Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

Projekt Sinopsis vznikl v roce 2016 z iniciativy skupiny sinologů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho hlavním cílem je poskytovat spolehlivé informace a fundované analýzy aktuálního vývoje v Čínské lidové republice a na Tchaj-wanu v širším kontextu mezinárodních vztahů.

Ve svých mediálních výstupech se opíráme o vlastní výzkum ve spolupráci s předními zahraničními institucemi a experty. Jeho výsledky se snažíme zprostředkovat širší veřejnosti v nejrůznějších formátech, včetně krátkých týdenních přehledů nejdůležitějších událostí.