Hlavní obsah
Víra a náboženství

Sex a spiritualita jako hra o trůny

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Wizard Michal by OpenAI DALL-E
18. 9. 6:00

Spiritualita a sexualita jsou dvě složky lidského života, které jsou často považovány za protikladné. Tento názor je podporován náboženskými institucemi, které však potlačují a znevažují sex jako hřích a překážku duchovního růstu.

Článek

🤫 Ukažme si to, že sex je ve skutečnosti cestou k spiritualitě, protože umožňuje spojení protikladů muže a ženy, otevírá srdce a smysly a vede k transcendentnímu prožitku. A také se zaměříme na to, jak náboženství manipulují s naší sexuální energií, aby si zajistila moc a vliv.

Většina náboženských systémů, které se zabývají výchovou adeptů ke kněžství či mnišství, má za cíl zduchovnit jejich sexuální energii. To znamená, že je učí, jak přeměnit jejich fyzickou touhu na duchovní lásku k Bohu a bližním. Tento proces by měl vést k očištění duše a osvobození od hmotnosti těla. Avšak tato metoda má také své úskalí. A ta spočívají v tom, jak člověk na svou sexualitu reaguje. Zda ji přijme nebo potlačí.

👼 Potlačování sexuální energie, která je jednou z nejsilnějších a nejzákladnějších sil v člověku, může vést k frustraci, úzkosti, depresi, vině a nenávisti. Tyto negativní emoce pak mohou být projektovány na druhé lidi, zejména na ty, kteří jsou považováni za hříšné a nečisté. To je jeden z důvodů, proč se v historii i současnosti objevují případy sexuálního zneužívání, násilí a diskriminace ze strany náboženských autorit.

Na druhé straně, sex může být také chápán jako cesta k spojení protikladů dvou osob. A zde nastupuje spiritualita. Dává smysl tomu, že toto spojení není jen fyzické, ale také psychické a duchovní. A tyto dvě různé polarity jsou totiž nositeli dvou protikladných principů, které se dále projevují i ve všech aspektech života.

Foto: Wizard Michal by OpenAI DALL-E

Spiritualita a sexualita

Tyto principy se nazývají různými jmény: yin a yang, anima a animus, pasivita a aktivita, temnota a světlo atd. Tyto principy se navzájem doplňují a vyvažují a tvoří harmonický celek. Sex je jedním z nejlepších způsobů, jak tyto principy propojit a vyjádřit. A proto je také projevem lásky mezi lidmi, která je silnější než jakákoliv nerovnost nebo rozdílnost.

💋 Dalším aspektem sexuality je otevření srdce a smyslů. Sex je totiž nejen fyzický akt, ale také zdroj radosti, krásy a poznání. Umožňuje nám vnímat své tělo i tělo druhého člověka jako dar a zázrak života. Také nám umožňuje prohloubit naše pocity a emoce, které jsou spojeny s láskou, něhou, vzrušením, extází i bolestí. Dostáváme tak další možnosti rozšířit naše vědomí o sobě samých i o druhém člověku. Vidět v odrazu svého partnera sami sebe, jako bychom se podívali do zrcadla duše.

💟 Posledním aspektem sexuality je transcendentní prožitek. Sex je totiž jednou z nejsilnějších forem meditace, která nás dokáže vyvést z našeho běžného stavu mysli a uvést do stavu blaženosti a jednoty. Je tak podobný smrti a znovuzrození, protože nás zbavuje našeho ega a našich starých vzorců chování, a dává nám možnost zažít nový začátek a novou identitu. A je také cestou k Bohu, protože nás spojuje s nejvyšší silou a láskou, která je zdrojem a cílem všeho bytí.

Z toho všeho vyplývá, že sex není negací spirituality, ale naopak jejím zdrojem a cílem. Je cestou k poznání sebe sama, druhého člověka i Boha. Je projevem lásky, radosti a svobody. Je to dar odevzdání se životu.

🥰 Proto bychom neměli nechat náboženství ani společnost potlačovat naši sexuální energii ani ji zneužívat pro své zájmy. Měli bychom ji my sami vnitřně uctívat a využívat pro naši duchovní cestu. Jinak se staneme pouhými figurkami ve hře o trůny, kterou s námi hrají ti, kteří chtějí mít moc nad námi všemi.

Foto: Wizard Michal by OpenAI DALL-E

Drak a svoboda anebo trůn a otroctví?

🐉 Sexualita a spiritualita jsou jako drak. Žijí v každém z nás. A my k němu máme různorodé vztahy. A kdo ví, třeba při tom společně objevíme i to, co ještě zatím nevidíme. Hry o trůny nechte těm, kteří chtějí hrát své hry o moc a autoritu. A vy se se svým drakem pusťte do objevování života.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz