Hlavní obsah
Psychologie

Jak ukončit slovní zápasy s narcistou

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: https://www.freepik.com/free-photo/
28. 10. 9:45

Interakce s narcistou ve vás může zanechat pocit zmatenosti, frustrace, vzteku nebo rozrušení. Komunikace bývá obtížná a může se objevit emoční vyprahlost se somatickou vyčerpaností.

Článek

Mezi nejvýznamnější narcistické rysy patří především sebestřednost a nedostatek empatie k ostatním, egocentrismus, pocity výjimečnosti a nadřazenosti. Tyto specifické narcistické rysy obvykle brání příjemným interakcím, zejména po odeznění fáze okouzlení.

Pokud narcista vykazuje známky násilného chování, je důležité, abyste okamžitě vyhledali pomoc, než abyste se ho pokoušeli konfrontovat – vaše bezpečnost je nanejvýš důležitá.

Obecně platí dodržovat stručnost a nezaplétat rozhovor do zbytečných a bezpředmětných detailů. Pragmaticky a racionálně se držet podstaty a dodržovat stanovené osobní hranice. Snažte se zůstat asertivní a sebevědomí. Mistrovským dílem při překonávání komunikačních bariér s narcistou, je schopnost zdvořilého projevu bez jakýchkoliv emočních nábojů. Narcista se vás bude snažit manipulovat, slovně snižovat a umlčovat.

*******

Vyzkoušejte například tyto vybrané strategie, které vám mohou pomoci efektivněji reagovat na narcistické výstřelky.

Zůstaňte klidní a vyrovnaní.

Narcisté se často snaží vyvolat emoční bouři a vydolují z vás reakci jen proto, aby nad vámi získali pocit kontroly. V počátcích samozřejmě nemají tušení, s jakou emoční inteligencí se potkali. Takže ze začátku se budou vašim reakcím učit. Časem pro ně budete nudní a snadno čitelní. Předvídatelnost, kterou jim budete servírovat je začne obtěžovat a odhodlají se k vyšším stupňům manipulací a hanebností. Obvykle intrikují v řízené strategii s předstíráním, zamlčováním nebo lhaním. Neštítí se osobních útoků a  rozeštvávání osob ve svém okolí. Ve středu budou tvrdit něco jiného, než o čem mluvili v pondělí a v pátek všechno popřou a otočí zcela jiným směrem. Jednomu řeknou jinou verzi příběhu, než druhému a třetí bude triangulován proti všem.

Když s nimi jednáte, snažte se maximálně vyhnout tomu, aby nad vámi převzali kontrolu. Nenechte se strhnout. I když to může být v danou chvíli těžké, snažte se zůstat klidní a vyrovnaní.

Odpovídejte jim stručně.

Když komunikujete s narcistou, doporučuji, abyste se nenechali vyprovokovat a neodkrývali všechny své karty. Narcisté jsou experty na slovní salát a vyvolávání všelijakých rozepří. Zůstat v nadhledu a v dodržování nejkratšího a nejvýstižnějšího vysvětlení vám může pomoci nezamotat se do narcistické pavučiny.

Obecně platí, že čím méně informací jim poskytnete, tím větší získáte výhodu k odvrácení nejen jejich manipulace, ale také k odvrácení případných sporů. Ačkoliv se budete snažit jim cokoliv nejlépe vysvětlit, narcisté budou slyšet jen to, co chtějí a potřebují. Vy budete donekonečna mluvit o voze a narcista o koze.

Narcisté mívají také tendenci používat jakékoli informace, které jim poskytnete, aby vás zmátli a následně oklamali. Sami o sobě začnete vytvářet obraz duševně zlomeného člověka. Obratně ve vás vyvolají pocit blázna a klidně vám doporučí odborné vyšetření, přičemž jich se takové vyšetření, ze zásady, vůbec týkat nebude. Naopak se budou cítit dotčení a pokud přeci jen dojde k jejich svolení s odbornou terapeutickou pomocí, potom zpravidla absolvují několik málo hodin počátečních konzultací s tím, že je pro ně terapie zbytečná (nevydrží u dlouhodobých terapií). Takže nejlepší je reagovat stručně a narcistické slovní výlevy moc neprožívat.

Stanovte si osobní hranice a držte se jich.

Narcisté od vás budou mít přehnaná očekávání. Narcisté si o vás vytvořili jistou představu a budou se snažit vás do této představy vmanipulovat. Nezajímá je, kdo ve skutečnosti jste.

Jejich zaujatost a posedlost přenosu představ do reality bývá často skryta za rádoby projevy pomoci. Může se jednat o profesní zaměření, vzdělání, vzhled nebo cokoliv jiného. Ze začátku vám budou ochotně pomáhat a podporovat vás. Najdou místa, která se nemusí líbit ani vám a třeba se zmíníte, že byste je chtěli změnit. To je živná půda, do které narcista s radostí zasadí svou falešnou snahu. Liána narcistické smyčky se vám bude ze začátku líbit do doby, než narcista dospějete k názoru, že se vám nedaří splňovat jejich vyšší a vyšší nároky. Obtížně se vám potom bude dařit nastavovat si osobní hranice. Připomeňme si klasickou pohádku o Šípkové Růžence. Až se probudíte, bude na vás čekat narcistické trní, kterým budete muset projít.

Doporučuji promyslet si osobní hranice, které si chcete s narcistou nastavit od počátku. Je nutné zohlednit zejména to, co je pro vás realistické. Až se dostanete do jasné formulace, zapište si jí.

Proč chci, aby si klienti své osobní hranice zapisovali?

Klient je tak donucen přemýšlet nad formulací hraniční čáry před sebou a pečlivě se soustředit na tvorbu primárního konstruktu nového vzorce se všemi okolnostmi. Trvá 30 dní, než se z opakované činnosti stane zvyk. Obvykle se stává, že se snažíme o nějaká předsevzetí. Počáteční nadšení brzy vyprchá a z dobrého úmyslu zbyde vymlouvání se na okolnosti tzv. alibismus. Tím, že si formulaci osobní hranice zapíšu a mohu se k ní kdykoliv vracet, si jí vizuálně a opakovaně připomínám. Tak emočně upevňuji nový vzorec do nácviku sociálních dovedností.

Na začátku vztahu je vhodné si tyto osobní hranice sepsat ve formě dohody partnerů s tím, že tuto dohodu podepíší oba dva partneři. Narcisté mohou mít s podpisem takové dohody problémy, protože narcisté nejsou schopni přijmout odpovědnost za své činy. Bývá to první společná zkušenost, která může být považována za varování.

Chtějte, aby se k věcem písemně zavazovali.

Narcisté se vás mohou pokusit umlčet tím, že překroutí vaše slova. Klidně vám do očí zapřou, že by vám cokoliv řekli nebo vám rovnou budou lhát. Narcista začne měnit váš smysl pro realitu. Zpochybní skutečné a bude postupovat velmi opatrně a pomalu proto, aby vám trvalo co nejdéle pochopit a porozumět tomu, co se ve skutečnosti děje.

Pamatujte si, že narcista už dávno upletl svůj plán. A zatímco vy lítáte na růžovém obláčku, narcista postupuje strategicky krok po kroku ke svému cíli.

Proto může být užitečné získat narcistické odpovědi a vyjádření písemně. Budete mít důkaz o pravdě. Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbit. Jenže, co je psáno, to je dáno. Pokud se později pokusí tvrdit, že řekli něco jiného, budete mít v ruce jejich pravdivé vyjádření.

Jak si o takové písemné vyjádření říci? Můžete použít cokoliv banálního, čím narcistu neznejistíte a naopak podtrhnete jeho ješitné ego.

  • "Napiš mi čas a místo, aby nedošlo k záměně."
  • "Vzhledem k tomu, že došlo k nedorozuměním ohledně mých výstupů, pošli mi prosím e-mail se svými požadavky."
  • "Vzhledem k tomu, že jsem si přibrala ještě jednu práci, nebudu moci dělat všechno. Pošli mi prosím e-mail s tvými prioritami."

Jejich chování není vaše chyba.

Narcisté mohou být agresivně pasivní, neomaleně zlí a mohou se vtělit do černé empatie. Jejich hněv bude neúměrný všemu, co jste udělali. Latentní traumatizace jako psychické zranění bývá obvyklým projevem klientů, kteří byli dlouhodobě vystavování narcistickým útokům .

Než se začnete obviňovat, doporučuji dát si věci do souvislostí tak, že se zamyslíte, co by ve stejné situaci udělal rozumný člověk. Cokoliv potom porovnávejte s reakcí narcisty. Toto cvičení vám může pomoci zjistit, jak jsou nerozumní a obtížní. Konfrontace s narcistou je ve své podstatě totožná, jako když učíte 3-leté dítě z plenek na nočník.

10 věcí, které říct, abyste odzbrojili narcistu.

Pokud se ocitnete v hádce s narcistou, navrhuji níže několik frází, které vám nejen pomohou, ale také rozptýlí situaci. Podstatou je se odpoutat od negativního dopadu. Neignorujte stresové zatížení a pokuste se včas praktikovat zdravou prevenci.

1. „To mi nefunguje.“

Narcisté se mohou pokoušet rozhodovat za vás, aniž by se s vámi poradili. Je důležité mluvit za sebe. Pokud nejste v souladu s tím, co rozhodli za vás, dejte jim okamžitě vědět, že s takovým postupem rozhodně nesouhlasíte.

2. „Chápu, jak se cítíš, ale já to cítím jinak.“

Nemusíte se snažit dokazovat, kdo má či nemá pravdu. Můžete cítit a vidět situaci jinak. A to je naprosto přirozené a v pořádku. Když se jim budete snažit dokazovat svůj názor, dopřejete jim další munici, kterou s radostí použijí proti vám.

3. „Já se tak nevidím.“

Narcisté se často snaží, pro jejich lepší pocit, přimět vás, abyste se cítili negativně. Je důležité stát si za svým přesvědčením o své pravdě. Nenechte se zviklat a nepřistupujte na jejich hru. Jejich snahou je vyvolat ve vás pochybnosti.

4. „Pamatuji si to jinak.“

To je obzvláště důležité! Narcisté se budou snažit vás přesvědčit o tom, že si vymýšlíte a že se nic nestalo anebo se stalo úplně jinak, než jak prezentujete. Mohou vás nařknout i z toho, že se neumíte vyjadřovat. Že nezvládáte vyprávět příběhy tak, aby vás druhý pochopil. Dejte jim najevo, že si pamatujete, co se stalo. Narcisté velmi rádi manipulují s událostmi. Nedovolte jim, aby vás donutili o sobě pochybovat.

5. „Promluvím si o tom s tebou pouze tehdy, až budeš ochoten naslouchat a pokusíš se porozumět mému pohledu na věc.“

Zajistit, aby konverzace byla uctivější, může fungovat jen tehdy, pokud si dopředu nastavíte jasné komunikační osobní hranice. V opačném případě s nimi nemusíte diskutovat. Skutečně nemusíte, ačkoliv se vás budou snažit dohnat ke komunikační oplátce.

6. „Nebudu vysvětlovat, proč je to pro mě důležité, ale je to tak.“

S narcistou si musíme stanovit osobní hranici. Mějte na paměti, že nekonečným vysvětlováním, proč jste jí nastavili, dáváte narcistovi příležitost k manipulaci anebo vás bude trestat mlčením. Může dojít i k citovému zneužívání (gaslighting). V takových situacích za nimi nemusíte dolézat s dalším vysvětlováním a doprošováním se. Stůjte si za tím, co je pro vás důležité a podstatné.

7. „Nejsem ochotna o tom mluvit.“

Pokud narcista nadhodí téma, o kterém ví, že se o něm nechcete bavit, je důležité mu dát jasně a bez výčitek najevo, že nejste ochotni pokračovat v takovém rozhovoru. Nemusíte zdůvodňovat, proč nechcete dále diskutovat.

8. „Budete-li se mnou takto mluvit i nadále, odejdu.“

Pokud se konverzace stává toxickou, musíte dát jasně najevo, že nebudete tolerovat jejich neúctu. Stanovte si své osobní hranice jasně a pevně. Pokud situace vyžaduje diplomaticky konzervativní komunikaci, zohledněte jiné okolnosti, pro které rozhovor opustíte. „Omlouvám se, musím se jít věnovat jiné činnosti. Velmi dobře se mi s vámi povídá, ale musím si ještě něco zařídit. Děti se těší na rajskou omáčku, musím jít natrhat rajčata :). “

9. „Odejdu od tohoto rozhovoru - nebudu o tom s tebou mluvit.“

Je důležité držet se svých osobních hranic. Uvědomte si, kdy se potřebujete odpojit a ustoupit, abyste získali jasno. „Teď se o tom nebudu bavit anebo zavoláme si později nebo zítra.“ Dopřejte si čas sami pro sebe a tehdy, jak vám vyhovuje. Narcistovi je váš čas zcela lhostejný.

10. „Děkuji za pozvání, ale nejsem k zastižení.“

Pokud chcete s narcistou přerušit kontakt, dejte mu zdvořile, ale pevně najevo, že nejste k dispozici nebo o něj nemáte zájem. „Konečný termín pro tvé odstěhování se je v pondělí (za předpokladu, že máte k nemovitosti výhradní uživatelské nebo vlastnické právo). Tady si to sám napsal. Tak to je a dohodli jsme se. V úterý ráno tvoje věci vyhodím na ulici a nechám vyměnit zámek od vstupních dveří. Je mi lhostejné, kdo si tvoje věci v úterý vyzvedne před domem. A to co říkáte, také v úterý ráno udělejte.

Pokud odcházíte, odejděte bez emočních dramat a výčitek či předhazování křivd, šíření pomluv nebo jiných hanebností. Odchod si pečlivě a řádně naplánujte a svého plánu se důsledně držte. Poděkujte mu za zkušenost a zablokujte s narcistou jakýkoliv kontakt. Pokud bude mít za vás narcista jiný náhradní zdroj, nemusíte se obávat, že by se vás pokusil znovu kontaktovat. Bude vás pravděpodobně kontaktovat jen proto, aby vás opakovaně srazil do kolen, ačkoliv třeba sám bude mít akutní nedostatek náhradních zdrojů nebo jiné problémy.

Vyhledejte pomoc, pokud ji potřebujete

Pokud se snažíte vypořádat se s narcistou, může pro vás být užitečné požádat o podporu přátele, členy rodiny nebo odborníka na duševní zdraví. Konkrétní problémy a jejich řešení konzultujte vždy jen s odborníky. Vaši přátelé vás sice mohou vyslechnout, ale odborně nebudou natolik zdatní vám pomoci. Navíc se vám může přílišná důvěra vymstít, protože nikdy nebudete vědět, kdo z vašeho blízkého okolí je v roli narcistického donašeče (létající opice).

Závěrem:

Způsob, jak se vypořádat s někým, kdo nerespektuje vaše osobní hranice, se liší podle toho, jak často a jakým způsobem vaše hranice nerespektuje. Nikdo není dokonalý a člověk může překročit vaše limity omylem nebo proto, že si není jistý, kde leží. Pokud se taková chyba stane, řekněte jim o ní na rovinu a hned. Neodkládejte tuto konfrontaci za ohleduplnost či omluvu chování. Nikdy nezlehčujte svá intuitivní varování.

Pokud druhá osoba pravidelně a záměrně ignoruje nebo znevažuje vaše hranice, je to jiný příběh. Pokud se objeví vzorec nerespektování hranic, je nevyšší čas si otevřeně a upřímně promluvit o tom, co ve vztahu hledáte a zhodnotit, zda jste v souladu s respektováním vašich oboustranně individuálních potřeb.

Není všechno černobílé a vztahy se liší od člověka k člověku v závislosti na jejich zkušenostech. Pravda se obvykle nachází někde na půlce cesty. Nakonec jde o to, abyste se ve vztazích cítili bezpečně, jistě a vzájemně plnohodnotně podporováni.

Ave poustevníci!

Foto: TERAPEUTA - duševní rehabilitace, www.terapeuta.cz

TERAPEUTA - duševní rehabilitace

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz