Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

Mám za sebou vydané 2 beletrické knihy, několik let se věnuji systému, jehož cílem je praktický rozvoj člověka - co dělat, abychom žili lépe, tedy celkově byli šťastnější. V rámci toho vytvářím projekt Mindset+, který má pomoci s příjmem správných informací tak, abychom se zlepšovali v rozhodování a plnili tak stanovený cíl. K tomu mi slouží mnoho vědních oborů, které se této problématice věnují. Zároveň přípravuji knihu Mindset+ a s ní spojenou platformu, která má lidem pomáhat s přijímáním a učením správných informací podle logiky systému, aby se dlouhodobě zlepšovala jejich schopnost rozhodování.