Hlavní obsah
Lidé a společnost

Karel I. aneb poslední český král Karel III.

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Neznámý/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaiser_Karl_I_Hof-_und_Staatsdruckerei.jpg

Karel I. jako český král Karel III.

1. 4. 12:13

Dnes 1. dubna je to přesně 101 let od úmrtí posledního rakouského císaře, apoštolského krále uherského a  samozřejmě také krále českého, markraběte moravského, vévody horno- a dolnoslezského, markraběte horno- a dolnolužického a vévody těšínského.

Článek

Karel I., celým jménem Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Otto Maria von Habsburg-Lothringen, se stal na konci roku 1916 po smrti svého prastrýce Františka Josefa I. rakouským císařem. Karel se od počátku odhodlal řešit špatnou situaci své říše, která již neúprosně dva roky válčila na několika frontách.

Původ

Karel se narodil v roce 1887 velice zbožné matce Marii Josefě Saské a záletnickému arcivévodovi Otovi. Od roku 1906 byl druhý v pořadí následnictví trůnu po Františku Ferdinandovi. Následníkem trůnu se stal po atentátu srbských teroristů na Františka Ferdinanda.

Čechy

Karel svou vojenskou službu strávil u dragounů v Čechách. V Praze dokonce studoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě (pozn. dnešní Karlova univerzita), bydlel na Pražském hradě kam za ním docházeli jak čeští tak němečtí učitelé. Mimoto si koupil jako soukromá osoba Brandýský zámek. Je známo, že v Čechách rád pobýval.

Panovník

21. listopadu zemřel 86letý František Josef a Karel musel převzít vládu v nezáviděníhodné situaci. Svou pomalu rozpadající se říši se pokusil zachránit znovusvoláním parlamentu, založením prvního ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí na světě, amnestii pro členy českého domácího odboje, ale hlavně pokusem dostat Rakousko-Uhersko z války. Pomocí svých švagrů kontaktoval Dohodu a vyjednával o míru, kamenem úrazu se stalo odtajnění vyjednávání rakouským ministrem zahraničí a slovní přestřelkou mezi ministrem a francouzským premiérem. Němci této situace využili a Rakousko ještě víc k sobě svázali. Posledním jeho zoufalým krokem v záchraně staleté říše bylo vyhlášení federalizace rakouské části země.

Vyhnanec

Když se jeho země rozpadla bylo mu předloženo ultimátum, měl se vzdát nároků na trůn anebo měl navždy odjet do exilu. Vybral si exil, který mu poskytlo Švýcarsko. Dvakrát se ještě pokusil o obnovu své vlády v Maďarsku, které oficiálně zůstalo monarchii, ale admirál Horthy nehodlal Karlovi předat vládu. Na konec byl odvezen na portugalský ostrov Madeira, zde také v chudobě zemřel na zápal plic v roce 1922, bylo mu pouhých 34 let. O celou rodinu (měl 8 dětí) se tak musela postarat jeho bojovná manželka, císařovna Zita

Památka

Po smrti byl císař Karel připomínán konzervativními a katolickými kruhy jako císař míru, a proto by papežem Janem Pavlem II. v roce 2004 blahoslaven (předstupeň svatého). Jsou připomínány jeho mírové snahy a sociální cítění. Kritici poukazují, že jako vrchní velitel měl odpovědnost za nasazení bojového plynu a neomezenou ponorkovou válku.

U nás v Česku je často vyzdvihován jeho kladný vztah k Čechům.

Anketa

Měl by u nás být Karel I. rehabilitován (měla by se k němu projevovat úcta)?
Rozhodně ano
85,8 %
Spíše ano
4,2 %
Spíše ne
2,8 %
Rozhodně ne
7,2 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovalo 1588 čtenářů.

Děkuji za přečtení a přeji krásný den.

Zdroje

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz