Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

| Web | Facebook | Instagram | Email: info@coneviteoskole.cz |

Co nevíte o škole je osvětový web určený zejména rodičům a učitelům, kterým záleží na kvalitním vzdělávání a celostním rozvoji osobnosti dětí. Jeho hlavním poselstvím je, že škola by měla být místem, kde si každý den děti mohou říct: "Mně se tady prostě líbí!"

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. se profesně zabývá problematikou kvality vzdělávání, hodnocení v procesu učení, osobnostně-sociálním rozvojem a didaktikou anglického jazyka. Má zkušenosti jako učitelka na základní i střední škole a v současné době působí na VŠ, kde připravuje budoucí učitele angličtiny na jejich profesní dráhu. Působí také jako lektorka dalšího vzdělávání učitelů, je autorkou mnoha odborných článků a publikací. Je spoluautorkou knihy Připravte děti na život. Rozvoj soft skills pro každého (BizBooks 2021). Je zakladatelkou osvětového webu Co nevíte o škole.

Michal Ševčík je student gymnázia, velmi aktivní ve vzdělávání a veřejném dění. Je jedním ze dvou správců osvětového webu Co nevíte o škole, patří mezi autory badatelského pracovního sešitu ve vydavatelství TakTik, tvoří výukové pomůcky a hry, spolupracuje s pedagogy, spolupracoval s NPI. Má za sebou jednu středoškolskou vědeckou stáž v oblasti analytické chemie, nyní koná druhou v oblasti didaktiky chemie.