Hlavní obsah
Finance

Pojišťovací války: Evropská unie vrací úder

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Unsplash, Agnieszka Kowalczyk
7. 5. 11:46

V Česku jsou porušovány antimonopolní principy stejně, jako dříve v Irsku. Vidlák slíbil, že popíše, jak EU pomohla irským spotřebitelům. V čem je situace současného Česka a Irska v roce 2019 podobná?

Článek

Červenec 2017

Evropská komise potvrdila, že dne 4. července 2017 provedli její úředníci neohlášené kontroly v prostorách společností působících v oblasti pojištění motorových vozidel v Irské republice. Jednalo se o reakci na obavy, že dotčené společnosti se mohly dopustit protisoutěžních praktik v rozporu s antimonopolními pravidly EU, která zakazují kartely a restriktivní obchodní praktiky a/nebo zneužití dominantního postavení na trhu (články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Květen 2019

Prakticky před čtyřmi lety (14. května 2019) Evropská komise zahájila formální antimonopolní vyšetřování sdružení Insurance Ireland s cílem posoudit, zda podmínky přístupu k jejímu systému sdílených údajů Insurance Link neomezují hospodářskou soutěž, což je samozřejmě v rozporu nejen se slušným chováním, ale také s pravidly EU.

Komisařka Margrethe Vestagerová, která má na starosti politiku hospodářské soutěže, uvedla: „Pojištění je nezbytné pro všechny řidiče automobilů v Evropě. Prošetřujeme, zda společnostem, které chtějí nabízet své služby na irském trhu pojištění motorových vozidel, nebyl nespravedlivě znemožněn přístup k datovému fondu, který pro své členské společnosti spravuje Insurance Ireland. To by mohlo potenciálně omezit výběr irských řidičů v oblasti pojištění motorových vozidel za konkurenceschopné ceny.“

Červen 2021

Komise informovala Insurance Ireland, sdružení irských pojistitelů, o svém předběžném stanovisku. Sdružení porušilo antimonopolní pravidla EU tím, že omezilo hospodářskou soutěž na irském trhu pojištění motorových vozidel. Komise se pozastavila nad některými podmínkami přístupu k platformě Insurance Link, systému sdílení dat, který Insurance Ireland spravuje. Komise se domnívala, že Insurance Ireland svévolně zdržovala nebo de facto odepřela přístup do systému společnostem, které měly oprávněný zájem se do něj zapojit, a že nadále existují překážky, které by mohly ovlivnit společnosti usilující o vstup na irský trh pojištění motorových vozidel.

Komise k ujednání o sdílení údajů uvedla: v éře digitalizace a závislosti na datech mohou dohody o sdružování a sdílení údajů přispět k účinné hospodářské soutěži i v jiných odvětvích. Je proto důležité zajistit, aby tato ujednání, včetně podmínek přístupu k nim, byla v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Evropská datová strategie tyto zásady odráží.

Únor 2022

V reakci na šetření Komise nabídlo Insurance Ireland následující úpravu pravidel:

  • Přístup do systému výměny informací Insurance Link bude nezávislý na členství v Insurance Ireland.
  • Změnit kritéria přístupu do systému Insurance Link a učinit je spravedlivými, objektivními, transparentními a nediskriminačními a uplatňovat je jednotně na všechny žadatele z Irska i ostatních členských států.
  • Zavést nový postup pro podávání žádostí v rámci Insurance Link s definovaným časovým harmonogramem, který bude zpracovávat nezávislý úředník pro podávání žádostí. Žadatelé, kterým byl přístup zamítnut, se budou moci odvolat k dozorčímu výboru, nezávislému odvolacímu orgánu.
  • Zavést model poplatků založený na nákladech a využití a zajistit, aby uživatelům Insurance Link byly účtovány spravedlivé, transparentní a nediskriminační poplatky.
  • Zajistit, aby kritéria pro získání členství ve sdružení Insurance Ireland byla spravedlivá, objektivní, transparentní a nediskriminační.

Komise vyzvala všechny zúčastněné strany, aby předložily svá stanoviska k návrhu Insurance Ireland.

Červen 2022

Evropská komise akceptovala závazky nabídnuté Insurance Ireland, sdružením irských pojišťoven a prohlásila je za právně závazné podle antimonopolních pravidel EU. Insurance Ireland musí zajistit spravedlivý a nediskriminační přístup ke svému systému výměny informací Insurance Link, který obsahuje důležité údaje pro společnosti nabízející služby pojištění motorových vozidel v Irsku. Kompletní přehled závazků je zveřejněn zde a popis nových pravidel pro Insurance Link zde.

Situace v Česku

V Česku spravuje databázi údajů o pojištěných vozidlech Česká kancelář pojistitelů. Některé údaje mají význam pouze pro pojistitele, kteří jsou ze zákona členy ČKP. Takovým údajem může být například škodní průběh. Jiné údaje jsou ale obecně využitelné v rámci procesu předsmluvního jednání se zájemci o uzavření povinného ručení. A právě to je oblast, kde si pojišťovny konkurují s pojišťovacími zprostředkovateli. Dle českých zákonů totiž pojišťovny i pojišťovací zprostředkovatelé jsou tzv. distributory pojištění.

Využití údajů z databáze zrychluje, zjednodušuje a zpřesňuje proces tvorby nabídky pojištění a obecně celého předsmluvního jednání distributora s klientem. Návrh nového zákona o povinném ručení chtěl zavést alespoň částečné právo zprostředkovatelů na tyto údaje (Vidlák o tom psal zde). Velké pojišťovny ale prosadily změnu a aktuální verze již nic podobného neobsahuje. Monopolní stav tak pokračuje, přestože je v nesouladu s antimonopolními pravidly. Výsledkem je blokování vzniku nových služeb pro klienty a bránění rozvoje konkurenčnějšího a modernějšího tržního prostředí v pojištění vozidel.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz