Hlavní obsah
Příroda a ekologie

Vyrovnání se s měnícím se klimatem

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz
17. 5. 10:03

Dřív možnost volby nebyla, museli jsme přežít 312 tisíc let a musela se rozvinout civilizace. Právě máme ale možnost se rozhodnout, spolupracovat a jít správným směrem.

Článek

V současnosti je měnící se podnebí a jeho dopady citováno víc než kdy jindy. Vycházejí už delší dobu spousty publikací a článků na toto téma. Klima se měnilo a mění stále, otázkou je, do jaké míry se na těchto změnách podílí člověk. Například v karbonu zde byla velice vysoká koncentrace kysličníku uhličitého a díky tomu tu bylo velice horké a vlhké podnebí. Studie hovoří o tom, že i kdyby k velmi razantním změnám došlo právě dnes, život z planety Země nezmizí a i velice katastrofické scénáře hovoří o tom, že aspoň 500 milionů lidí na planetě Zemi určitě přežije. Mimo humanitárních akcí v Africe, Asii a Indii na vyhubení tamních chorob, bychom se měli též zaměřit na antikoncepci a hospodaření s vodou, potravinami a zdroji, tamní rychleji vzrůstající populace problémy nevyřeší. Není žádným tajemstvím, že Čína proto začala dobývat i vesmír, neboť místa na Zemi se ji pro její obyvatele nedostává.

Zdá se, že situaci mají řešenu zajímavě v Izraeli, kde se změnami podnebí nebojují, jednoduše se změnami klimatu stále žijí. Proto už dnes též české univerzity kterak Univerzita Karlova Praha, Olomoucká univerzita Palackého, Masarykova univerzita Brno, Mendelova univerzita Brno a další významné instituce, spolupracují s Izraelem a JAR a vyvíjejí další možné scénáře a možnosti.

Je důležité, že rostliny a potažmo všechny organismy, si najdou v prostoru své místo, je potřeba to znát a využít toho. Obtížně bude kaktus existovat v mokřadu. Ale tam, kde si své místo najde, jej můžeme klidně ponechat a zasadit zde další kaktusy. To se netýká jen pokojového prostředí a samozřejmě nejen kaktusů. Zeleně a přírody budeme potřebovat do budoucna velice mnoho a je proto zapotřebí, aby okolní rostliny a příroda dobře prospívaly. Bude-li porost přerůstat, jednoduše se sestřihne anebo jinak usměrní. Je potřeba ale mít hodně odolné zeleně, pokud možno té, která si sama zvolila své místo, a zde ji udržovat. Biodiverzita, to jest co nejvíc organismů propojených do ekosystémů, je ale samozřejmě velice důležitá. Zatím nepotřebujeme v Česku, Slovensku, Polsku… Evropě kapkovou závlahu, ale k čemu nám budou zahradní bazény, když si do nich nebudeme moct napustit vodu? Naopak bychom měli víc budovat zádržné systémy a využívat starých jímek, septiků, žump pro odchytávání a rezervoáry vody, nejen dešťové. Dnes se samozřejmě zakládají biocentra, biokoridory, sázejí se dřeviny a voda se vrátila do krajiny. Je potřeba na tom ale stále pracovat, přírodu budeme muset mít všude a nezabírat půdu na hloupé projekty. Solární panely by mohly být umísťovány pouze na střechy velkých center dle zákona, nikoli na zemědělskou půdu. A i dnes je jejich přemontování technicky možno. Elektroauta, elektroběžky a elektrohyby se kvůli recyklací baterií a komponentů ukazují nyní dokonce ještě míň ekologické než automobily naftové a dokonce benzínové. Lidé ale mohou víc cestovat vlakem a hromadnou dopravou. Budoucnost ukáže, jestli naše cesta rozvoje civilizace, kdy jsme na Západě téměř odbourali chudobu, zvýšili vzdělání, nastolili blahobyt, máme dostatek potravin a nepereme se s rozmary přírody a divou zvěří, byla ta správná. Lidé dnešního typu zde existují 312 tisíc let a před námi je řada otázek a musíme je řešit.

Je pravdou, že války a válečná zbrojení měly možná kladný vliv na vědecko-technický pokrok. Na druhou stranu, kolik způsobily utrpení a kolik škod a hrůz ještě způsobit mohou. A kolik děsů se ve světě děje a je pácháno lidmi i bez válek. Někde trpí lidé hlady a nedostatkem toho základního, někde vládnou či se k moci derou fanatické církve (hlavně islám), nejsou dodržována lidská práva, trápeny děti, je ubližováno přírodě a zvířatům. Nevážíme si jídla a plýtváme všemi zdroji. Stále obcházejí strašáci konfliktů, které můžou vyústit ve vojny a války.

Hrozba pro nás pro všechny může být i radikální islám, fanatismus a i nepatrné diktatury jako „kimčongilismus“ v Severní Koreji. Je potřeba spatřovat a řešit nebezpečí tam, kde skutečně je a těchto míst není málo.

Lidstvu hrozí na planetě Zemi přelidnění, voda na příděl a omezené potraviny. Již nyní máme technická řešení pro budování základen s životem ve vesmíru, na Měsíci, na Marsu, na měsíci Marsu - na Europě, na Io atd. Někde na měsících by dokonce mohl být vysazen přímo život ze Země již dnes. Vytvořme zdravou Zemi. Dosud byla ale spolupráce jen chabá. Čína jde tak trochu vlastní cestou, Číňanů je přes miliarda, a proto už nyní uvažují o velkolepých vesmírných stavbách v blízkém kosmu, kam budou moct expandovat. Začali nedávno právě s projekty na Luně.

Klimatologové nám předpověděli radikální změnu podnebí. Život nezanikne, tak jako by nezanikl i při drastické změně klimatu. I první říše Sumer (Akad, Egypt) mají pokračovatele.

Dřív jsme tu možnost volby tak velkou neměli. Měl-li tu lidský druh přežít 312 tisíc let, musel lovit mamuty a jinou zvěř. Nebyl čas a technologie na třídění odpadu, měl-li se rozvinout průmysl a civilizace. Pokud jsme se měli zbavit chorob a nemocí, chudoby, nepohodlí apod., prostě jsme touto nezbytnou cestou museli jít. Právě nyní však máme tu možnost se rozhodnout, spolupracovat a jít tím správným směrem. Používat zdravý rozum a žít trvale udržitelným rozvojem. Začněme každý u sebe, třiďme sebemenší odpady a recykláty, šetřeme jídlem, chraňme a zakládejme smysluplnou zeleň a neplýtvejme zdroji, mohl by jich být jednou nedostatek. Využívejme hromadnou dopravu. Je jasné, že na negativních změnách na Zemi se člověk spolupodílí, ale měli jsme doteď jinou možnost?

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz