Hlavní obsah
Lidé a společnost

Nevěstince s přísnými pravidly a požehnáním: tak vypadalo zvrácené podnikání církve

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Joachim Beuckelaer, Public domain, via Wikimedia Commons
17. 4. 15:56

Ve středověkém Londýně ve 12. století církev provozovala 18 nevěstinců, kde asi 1000 společnic prodávalo svá těla za peníze, které šly do církevní pokladny. Jak to církev ospravedlňovala a co se stalo s nevěstinci po reformaci?

Článek

Církev a nevěstince: rozpor mezi morálkou a realitou

Prostituce je nejstarší řemeslo na světě, které provázelo lidskou historii v různých kulturách a dobách. Jak se k ní stavěla církev, která měla vliv na společenské normy a mravnost? Nebylo to jednoduché. Církev se totiž ocitala v rozporu mezi svou morální naukou a praktickou realitou.

Na jedné straně církev odsuzovala prostituci jako hřích, který poškozuje duši i tělo. Prostitutky byly považovány za nečisté a nemravné ženy, které svádějí muže od ctnosti a manželství. Jejich zákazníci byli viníci také, protože porušovali Boží přikázání a zneužívali sexuální schopnost k plodnosti. Církev proto vyzývala k pokání a nápravě.

Na straně druhé církev uznávala, že prostituce je nevyhnutelnou součástí společnosti, která má i své pozitivní stránky. Prostituce například bránila nevěře a homosexualitě mezi muži, což církev považovala za ještě horší hříchy než zaplacený sex s cizí ženou. Manželky také chránila před násilím a nemocemi, které by jim mohli přinést jejich nevěrní manželé. Církev proto tolerovala a podporovala prostituci jako menší zlo, které je lepší regulovat a kontrolovat než zakazovat a tím ho jen posouvat do podsvětí. Prostituce tak byla pro církev vždy výzvou i problémem.

Foto: From William Smith's MS. of the Description of England, c. 1580, Public domain, via Wikimedia Commons

Bankside

Bankside: čtvrť neřesti a zábavy

Na jih od Temže se rozkládala čtvrť Bankside, což je jedna ze čtvrtí Southwarku. V minulosti byla proslulá svými nevěstinci, které se nazývaly „Bankside stews“. Měly různé názvy podle znamení, které je označovalo, jako například Medvědí hlava, Křížové klíče, Dělo, Hrad, Jeřáb, Kardinálský klobouk, Zvonek nebo Labuť. Tyto podniky nabízely sexuální služby za peníze, ale také ubytování a stravu pro prostitutky i jejich klienty.

Po celou dobu byly prostitutky pod přísným dohledem církve, která jim určovala pravidla a omezení. Musely se například podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám a dodržovat karanténu v případě nákazy pohlavní chorobou. Byly povinny pravidelně platit daně a poplatky církvi i státu. Pokud porušily některé z těchto pravidel, byly potrestány pokutou nebo vyhnány.

Bankside však nebyla jen čtvrť neřesti a zvrhlosti, ale také zábavy. V její blízkosti se nacházelo divadlo Globe, kde hrál William Shakespeare, a národní námořní muzeum. Bankside byla tedy místem, kde se setkávala kultura a rozkoš s hříchem a nebezpečím.

Jak reformace ukončila éru londýnských církevních nevěstinců

Nevěstince v Londýně patřící církvi však netrvaly věčně. V roce 1533 se anglický král Jindřich VIII. rozhodl rozvést se svou manželkou Kateřinou Aragonskou, která mu nedala syna a dědice. Papež Klement VII. však s tímto rozvodem nesouhlasil, a tak Jindřich VIII. prohlásil sebe za hlavu anglikánské církve a odtrhl se od církve římskokatolické. Tím začala anglická reformace, která měla za následek konfiskaci církevního majetku a zrušení nevěstinců v roce 1546. A tak nastal konec éry církevních prostitutek, které musely hledat jiné způsoby obživy. Některé prostitutky se přestěhovaly do jiných částí Londýna nebo do jiných měst, jiné skončily na ulici nebo v chudobinci. Nevěstince patřící církvi tak zanikly a zůstaly jen jako zajímavá kapitola v historii Londýna a anglické církve.

Prostituce však zcela nezmizela ale pokračovala v jiných formách a podmínkách. Prostitutky se staly součástí londýnského podsvětí a musely čelit mnoha nebezpečím a problémům. Některé z nich se staly slavnými nebo známými, jiné zůstaly zapomenuty nebo opovrhované.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz