Hlavní obsah
Zdraví

Skutečné účinky konopných mastí

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ekaterina, Pixabay
14. 3. 0:00

Co vůbec obsahují konopné masti? A zabírají alespoň na něco nebo je to jen placebo? Umělá, nafouknutá bublina podlých firem, které se snaží pouze lehce zbohatnout na naší nevědomosti?

Článek

A víš babi, co v tom vůbec je? Ne, ale zabírá mi to

Vidíme je v reklamách. Jsou nám nabízeny pod všemožnými názvy. Hřejivé. Chladivé. Na zánět. Na otok. Na žíly. Mažeme je na místa možná i nemožná. Někdo si je dokonce vyrábí sám doma. (samozřejmě naprosto legálně) A o čem se to bavíme? Řeč není o ničem jiném než o konopných mastech.

Vezměme si ale nejprve do ruky nějakou klasickou mast na bolest, například Ibalginovou. Většina z nás tuší, že obsahuje jakýsi ibuprofen, který působí proti bolesti a proti zánětu. Pokud se tedy takovou mastí namažeme, logicky to musí nějakým způsobem, alespoň trochu zabrat. Ale co konopná mast? Jak ta vlastně funguje? A co vůbec obsahuje, že je tak zázračná? Abychom si na tuto otázku dokázali odpovědět, musíme se na to podívat trochu více do hloubky.

Fytokanabinoidy

Rozlišujeme 3 základní druhy kanabinoidů: [1]

  • Endokanabinoidy - Látky, které se nám tvoří v těle. O těch za chvíli
  • Syntetické kanabinoidy - Látky uměle vytvořené, např. Adelmidrol
  • Fytokanabiboidy

Fytokanabinoidy (Obrázek č.1) jsou látky, které se nacházejí v hojném množství v rostlině zvané Cannabis sativa L., známější pod názvem konopí. Regulační orgány její odrůdy rozdělují dle obsahu THC (tetrahydrokanabinolu, jedné ze složek) do dvou kategorií:

  1. Technické konopí - odrůdy s minimálním množstvím THC a vyššími hladinami CBD (kanabidiolu) - můžeme je naprosto beztrestně, ve velkém pěstovat i doma
  2. Marihuana/Léčebné konopí - odrůdy, které obsahují vysoké hladiny THC (nad 0,3% hmotnosti v sušině) - přísná regulace
Foto: viz. seznam použitých zdrojů (1)

Obrázek č.1 - Fytokanabinoidy

V poslední době získalo konopí (především to technické) popularitu pro své prospěšné fytokanabinoidní složky, zejména CBD (kanabidiol). Zatímco kvetoucí vrcholky a listy konopí mají významné hladiny CBD (kanabidiolu), stonky a semena konopí ho obsahují málo.

Endokanabinoidní systém v kůži (EKS)

Nyní si řekněme něco málo o tomto složitém, poměrně nedávno objeveném systému, který ale máme všichni v těle a v kůži. Jedná se o jakousi signální síť, která hraje důležitou roli v udržování stabilního tělesného prostředí. [2][3]

EKS se skládá se z několika složek:

  1. Signálních molekul nazývaných endokanabinoidy (fajnšmekři: zástupci jsou např. anandamid (N-arachidonoyl ethanolamid, AEA) nebo 2-arachidonoyl glycerol (2-AG))
  2. Specifických receptorů CB1 a CB2 (něco udělají, když se na ně něco naváže)
  3. Enzymů, které vyrábějí a rozkládají endokanabinoidy a transportérů endokanabinoidů. (raději nebudu vyjmenovávat jaké a proč, ale jsou tam)

Nedávný výzkum naznačil kritickou roli tohoto systému při udržování stabilního prostředí kůže a bariérové funkce kůže. Jeho narušení se podílí na různých kožních poruchách, jako je atopická dermatitida, svědění, akné, růst / vypadávání vlasů a hyper / hypopigmentace. [4] [5]

Receptory endokanabinoidního systému označované jako CB1 a CB2 se nacházejí v hlavních pokožkových buňkách, nervových vláknech kůže, kožních buňkách, pigmentových buňkách, potních žlázách a vlasových kulovitých útvarech. Endokanabinoidy se vážou ale i na další receptory (TRP), které se podílejí na různých funkcích, jako je tvorba a udržování kožní bariéry, růst buněk, diferenciace buněk, imunologické a zánětlivé procesy. (Obrázek č.2) [6]

Foto: Viz. Seznam použitých zdrojů (1)

Obrázek č.2 - Schématické znázornění klíčových složek EKS v různých buněčných kompartmentech kůže.

Vzhledem k tomu, že fytokanabinoidy prokazatelně ovlivňují složky našeho endokanabinoidního systému v kůži, je pravděpodobné, že léčba lokálními fytokanabinoidy - konopnou mastí, by mohla být účinná na určité poruchy nebo nemoci kůže. Existují důkazy, které naznačují, že lokální aplikace fytokanabinoidů, konkrétně CBD (kanabidiolu), může být za určitých podmínek efektivní cestou aplikace i účinku. [1]

Prozkoumané oblasti účinku konopných mastí

Ochrana pleti

Kůže slouží jako ochranná bariéra proti vlivům okolního prostředí, které mohou zapříčinit mimo jiné i vznik tzv. reaktivních forem kyslíku (ROS). Jedná se o „splašené-zlé“ formy kyslíku, které se působením různých faktorů mohou vymknout kontrole. Následně pak napadají a poškozují zdravé buňky a mohou vést až k chronickému zánětu. Tyto „splašené-zlé“ kyslíky se podílí také na kožních poruchách a na stárnutí kůže. [7]

Proti jejich škodlivému hromadění ve zdravé kůži lidský organismus bojuje aktivací mnoha obranných mechanismů. CBD (kanabidiol) prokazatelně zvyšuje tvorbu specifických genů (fajnšmekři: NRF2, HMOX1 a PPAR-γ, ale jako by tu nic nebylo) ve vrstvách kůže, které chrání celistvost buněk a mají protizánětlivé a antioxidační (proti splašeným-zlým kyslíkům) vlastnosti. Léčba CBD (kanabidiolem), která ovlivňuje jejich tvorbu, by mohla být prospěšná pro kožní stavy charakterizované zánětem a poruchami keratinu, jako je ekzém nebo atopická dermatitida. [8]

Foto: Hanffaser_Uckermark, Pixabay

Obrázek č.3 - Harvestor sklízející technické konopí

Atopická dermatitida neboli ekzém

Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé kožní onemocnění spojené s mnoha různými příčinami. Jak už bylo zmíněno výše CBD prokazatelně zvyšuje tvorbu specifických genů, které mají protizánětlivé účinky, účinky proti AD. Musíme zde zmínit i syntetický kanabinoid Adelmidrol, který je účinný při léčbě mírné AD u pediatrické populace. [9]

Předběžné údaje naznačují antimikrobiální aktivitu (hlavně proti Staphylococcus aureus) konopí, která ale nepochází z účinku CBD, ale z frakce esenciálního oleje konopí. Tato frakce konopí se skládá především z terpenoidů, jako je myrcen, α-pinen, β-karyofylen a dalších terpenů. Antimikrobiální aktivity konopného esenciálního oleje proti Staphylococcus aureus tedy naznačují jeho terapeutický potenciál k prevenci kožních onemocnění, jako je AD. [10]

Bolest

Poškození tkáně obvykle vyvolává zánětlivou reakci v těle, která často vede k podráždění, vředům, zvýšení citlivosti periferních tkání, poruchám periferních nervů a chronickým ranám. Pokud se tato reakce nerozptýlí, chronický zánětlivý stav v těle zvyšuje poškození tkání a způsobuje bolest.

Současné terapie pro léčbu chronické bolesti se zaměřují na periferní (koncové nervy např. na rukou) a centrální nervový systém (mozek+mícha). Preklinické modely silně naznačují, že poživatelné kanabinoidy mohou působit v neuropatických (generovaných nervovým systémem) a zánětlivých modelech bolesti a mírná úroveň klinických důkazů podporuje použití poživatelných kanabinoidů pro chronickou bolest (především THC (tetrahydrokanabinol) a kombinace THC + CBD + nižší hladiny jiných kanabinoidů).

Klinické použití lokálně aplikovaného CBD pro léčbu bolesti, ale dosud nebylo ověřeno většími vědeckými studiemi. Zatím se tedy nedá říct, že by konopná mast zabírala i na bolest. [11][12]

Svědění neboli pruritus

Když se stane svědění chronickým (dlouhodobým), může vážně ovlivnit kvalitu života. Svědění je poměrně velice dobře dopodrobna prozkoumáno. Většina dostupných studií naznačuje, že reakce na svědění je primárně řízena receptory CB1 v centrální nervové soustavě (mozek+mícha). Zapojení periferních (okrajových) receptorů CB1 by mohlo být také silným přispěvatelem ke svědění. Všechny ionotropní kanály reagující na kanabinoidy hrají zásadní roli v souhrnné kožní komunikaci mezi buňkami pokožky, imunitními buňkami a senzorickými nervy, což vede k pocitu svědění. Inhibice (blokace) aktivity těchto ionotropních kanálů selektivními fytokanabinoidy může být užitečná při zmírnění svědění. [13][14][15]

Foto: guentherlig, Pixabay

Obrázek č.4 - Příklad kanálu

Hojení ran

Je pravděpodobné, že komplexní proces hojení ran je ovlivněn signalizací endokanabinoidního systému v kůži. Důkazy o klinické aplikaci fytokanabinoidů, zejména CBD, pro hojení ran jsou ale vzácné. Jedna studie uvádí, že tři pacienti trpící bulózní epidermolýzou (vzácné kožní onemocnění charakterizované bolestí a puchýři) měli po lokálním použití CBD rychlejší hojení ran, méně puchýřů a zmírnila se jim bolest. K vyvození závěru o reakci CBD a souvisejících sloučenin na hojení kožních ran jsou ale zapotřebí robustnější preklinické a klinické studie. [16][17]

Foto: Terre Di Cannabis, Pixabay

Obrázek č.5 - Kontrola kvality

Akné a seborea

Akné a seborrhea jsou nejčastější kožní poruchy, obě charakterizované nadprodukcí kožního mazu mazovými žlázami. Tyto žlázy hrají ústřední roli v regulaci a stálosti vnitřního prostředí kůže a ve vývoji fyzikální a chemické bariéry. Zvýšená produkce kožního mazu zvyšuje tvoření buněk pokožky a buněk tvořící mazové žlázy. Dochází k souběžnému obydlení (kolonizaci) bakteriemi, zejména rodu Cutibacterium acnes, způsobující akné vulgaris. Cutibacterium acnes spouští zánětlivé reakce v kůži zvýšením tvorby prozánětlivých signálních bílkovin (cytokinů), účastnících se významně v imunitní odpovědi.

CBD působí jako slibné terapeutické činidlo pro léčbu akné vulgaris, protože normalizuje tvorbu kožního mazu, snižuje tvorbu těchto buněk a snižuje prozánětlivé signální bílkoviny (cytokiny) = protizánětlivý účinek. [18]

Pigmentace kůže a vlasů

Pigmentace lidské kůže je projevem tvorby tmavého pigmentu, melaninu, který je řízen procesem probíhajícím v pigmentových buňkách (melanocytech). Zapojení endokanabinoidního systému v melanocytech je velmi složité a nejasné, což vyžaduje další výzkum. Přestože jsou endokanabinoidy potenciálními ovlivňovači zdravé a nemocné pokožky, předpokládá se, že je předčasné cílit na poruchy pigmentace pomocí kanabinoidů. [19]

Foto: Shedrack Salami, Pixabay

Obrázek č.6 - Melanin je označení pro hnědý až černý pigment, který se vyskytuje v tělech rostlin, živočichů i prvoků. Z chemického hlediska je odvozen z aminokyselin tyrosinu či tryptofanu, jež jsou oxidovány a zpolymerovány.

Kožní infekce

Některé kanabinoidy mají silnou aktivitu proti různým grampozitivním kmenům Staphylococcus aureus (MRSA) rezistentním na methicilin (silné antibiotikum). Podobně zabírá CBD i proti Listeria monocytogenes, Enterococcus faecalis a methicilin-rezistentnímu Staphylococcus epidermidis (MRSE). Jedna studie charakterizovala CBD jako pomocnou sloučeninu, která zvyšuje účinek Bacitracinu, kožního antibiotika. Díky silným antibakteriálním vlastnostem proti grampozitivním bakteriím mohou být kanabinoidy použity jako účinná pomocná sloučenina v kombinaci se známými antimikrobiálními aktivními látkami v boji proti grampozitivním bakteriím rezistentním na antibiotika, které způsobují kožní poruchy a další infekce. [20]

Foto: NIAID_Flickr, Wikimedia Commons, CCA 2.0

Obrázek č.7 - Skenovací elektronová mikrofotografie methicilin-rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA) a mrtvého lidského neutrofilu.

Seznam použitých zdrojů

1 Baswan SM, Klosner AE, Glynn K, Rajgopal A, Malik K, Yim S, Stern N. Therapeutic Potential of Cannabidiol (CBD) for Skin Health and Disorders. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2020 Dec 8;13:927-942

2 Mechoulam R, Fride E, Di Marzo V. Endocannabinoids. Eur J Pharmacol. 1998;359(1):1–18. doi: 10.1016/S0014-2999(98)00649-9

3 Di Marzo V. Endocannabinoids: synthesis and degradation. Rev Physiol Biochem Pharmacol. 2008;160:1–24. doi: 10.1007/112_0505

4 Tóth KF, Ádám D, Bíró T, Oláh A. Cannabinoid signaling in the skin: therapeutic potential of the „C (ut) annabinoid“ system. Molecules. 2019;24(5):918

5 Mounessa JS, Siegel JA, Dunnick CA, Dellavalle RP. The role of cannabinoids in dermatology. J Am Acad Dermatol. 2017;77(1):188–190

6 Sonja Ständer S, Schmelz M, Metze D, Luger T, Rukwied R. Distribution of cannabinoid receptor 1 (CB1) and 2 (CB2) on sensory nerve fibers and adnexal structures in human skin. 2005;38(3):177–188. doi: 10.1016/j.jdermsci.2005.01.007

7 Bickers DR, Athar M. Oxidative stress in the pathogenesis of skin disease. J Invest Dermatol. 2006;126(12):2565–2575

8 Casares L, García V, Garrido-Rodríguez M, et al. Cannabidiol induces antioxidant pathways in keratinocytes by targeting BACH1. Redox Biol. 2020;28:101321

9 Pulvirenti N, Nasca MR, Micali G. Topical adelmidrol 2% emulsion, a novel aliamide, in the treatment of mild atopic dermatitis in pediatric subjects: a pilot study. Acta Dermatovenerologica Croatica. 2007;15(2)

10 Zengin G, Menghini L, Di Sotto A, et al. Chromatographic analyses, in vitro biological activities, and cytotoxicity of cannabis sativa l. Essential oil: A multidisciplinary study. Molecules. 2018;23(12):3266

11 Whiting PF, Wolff RF, Deshpande S, et al. Cannabinoids for medical use: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2015;313(24):2456–2473

12 usso EB, Guy GW, Robson PJ. Cannabis, pain, and sleep: lessons from therapeutic clinical trials of Sativex, a cannabis-based medicine. Chem Biodivers. 2007;4(8):1729–1743

13 Yosipovitch G, Rosen JD, Hashimoto T. Itch: from mechanism to (novel) therapeutic approaches. J Allergy Clinical Immunology. 2018;142(5):1375–1390

14 Nattkemper LA, Tey HL, Valdes-Rodriguez R, et al. The genetics of chronic itch: gene expression in the skin of patients with atopic dermatitis and psoriasis with severe itch. J Investigative Dermatol. 2018;138(6):1311–1317

15 Moore C, Gupta R, Jordt S-E, Chen Y, Liedtke WB. Regulation of pain and itch by trp channels. Neurosci Bull. 2018;34(1):120–142

16 Sangiovanni E, Fumagalli M, Pacchetti B, et al. Cannabis sativa L. Extract and Cannabidiol Inhibit in vitro Mediators of Skin Inflammation and Wound Injury. 2019;33(8):2083–2093

17 Chelliah MP, Zinn Z, Khuu P, Teng JMC. Self-initiated use of topical cannabidiol oil for epidermolysis bullosa. Pediatr Dermatol. 2018;35(4):e224–e227

18 Oláh A, Tóth BI, Borbíró I, et al. Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes. J Clin Invest. 2014;124(9):3713–3724

19 Pucci M, Pasquariello N, Battista N, et al. Endocannabinoids stimulate human melanogenesis via type-1 cannabinoid receptor. J Biol Chem. 2012;287(19):15466–15478

20 Wassmann CS, Højrup P, Klitgaard JK. Cannabidiol is an effective helper compound in combination with bacitracin to kill Gram-positive bacteria. Sci Rep. 2020;10(1):4112. doi: 10.1038/s41598-020-60952-0

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:
Křečové žíly
Žíly

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz