Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

Speciální pedagog ve Speciálně pedagogické a rodinné poradně Pohodová rodina

Speciální pedagogika mě provází vlastně už od dětství, kdy jsem se učila se svým bratrem, který byl dyslektik. Už tehdy jsem chtěla dětem pomáhat, ale až po studiích i při rozvoji vlastních synů jsem si vyzkoušela, jak nejúčinněji aplikovat získané vědomosti a pochopit každého rodiče.

Z mé zkušenosti každý rodič dělá pro své děti maxim toho, co zná a umí. Speciální pedagogika pomáhá velmi účinně tam, kde to nejde samo a snadno a její největší benefit vnímám v její komplexnosti, protože vnímání a učení provází v mnoha oblastech života.

Individuálním nápravám specifických poruch učení a chování se věnuji již deset let. Za tu dobu jsem poznala, že mnohé problémy by nemusely vzniknout, kdyby rodiče měli včas dostatečné množství kvalitních informací o přirozeném rozvoji svých dětí.

Proto na našich seminářích předávám své zkušenosti rodičům i pedagogům. K nám do poradny Pohodová rodina míří děti od dvou let do 18 let. Důležitá je pro mě dobrá spolupráce s rodiči, kteří cvičení s dětmi denně provádí.

Nejčastěji využívám Percepčně-motorická nápravná cvičení, která jsou díky neurovývojovému principu velmi účinná. Diagnóza dítěte je pro mě jen odrazovým můstkem k systematické práci, která přináší významná zlepšení.

Společně s rodiči a pedagogy míříme k cíli, kde je spokojené a samostatné dítě, které při učení bez větších problémů dosahuje svého osobního maxima.