Hlavní obsah
Víra a náboženství

Kdo nejde s námi, jde proti nám! Co nám říká „kauza Petráček“ o církvi?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: VitVit - Wikipedia / Creative Commons / volná licence

Budova Katolické teologické fakulty v Praze

30. 8. 15:18

Vyhození prof. Petráčka z Katolické teologické fakulty hovoří o rozsáhlých problémech v církvi. Proč nás, obyčejné lidi, mají zajímat? Co je skutečně potřeba? Facka a restrukturalizace.

Článek

Církev se z období útlaku a perzekuce, dostává do pravého opaku. Snaží se dostat k moci, vlivu, penězům a řízení lidí. Příběh, jako by ho psal sám Alexandr Dumas. Tentokrát se ovšem nejedná o prohnilého kardinála Richelieu [Rišelié], ze tří mušketýrů.

V posledních dnech se řeší tzv.: „Kauza Petráček“, která se týká skvělého kněze, profesora, pedagoga a teologa: Tomáše Petráčka, který byl před časem vyhozen z Teologické fakulty univerzity Karlovy v Praze. Tato kauza však odhaluje skutečné a závažné problémy v strukturách církve, které se nás týkají hlouběji, než by koho napadlo.

Nadbytečný nebo spíš nepohodlný akademik?

Proč byl vyhozen vynikající pedagog z univerzity? Za vše údajně mohou peníze. Fakulta jich má prý málo a je finančně podhodnocená. Jak je to možné když univerzita je největší v ČR a má i nejvyšší rozpočet? A stojí za tím problémem finance? Odpověď je prostá: „Ne! Za problémem je něco jiného.“

Pan profesor Petráček se několikrát pro média, studenty a veřejnost vyjádřil k různým problematickým tématům, (jako: manželství pro všechny, přijetí homosexuálů v církvi, uzavírání církve sama do sebe, konzervatismus či sklony církve k sektářství) na které má přece církev svou jasnou a jedinou správnou odpověď. A zde to celé naráží. Vše pokračuje a čas plyne. Z určitých kruhů představenstva církve se začne vytvářet nátlak na vyjadřování později i chování a vystupování pana profesora a vše končí tím, že se onen kněz „odpraví stranou“ pomocí loutkově vedeného děkana, který si pak za potlesku a pochvaly od arcibiskupa Graubnera, chvíli poleží v nemocnici pro celkové vyčerpání. Mezitím se pozastaví akreditace teologických oborů a o stav věcí, se již naplno zajímá rektorka UK, která chce na stole do týdne řešení. Navíc za pár hodin začíná nový školní rok a s ním někteří studenti nechtějí na KTF nastoupit či zvažují ukončení studia.

Dovolil jsem si také pro zájemce, o lepší pochopení celého problému nejen na Katolické teologické fakultě UK, připojit text z Facebooku - Benedikta Mohelníka, Th.D., který je: Odborný asistent na katedře systematické teologie při KTF UK. Odkaz na celý originál naleznete ve zdrojích dole pod článkem.

🟥 Případ Tomáše Petráčka byl pouze jakýmsi katalyzátorem, díky němuž se dostaly napovrch věci, které se na KTF dlouho skrývaly pod povrchem. 🟥 „Kauzou“ Tomáše Petráčka se ukázaly závažné problémy ve vedení KTF UK, za nimiž stojí především děkan fakulty. 🟥 Jednání s předsedkyní fakultních odborů: odehrálo se jen několik desítek minut před předáním výpovědi prof. Petráčkovi. Předsedkyně nebyla dopředu seznámena s obsahem jednání. Nemohla se tedy nijak věcně připravit. Zápis byl vyhotoven dopředu. Předsedkyně byla psychickým nátlakem nucena k jeho podpisu. Děkan nepřipouštěl řádné projednání odborovou organizací a trval na okamžitém podpisu. 🟥 O reorganizaci pracovišť fakulty musí na návrh děkana rozhodnout fakultní akademický senát (nikoli věc pouze projednat jako v jiných případech). Děkan v rozhovoru pro iForum (text byl ze sítí mezitím stažen, ale stále existuje) veřejně mluvil v minulém čase, jako by už bylo vše schváleno. Senátoři se k věci ještě ani nesešli. 🟥 Bezdůvodné zbavení doktorandů jejich školitelů v průběhu práce na dizertačních projektech bez vědomí příslušných fakultních orgánů. Vše ještě utvrzeno komunikací proděkana pro vědu vůči doktorandům mailem a následnými dehonestujícími vyjádřeními v médiích. 🟥 K tomu se přidává pozastavení akreditace nejpočetnějšího oboru Teologické nauky (Bc. i Mgr.) zaviněné dlouhodobým ignorováním požadavků daných Radou pro vnitřní hodnocení UK ze strany vedení fakulty. 🟥 Počet odrážek by nemusel být konečný. Těchto několik chce ukázat, že problém je ve způsobu vedení KTF, za které osobně odpovídá děkan fakulty a jeho spolupracovníci. Obcházení závazných procesů a předpisů, neakceptovatelné chování při osobních jednáních, nedbání na požadavky UK … 🟥 Pouze a na prvním místě o prof. Tomáše Petráčka jako takového tedy opravdu nejde!
Benedikt Mohelník / Kněz, dominikán a teolog - Facebook
26. 8. 2023

Církev nemá vytvářet nátlak a zastrašovat zaměstnance univerzity, která je veřejná. A už vůbec nemá právo, loutkově řídit vedení fakulty, k dosažení vlastních cílů (zájmů).

Celá kauza by se dala shrnout jako výstražný prst toho, co je zač současné duchovní vedení církve a čeho je schopno. „Odstřel“ prof. Petráček byl čistě z důvodů, že si dovolil mít jiný názor, moderní myšlenky a nešel na ruku církevním představitelům. Zastrašování přes biskupy a nadřízené nepomohlo a tak byl umlčen. Mírně toto chování připomíná praktiky STB, kterou církev neměla v minulých dobách v lásce. Tak aspoň, že od ní s láskou převzala postupy a metody na odstraňování nepřátel.

Univerzita nebo jednotlivé její fakulty nejsou místem jednoho názoru, ale místem vzdělávání, diskuze, kreativity a zkoumání. Pokud připustíme, aby se z univerzity stalo místo nehostinné pro tyto prvky, jsme na cestě k vlastní ztrátě svobody a nastolení diktátu. Přijdeme o nové pohledy na věc. Nedovolme školy jednoho názoru!

Palčivá témata se otevírat musí a není možné je přecházet. Čest a velký dík prof. Petráčkovi, za vše co dělal a dělá. Doufám, že se brzy vrátí a nestane se obětí zvrácených a zpátečnických rozhodnutí. Přeji mnoho sil!

Zasahování do řízení věcí veřejných!

Zasahování do státních a veřejných záležitostí ze strany: Aliance pro rodinu, oficiálně řízenou pí. Jochovou, ale za nitky tahá ČBK, kontroverzní bydlení od Pražského arcibiskupství, pod názvem XPlace s bytem 1+kk za 18 000 Kč, podivný prodej Jindřišské věže, rozhodování o zaměstnancích a vedoucích pracovnících na Teologické fakultě UK, nákup drahých nemovitostí a obchodních center, za účelem zvýšení zisku etc. Toto vše má něco společného. Společným jmenovatelem jsou církevní představení: hlavně arcibiskup spolu se spolupracovníky, ale i biskupové v jednotlivých diecézích. Jejich prsty tiše, ale jistě hýbají s věcmi k prospěchu svému.

Existuje řešení?

Nějaké je vždy, ale pravdou je, že když se někde daří najde se spousta škůdců, kteří přijdou ničit. Imunní vůči svodům moci, peněz a vlivu, není prakticky nikdo v žádném odvětví. Jak můžeme vidět na současných problémech v IKEMu. Korupce a politikaření spolu s krádežemi nejsou doménou pouze veřejnosti a státu, ale i církve. A jak řekl sám nejvyšší představitel římskokatolické církve: „Jeli církev zaujatá penězi, nemůže sloužit lidem.“ (Papež František, 2015) A to je v tuto chvíli velmi aktuální. Nejlepší období v duchovním rozmachu zažívala církev pouze v období chudoby a útrap. Ty duchovně nejhorší a zkázonosné, v dobách bohatství a vlivu. A špatně se někomu hlásá o chudobě, tak aby to bylo uvěřitelné, když vlastním chrám konzumu a přístřeší poskytuji za úplatu.

Důležité je však nezapomenout, že je i mnoho skutečně dobrých kněží, kteří se na cestu života v církvi přidali ze skutečných a pravých duchovních důvodů. Není možné zobecňovat, že kněz je: mamonář, pedofil a opilec.

Co však nyní potřebuje současná duchovní špička římskokatolické církve? „Facku,“ restrukturalizaci spojenou s ubráním vlivu a moci a změnu celého zkaženého vedení. Snad se tak stane již brzy. Arcibiskup Graubner, z důvodů dosažení kanonického věku, pro odchod do důchodu, podal rezignaci papeži Františkovi. Snad bude přijata a již brzy se dočkáme dobré správy církve v ČR.

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sledování na platformě Seznam. Svůj názor týkající se situace, můžete slušně sdělit dole v diskuzi. Pro přispívání do ní, musí být uživatel přihlášen.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz