Hlavní obsah
Lidé a společnost

Sv. Antonín: pomocník při výběru partnera, zvyky, pověry a pranostiky

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: České zvyky

Obraz, Joža Úprka (1861-1940), Pouť u sv. Antonínka, konec 19. st.

13. 6. 10:21

Na sv. Antonínka se nejčastěji obracíme s prosbou o nalezení věci nebo předmětu, který jsme zrovna někam položili. Pomoc je jednoduchá, stačí odříkat modlitbu nebo zaklínací formuli.

Článek

Sv. Antonín byl vyhledáván svobodnými lidmi, kteří chtěli vstoupit do manželství, zejména ženami a dívkami. Tyto tužby se měly naplnit na poutních místech. V tomto ohledu prosluly poutě do Prašivé na Frýdeckomístecku a do Blatnice u Veselí nad Moravou.

Pouť do Prašivé se koná v neděli po 13. červnu. Dívky z širokého okolí sem přicházely podle přesvědčení, že žádná se dřív nevdá, dokud nevykoná pouť k sv. Antoníčkovi. Ve všem konání bylo třeba se přidržovat čísla sedm. Aby děvče dosáhlo svého cíle, muselo vejít sedmkrát do kostela, tam se pokaždé pomodlit, anebo sedmkrát oběhnout kostel. V minulosti se kladly překážky náročnější, bylo třeba vstoupit sedmkrát od úpatí na vrcholek kopce a sedmkrát se pomodlit růženec.

Druhým místem, kam si svobodná mládež chodila vyprosit nastávajícího druha nebo družku života, je poutní kostel sv. Antonína z r. 1668 na kopci Blatnická hora, lidově zvaný Antonínek, který byl pro obyvatele blízkého okolí ochráncem úrody na polích a vinicích. Později v dožínkovém procesí chodívali lidé s věncem děkovat svému patronu. Pro mladé lidi byla pouť vítanou příležitostí k seznámení a nalezení vhodného partnera do manželství. Pokud by měla být dívčina prosba vyslyšena, bylo třeba vykonat po devět neděl za sebou pobožnost a ukončit ji řádnou smírnou a očistnou poutí.

Kdo byl sv. Antonín?

Svatý Antonín Paduánský patří bezpochyby mezi nejznámější světce a františkány. Jeho socha zdobí bezpočet kostelů. Život tohoto portugalského bratra byl plný nečekaných zvratů: k františkánům jej přivedla bouře na moři, ke kázání se dostal náhodou. Antonín kázal v kostelích, na náměstích, a dokonce třeba na plážích. Někdy jej údajně poslouchalo až třicet tisíc lidí. V legendě se vypráví, že v Rimini mu nechtěl naslouchat nikdo a tu ryby vystrčily hlavy z vody, aby slyšely jeho kázání. Všichni obyvatelé Rimini se po tomto zázraku obrátili. Založil několik klášterů a usadil se v Padově. Jednou jej slyšel kázat papež Řehoř IX. a nazval jej „archou Písma svatého“. Po Antonínových kázáních zanechávali zhýralci svého života a káli se, dlužníci byli propouštěni z vězení. Některá z Antonínových kázání se zachovala. Jeho zdraví bylo velice chatrné a zcela vyčerpán se roku 1231 usadil v Campo di San Pietro blízko Padovy. Dne 13. června téhož roku tam zemřel.

Jako „světec celého světa“ je patronem Lisabonu, Padovy, patronem zamilovaných, šťastného manželství, žen, dětí, ubohých, cestujících, pekařů a horníků, vyzýván modlitbou o nalezení ztracených věcí a o šťastné vyřešení; v případě neplodnosti a horečky; o záchranu lodi před ztroskotáním; v případě neštěstí; o odstranění nemoci dobytka; v případě válečných neštěstí a nákazy; je patronem ve všech potřebách. Zobrazován bývá téměř vždy jako mladý františkán, často při kázání. Zvláštní Antonínově úctě jsou zasvěceny úterky. Téměř v každém kostele je jeho zobrazení a pokladnička s nápisem „Chléb sv. Antonína“.

Jak najít ztracenou věc? Sv. Antoníček je připraven pomoci

Pokud ztratíte nebo nemůžete najít nějakou věc, kterou zrovna nutně potřebujete a před chvílí jste ji měli navíc v ruce, stačí se prý obrátit modlitbou ke sv. Antoníčkovi a ten vám jako patron ztracených věcí jistě pomůže nebo napoví.

Jedna z prosebných modliteb ke svatému Antonínu: „Moře klesne, pouta spadnou, Antonín ti najde zas, co jsi ztratil, a co hledáš celý den a celý čas. Neštěstí a bída zmizí a ty najdeš v světě ráj, to ti hlásá město cizí, padovánský celý kraj.“ (ze vzpomínek p. J. Skakunové)

Nebo prý také stačí otočit hrneček dnem vzhůru a dát ho na viditelné místo. Zpravidla pak věc brzy najdete. Někdo ještě umocňuje tento postup zaklínací formulí: „Skřítku, skřítku, prosím, honem pomoz najít, co za rohem,“ kterou zašeptá do hrnečku, než ho otočí dnem vzhůru.

Foto: České zvyky

pohlednice, autor neznámý

Pranostiky na tento den:

- Na svatého Antonína broušení kos započíná.
- Na den sv. Antonína seje se len od 11 hodin dopoledne, aby byl nejméně půl sáhu dlouhý.
- Na svatý Antonín len zasít neprodlím.
- Svatoantonínský len nemine se užitkem.
- Na svatého Antona každá jahoda je červená.
- Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.
- Svatý Toníček má plno slz u očiček.

zdroj: www.ceskezvyky.cz, archiv Antonín ViK
www.catholica.cz

kniha: Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře, napsala Eva Večerková

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz