Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

Euro v Česku je nezávislou občanskou iniciativou, v níž se spojili zastánci přijetí eura v Česku k související aktivní a obecně prospěšné činnosti. Chceme připravit Česko na přijetí eura, mj. prostřednictvím zvyšování informovanosti občanů pořádáním debat a další osvětové činnosti. Více o nás na: eurovcesku.eu.