Hlavní obsah
Názory a úvahy

Kdo je dezinformátor? Často používáme pojmy špatně

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay/Vlastní

Zdroj: Pixabay/Vlastní

19. 1. 19:17

Použitím slova „dezinformátor“ se můžeme snadno dopustit tzv. cejchování, což je účinná, ale manipulativní technika. A pokud si myslíte, že zmanipulovaní o technikách manipulování nic nevědí, nebudete čekat ten okamžitý protiútok.

Článek

Slovo úvodem

Digitálně propojený svět umožnil vznik dosud nevídané infrastruktury na přenos znalostí. S tímto pohodlím však přichází mj. i výzva rozlišit fakta od fikce.

Dezinformace neboli záměrné šíření a tvorba nepravdivých nebo zavádějících informací se totiž staly na platformách sociálních médií velkým problémem.

Je důležité zdůraznit, že dezinformace nejsou novým jevem, ale že anonymita a dosah internetu je posílil, a že mohou mít vážné důsledky, včetně oslabení důvěry veřejnosti v instituce, zasahování do voleb a nebo šíření nebezpečných konspiračních teorií.

Cílem tohoto článku je mj. vymezení terminologie pro moje příští články a také malá rada pro všechny, jak používáním špatných termitů tento problém ještě „nezhoršovat“.

Nezodpovědným použitím slova dezinformátor nebo dezinformace se totiž můžeme snadno dopusti tzv. cejchování, což je účinná, ale manipulativní technika. A pokud si myslíte, že zmanipulovaní o technikách manipulování nic nevědí, nebudete čekat ten okamžitý protiútok, kdy vás jako manipulativního cejchaře ve svých očích nadobro připraví o důvěryhodnost. Kdo z vás se ještě nesetkal s odpovědí „když ti pravda nevoní, tak ji označíš za dezinformaci“, na toho tato reakce brzy čeká.

Správné terminologie aneb na významu záleží

O všech těchto věcech se teprve učíme mluvit a přemýšlet. Nové výrazy jen opatrně pronikají do našeho jazyka, přičemž jazyk je naším velkým spojencem. Je to jazyk, jehož slova vytváří prošlapané cesty, které, když budeme dobře vědět, odkud a kam vedou, nám ušetří spoustu námahy. Anebo zbloudíme, když přehlédneme odbočku.

Pojďme si v tom tedy udělat pořádek.

Dezinformace, misinformace a malinformace

jsou pojmy, které se vztahují k šíření nepravdivých nebo zavádějících informací, ale jejich význam se mírně liší:

Dezinformace označuje nepravdivé informace, které jsou šířeny záměrně s cílem oklamat lidi. Může jít o vymyšlené zprávy, zmanipulované obrázky a videa a nepravdivá tvrzení šířená jednotlivci, skupinami nebo organizacemi. Dezinformace se často používají jako nástroj v politických nebo vojenských operacích a mohou mít závažné důsledky.

Misinformací se rozumí nepravdivé nebo nepřesné informace, které jsou šířeny neúmyslně. K tomu může dojít, když lidé sdílejí informace, aniž by si ověřili jejich přesnost, nebo když informace špatně pochopí či interpretují. Misinformace mohou být stejně škodlivé jako dezinformace, ale nejsou šířeny s úmyslem oklamat.

Malinformací se rozumí pravdivá informace, která je sdílena s úmyslem způsobit škodu nebo vyvolat rozvrat. Jedná se o formu informační manipulace, kdy je informace pravdivá, ale kontext nebo způsob, jakým je prezentována, je zavádějící nebo škodlivý.

Všechny tři jevy, tedy dezinformace, misinformace a malinformace, se mohou šířit prostřednictvím různých platforem, včetně sociálních médií, aplikací pro zasílání zpráv nebo zpravodajských webových stránek. Je důležité si uvědomit, že tyto typy nepravdivých informací se mohou objevovat v různých formách, jako je text, obrázky, videa nebo zvukové stopy.

Další oblastí, kde se často chybuje je popisování toho,

Kdo osnovuje spiknutí, a kdo jej “odhaluje”?

Konspirátor je osoba, která se aktivně podílí na spiknutí, které je definováno jako tajný plán skupiny lidí provést něco nezákonného, škodlivého nebo v některých případech i něco pozitivního (např. svržení diktátora). Konspirátoři se mohou podílet na plánování a realizaci spiknutí a mohou mít na mysli konkrétní cíl nebo záměr. Za konspirátory by se například považovala skupina lidí, kteří se spikli za účelem spáchání pojišťovacího podvodu.

Konspirační teoretik je naproti tomu někdo, kdo věří v teorii spiknutí (konspirační teorii), což je vysvětlení události nebo situace, které se odvolává na nezákonné nebo škodlivé tajné spiknutí obvykle mocných lidí nebo organizací. Konspirační teoretik nemusí být aktivně zapojen do údajného spiknutí, ale věří v jeho existenci. Často interpretují události a fakta tak, aby odpovídala jejich teorii, a mohou ignorovat důkazy, které jsou v rozporu s jejich přesvědčením.

Je důležité poznamenat, že ne všechny konspirační teorie jsou nepravdivé, ale mnohé z nich postrádají důkazy nebo se opírají o nepřesné informace a mohou být škodlivé, pokud vedou lidi k jednání, které není podloženo fakty.

Souhrnně řečeno, konspirátor je někdo, kdo se aktivně účastní konspirace, zatímco konspirační teoretik je někdo, kdo věří v konspirační teorii.

A v neposlední řadě se podíváme na to,

Kdo šíří jaké informace?

Dezinformátor je osoba nebo skupina, která záměrně vytváří, šíří nebo rozšiřuje nepravdivé nebo zavádějící informace s cílem oklamat nebo manipulovat lidmi. Dezinformátoři často sledují konkrétní záměr nebo cíl, například ovlivnění veřejného mínění, podkopání důvěry v instituce nebo šíření propagandy. Mohou používat různé taktiky, například vytvářet falešné zprávy, manipulovat s obrázky nebo videi nebo se vydávat za skutečné osoby či organizace.

Na druhou stranu lidé, kteří sdílejí dezinformační obsah z přesvědčení, jsou ti, kteří si nemusí být vědomi, že informace, které sdílejí, jsou nepravdivé nebo zavádějící. Mohou na obsah narazit na sociálních sítích nebo jiných platformách a mohou jej sdílet, protože jim připadá zajímavý, přesvědčivý nebo protože se shoduje s jejich přesvědčením či ideologií. Nemusí mít žádný zlý úmysl, ale přesto mohou přispívat k šíření dezinformací.

Je důležité si uvědomit, že dezinformátoři i lidé, kteří sdílejí dezinformační obsah z přesvědčení, mohou mít negativní dopad na společnost tím, že šíří nepravdivé nebo zavádějící informace. Dezinformátoři dezinformace aktivně vytvářejí a šíří a lidé, kteří sdílejí dezinformační obsah z přesvědčení, je mohou posilovat.

V diskusích je pak nebezpečné označovat ty, kteří pouze sdílejí dezinformace, misinformace atp. za dezinformátory a toto slovo by se nemělo brát na lehkou váhu. Jedná se o závažné obvinění a jako takové je třeba jej prokázat, což není jednoduché. Jako příklad by šel uvést nedávný případ Alexe Jonese a jeho dezinformování ohledně masové střelby na americké škole Sandy Hook, kde mu bylo u soudu prokázáno, že věděl, že jím předávané informace byly lživé.

K rozpoznání dezinformací je nezbytné ověřování informací a kritické myšlení a je důležité, aby jednotlivci byli obezřetní, pokud jde o informace, které sdílejí, a aby si byli vědomi možných důsledků šíření nepravdivých informací.

Vzhůru do hlubin.

Dnes jsme si tedy nastavili základní definice a v následujících týdnech a měsících se vydáme na cestu do hlubin této problematiky a já budu rád když mi na této cestě budete dělat společnost.

Antonín Šlajch

Vědátor/ Iluminátor

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz