Hlavní obsah
Lidé a společnost

Známí a neznámí čeští monarchisté

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Joker Island/Wikipedia - licence Creative Commons

Monarchistický pochod v roce 2009

10. 4. 10:31

Monarchisté z podstaty věci chtějí obnovit monarchii a že by mezi známými osobnostmi žádní nebyli? No rozhodně to tak není, jak se Vám v tomto příspěvku pokusím ukázat na některých příkladech.

Článek

Adolf Born

U nás asi jeden z nejznámějších je již zesnulý Adolf Born. Stal se známým nejen ilustrováním Macha a Šebestové a spousty jiných, ale i svým nostalgickým a idealistickým názorem na Rakousko-Uhersko (i přestože se narodil až v roce 1930) a rozhodným monarchismem.

Jan Bárta

Je český architekt narozený roku 1942. Je znám jako předseda spolku Radecký Praha a zastánce obnovy pomníku maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na Malostranské náměstí. Mimoto působí v Klubu Za starou Prahu a v letech 2014 až 2018 byl českým zemským hejtmanem monarchistické politické strany Koruna Česká.

Lumír Aschenbrenner

Je senátor za obvod č. 9 Plzeň-město. Je členem ODS a mimo svou senátorskou funkci je ještě starostou Městského obvodu Plzeň-Slovany. Do senátu byl poprvé zvolen v roce 2014 jako koaliční kandidát ODS a Koruny České.

Milan Buben

Je český historik, heraldik, genealog a magistrální rytíř Suverénního řádu maltézských rytířů. Od roku 2015 je čestným členem politické strany Koruna Česká, která toto vyznamenání uděluje těm, co se zasloužili o propagaci monarchismu.

Děpold Czernin

Je český podnikatel člen vinořské větve starobylého rodu Czerninů. Angažoval se při vyvěšení banneru ve formě vlajky Českého království s nápisem „Návrat krále“ během demonstrace Letná 2 – znovu za demokracii!. V roce 2020 byl jedním z autorů petice za přejmenování Koněvovy ulice podle české královny Marie Terezie.

Adam Drda

Je novinář a dokumentarista, v roce 2007 oceněný Cenou Ferdinanda Peroutky. V roce 1999 podepsal monarchistické prohlášení Na prahu nového milénia, kde se signatáři vyslovují pro obnovu monarchie.

Dagmar Havlová

Rozená Ilkovičová, vdova po bratrovi Václava Havla Ivanovi. V roce 1999 uzavřela smlouvu s umělcem Davidem Černým o instalaci sochy, která představuje svatého Václava sedícího na břiše svého mrtvého koně, vystavenou v paláci Lucerna. Součástí smlouvy je právě i dohoda, že tam má viset do té doby, dokud nebude v zemích Koruny české obnovena konstituční monarchie.

Daniel Herman

Je laicizovaný kněz a bývalý ministr kultury za KDU-ČSL. Je otevřeným monarchistou a v listopadu 2015 byl prvním členem vlády České republiky, který jako host vystoupil na sněmu monarchistické strany Koruna Česká. Ve svém projevu uvedl, že v kanceláři má místo obrazu prezidenta portrét blahoslaveného Karla, posledního českého krále, jehož je velkým ctitelem.

Jaroslav Maxmilián Kašparů

Je řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, spisovatel, esperantista a držitel nejvyššího počtu vysokoškolských titulů v České republice k roku 2012. Od roku 2015 je čestným členem Koruny České.

Daniel Korte

Je překladatel, filolog, lingvista a od března 2023 člen Rady České tiskové kanceláře. V letech 2010 až 2017 byl poslancem za TOP 09 a známým se stal díky tomu, když své stanovisko „proti návrhu“ na vyjádření nedůvěry Nečasově vládě vyzpíval. je kritický k osobě TGM a hlásí se k monarchismu. V roce 2021 kandidoval jako nestraník do Poslanecké sněmovny na kandidátce Koruny České.

Jiří Lábus

Je filmový i divadelní herec, komik a dabér. V roce 1999 podepsal monarchistické prohlášení Na prahu nového milénia od Petra Placáka.

Hugo Mensdorff-Pouilly

Je moravský šlechtic z rodu hrabat Mensdorff-Pouilly, jeho otcem byl Alfons Karel Mensdorff-Pouilly, který byl signatářem Národnostního prohlášení české šlechty z roku 1939. Kvůli svému původu byl komunistickým režimem považován za nepohodlného a vojenskou službu si odsloužil v pověstných PTP. Od pádu komunistického režimu působil jako diplomat. Je členem Řádu maltézských rytířů a Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského. Od roku 2017 je také čestným členem Koruny České.

Ivan Mládek

Je zpěvák, textař, komik, kreslíř, humorista atd. Jako všichni zde uvedení je monarchistou a zastává názor, že vznik Československa nebyl v zájmu československého lidu, ale spíše vítězné Dohody, neboť za císaře Karla spěla monarchie k federalizaci a větší svobodě.

Karel Mornstein-Zierotin

Je potomek rytířů Mornsteinů, po otci a po matce moravské větve hrabat Žerotínů. Pracuje jako zemědělec a podnikatel. Je rytířem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. V roce 2021 kandidoval do Poslanecké sněmovny z druhého místa na kandidátce Koruny České. Na dotaz redaktora Seznam Zpráv uvedl: „Konstituční monarchie je zárukou demokracie a vlády práva, protože hlava státu není závislá na momentální politické náladě, je neutrální a skutečně nadstranická, čímž brání uzurpaci moci populisty a radikály.“

Petr Placák

Je spisovatel, textař, historik a publicista. Před listopadem 1989 patřil ke klíčovým postavám českého literárního undergroundu, mimo jiné publikoval v samizdatu a organizoval mnoho demonstrací. V roce 1988 založil disidentskou iniciativu České děti a vydával její samizdatové noviny jménem Koruna. Zatímco jiné opoziční skupiny byly umírněné a opatrné, pro Hnutí Českých dětí to ale neplatilo. Z Českých dětí se pak v roce 1990 vytvořilo roajalistické hnutí Koruna Česká, kde byl do roku 1992 Placák místopředsedou. Je autorem monarchistického manifestu Na prahu nového milénia.

Jiří Rak

Je historik zaměřující se na Habsburskou monarchii v 19. století a na české národní obrození. Svou práci zaměřuje na popisování mýtů ohledně národního obrození a vztahu Čechů k mocnářství. V roce 2015 mu bylo uděleno čestné členství v Koruně České.

Jan Royt

Je historik umění, jeho hlavní oblastí zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství. od roku 2015 je čestným členem Koruny České a pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 podpořil Korunu Českou (zde).

Milan Schelinger

V únoru tohoto roku (2023) zesnulý kytarista, zpěvák a bratr Jiřího Schelingera. Účinkoval ve skupině Projektil a v letech 1986 až 1987 spolupracoval s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. Na přelomu tisíciletí působil jako představený monarchistického hnutí Koruna Česká.

Alexander Tomský

Je politolog, spisovatel, překladatel z angličtiny do češtiny a konzervativní komentátor. Je obdivovatelem britské monarchie a sám se považuje za konstitučního monarchistu. Například uvedl: „Historie ukázala, že je konstituční monarchie nejen slučitelná s demokracií, ale že ji dokonce vyvažuje a napomáhá.“ Jako někteří výše zmíněný podepsal v roce 1999 prohlášení Na prahu nového milénia.

Jáchym Topol

Je básník, hudebník a žurnalista. V roce 1988 byl jedním z prvních aktivistů disidentské skupiny České děti a spolu s Petrem Placákem byl prvním signatářem manifestu Návrat krále. V roce 1999 také podepsal prohlášení Na prahu nového milénia.

Jan Urban

Je novinář, pedagog, signatář Charty 77 a spoluzakladatel, mluvčí a lídr Občanského fóra. Roku 2016 napsal pro web HlídacíPes.org text Soumrak a naděje střední Evropy, ve kterém zkritizoval etnický nacionalismus a za základní historický problém střední Evropy označil rozpad Rakousko-Uherska místo jeho reformy. Při 100. výročí vzniku republiky prezentoval na semináři 100 let od konce monarchie příspěvek Republika aneb ztráta důstojnosti. Poukazoval v něm na myšlenky britského filozofa Bagehota, který dělil politiku na dvě složky, důstojnou a efektivní. Podle něho vznikem republiky byla odstraněna ta důstojná složka představená v monarchii a již nic jiného ji nenahradilo.

Zdroje

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz