko fungující rodinu, tak vás musím zklamat a vyvést z omylu. Čím déle setrváte v takovém manželství, tím hlouběji vrýváte nezdravé emoční vzorce do svých dětí a věřte mi, že ve stáří se vůbec nic nezmění. Naopak, děti odejdou a vy budete mít dost času na to, abyste začali vymetat staré smetí pod kobercem.

Více si začnete všímat detailů a může se stát, že i váš narcistický partner přitvrdí svou hru. Možná protože se s vámi začne více nudit anebo se dostaví krize středního věku. Jak on, tak i vy dobře znáte člověka, s kterým jste hráli určitou hru v dobách, kdy jste se starali o své děti. Nyní jsou děti pryč a začínají mezi vámi nabíhat další stejná, ale přesto jiná pravidla hry. A zároveň se vám může stát, že od svých dětí budete sklízet plody narcistické a manipulativní výchovy.

Můžeme mít soucit s psychickým zraněním narcistického člověka. Mnoho narcistů zažilo rané trauma nebo ztrátu. Ale je nezbytně nutné, mít soucit především se sebou samým. Existují silné, těžko viditelné vlivy, které mohou vést k tomu, abychom zlehčovali nebo popírali bolestivou pravdu o tom, že jsme v nezdravém vztahu s narcistou. Veškeré přehlížení a ustupování v zájmu vyššího dobra, likviduje především toho, kdo se snaží uzdravovat a narovnávat křivosti na úkor sebe sama.

Studujte a sebevzdělávejte se pro porozumění dynamiky narcistického projevu z důvodu sebe-léčby a uzdravování se. Pokud nejste odborným terapeutem, ani se do oprav a náprav emočního vnímání vašeho narcistického partnera nepouštějte. Efekt to bude mít stejný, jako kdybyste házeli hrách o stěnu a veškerá vaše dobře míněná snaha se obrátí proti vám, neboť ve vztazích s narcisty nikdy dobro nad zlem nezvítězí.

Foto: Freepik.com

Níže uvádím tři kroky k ujasnění si nezdravých prvků narcistického vztahu.

Krok 1

Identifikujte vady, které ve vztahu popíráte

Uvědomte si všechny způsoby, kterými ignorujete nefungující vztah (sami se sebou jste uzavřeli tichou dohodu). Například:

 • Podnikáte velké kroky k tomu, abyste narcistu nerozzlobili.
 • Soustředíte se pouze na dobré věci ve vztahu.
 • Věnujete pozornost výhradně jen pocitům narcisty a jeho potřebám více než svým vlastním.
 • Nevytahujete problémy nebo obavy týkající se vztahu.
 • Nevěříte si, že si stanovíte efektivní osobní hranice.
 • Děláte věci, ze kterých nemáte dobrý pocit.
 • Pohráváte si s narcistickou posedlostí jejich sebe-obrazem. “Sluší ti to, fintile!“
 • Ignorujete nebo obcházíte hanebnosti a lži narcisty.
 • Tolerujete narcistické zahanbující, ponižující nebo odmítavé chování.
 • Ospravedlňujete nebo omlouváte narcistické jednání.
 • O svých obavách nemluvíte s důvěryhodnými přáteli. „Vlastně ani žádné přátele nemáte.“
 • Distancujete se od přátel, kteří se ptají na váš vztah.
 • Minimalizujete jakoukoliv nefunkčnost nebo si myslíte, že je to normální.
 • Obviňujete sami sebe.
 • Vyhýbáte se jakýmkoliv dialogům, raději přitakáváte nebo je lepší vyhýbavé oboustranné taktizování.
 • Vyhledáte a uchylujete se k šepotu rádoby spřízněných duší za důmyslným tajnůstkářstvím.
 • Aplikujete na sebe jakékoliv zakrývání zlomené duše pod levné náplasti.
 • Nepříjemnosti zametáte pod koberec.

Krok 2

Pochopte podněty, které vás vedou k popírání

Několik důvodů nás může vést k tomu, že ve vztazích s narcisty upadneme do popírání nebo omlouvání. Například:

1. Věci, které narcisté dělají se „nepočítají“

Snažíme se pochopit motivy druhých na základě našeho vlastního pohledu na svět. Ale narcisté a další lidé s poruchami osobnosti fungují se souborem pravidel života, která považujeme za cizí nebo natolik extrémní, že je pro nás těžké jim uvěřit.

Aby člověk přijal a smířil se s tím, že narcisté mají tendenci být spíše transakční (něco za něco), než vztahoví, musí s nimi prožít několik škodlivých zkušeností. Narcisté jsou obvykle konkurenční než kooperativní. A velmi často bývají sebestřední, než aby se starali o vyšší dobro kohokoliv nebo čehokoliv. U narcisty nikdy nenajdete průhlednost jeho projevu a předpokládejte, že se zamotáte do neupřímných pavučin narcistické fabulace.

2. Uznání pravdy může být bolestivé

Zcela určitě zažijete emoční bolest, když si přiznáte, že někdo, na kom vám záleží anebo záleželo, se k vám opakovaně chová špatně a zachoval ubližujícím způsobem. Následně vystřízlivíte, když si uvědomíte, že jste někomu dovolili, aby s vámi špatně zacházel. Obojí uvědomění může rozbít iluze o druhých, ale i o nás samotných. I když vzdát se iluzí může být nakonec osvobozující, protože naše iluze nám pomáhají přehlížet nebo popírat nepříjemné pravdy.

3. Narcisté usnadňují naše popírání

Narcisté jsou experty na vyhýbání se zodpovědnosti a přehazování viny. Narcisté promítají, popírají, psychicky manipulují a citově zneužívají, což vás může vést k tomu, abyste zpochybňovali sami sebe, ne je.

4. Myslíme si, že je můžeme změnit

Stejně jako spoluzávislost na alkoholikovi, můžeme převzít roli pokusit se zachránit narcistu před sebou samým, přehlížejíce dysfunkci a cenu včetně nákladů za vzorce narcistického chování.

5. Vidět pravdu vytváří vnitřní dilema

Když si uvědomíte, jakou cenu zaplatíte za to, že máte ve svém životě destruktivního narcistu, můžete stát před obtížnou volbou. Buď odejdete a ztratíte spojení s osobou, na jejíž podstatu jste v zásadě kodepedentní nebo zůstanete, ale definitivně ztratíte sebeúctu.

6. Říkat pravdu může být riskantní

Říkat narcistovi pravdu může vyvolat útoky, manipulaci, odmítnutí a ponižování. Víte to a předem pociťujete strach z následků (sebedestruktivní myšlenky).

Krok 3

Uvědomte si jakou hodnotou platíte za své milosrdenství

I když k popírání může docházet z pochopitelných důvodů, přesto bolestivé emoční náklady převyšují hodnotu alibismu. Tyto náklady mohou zahrnovat pocity:

 • Izolování.
 • Disociování.
 • Devalvování.
 • Pronásledování emoční úzkostí.
 • Emoční prázdnost nebo necitlivost.
 • Zostuzení.
 • Podrážděnost nebo naštvanost.
 • Depresivní a negativní pocity.
 • Necítíte se dobře nebo bezpečně v přítomnosti narcisty.
 • Převládají pocity viny.
 • Našlapujete kolem nich po jehlách.
 • Začínáte se stranit okolí.
 • Učíte se od nich lhát a manipulovat.
 • Žijete ve strachu a žárlivosti.

Nezdravý vztah s narcistou může mít trvalý účinek. Můžete pociťovat vinu nebo hanbu, pochybovat o sobě, ztrácet sebedůvěru, bojovat s emoční intimitou a mít potíže s důvěrou budoucích partnerů. O důvod víc, abyste zjistili, zda popíráte nebo se tajíte s nezdravým vztahem.

Závěrem

Tyto tři kroky k přesnému posouzení potenciálně nezdravého vztahu jsou odpovědí na otázky, jak a proč můžete popírat nezdravý vztah a uznat cenu, kterou platíte. Tyto vztahy bývají vysoce náročné na práci přesčas. Každá minuta v takovém vztahu bude vyžadovat stoprocentní náklad práce a času na její uzdravení. Ale tato práce vám může pomoci nastavit si lepší a pevnější hranice nebo se vzdálit z destruktivního vztahu.

Nejdříve se budete muset zdravě naštvat a definovat si záměrně maskované lži. Uvědomit si příčiny a následky, aby vás pravda mohla osvobodit.

Ave poustevníci!

Foto: TERAPEUTA - duševní rehabilitace+ www.terapeuta.cz

TERAPEUTA - duševní rehabilitace

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz