Hlavní obsah
Lidé a společnost

Albrecht Jan Smiřický: Mohl být českým králem a zabránit krvavé válce. Zemřel příliš mladý

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jan Hrdina
21. 11. 5:00

Byl nejbohatším z českých pánů a jedním z nejvlivnějších. Měl respekt, postavení i nevěstu. Stál v centru dění a mohl výrazně ovlivnit další dějinný vývoj. Bohužel, osud mu nepřál…

Článek

Jsme v době předbělohorské, v čase, kdy po třetí pražské defenestraci náhle po meči vymírá mocný, úspěšný a bohatý rod Smiřických. Při defenestraci, stejně jako v celém stavovském povstání a v této přelomové etapě naší historie, sehrál jednu z hlavních úloh Albrecht Jan Smiřický, čímž se zapsal výrazně a nesmazatelně do českých dějin. Byl jedním z předáků vzbouřených stavů, které se k jednání scházejí v jeho malostranském paláci a v utajení zde osnují svržení císaře Matyáše Habsburského. V předvečer defenestrace sezve Albrecht Jan část opozice a rozhodnou se zasáhnout okamžitě a tvrdě. Již v této chvíli počítají s převzetím moci v zemi …

Hlavou mocného rodu

Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic byl mladý muž evropského rozhledu, vzdělaný a zcestovalý, na svých početných statcích hospodařil se znamenitými zisky a podle přiznání k berni z roku 1615 je nejbohatším šlechticem v Čechách. Byl nejmladším ze tří synů Zikmunda II. Smiřického ze Smiřic, když však zemřel jeho starší bratr Jaroslav II., stal se hlavou rodu a po smrti Albrechta Václava z náchodské větve Smiřických se stal jediným správcem a dědicem rodového majetku. Ač tedy velmi mladý, disponoval obrovským majetkem a vládou nad celým rodem.

Narodil se roku 1594, studoval nejprve ve Zhořelci a poté na univerzitě v Heidelbergu. Jak bývalo tehdy u šlechticů zvykem, podnikl několik kavalírských cest do zahraničí, rok strávil také v Itálii. Při jedné ze svých cest zavítal do města Hanau v Hessensku, kde požádal o ruku Amálie Alžběty z Hanau-Münzenbergu. Zásnuby Albrechtu Janovi slibovaly, že se sňatkem s Amálií sblíží s nejmocnějšími protestantskými rody v německých zemích.

Foto: Johann Siebmacher / Wikimedia Commons / volné dílo

Znak rodu Smiřických

V čele českých stavů

Po svržení královské moci se Albrecht Jan stal jedním z direktorů za panský stav a na své náklady vyslal diplomatické poselstvo na panovnické dvory Evropy, aby zde vysvětlovalo smysl českého odboje. Pro dobro věci využívá i svoje styky se zahraničím a přátelské vazby na tamější královské dvory. Pro zemskou hotovost vypravil z vlastních statků několik stovek pěších a jezdců. Stejně tak jako předtím jeho bratr Jaroslav (nyní již zesnulý), investuje nemalé částky do stavovské armády a poskytuje stavům bezúročnou finanční půjčku.

Ráno 23. května 1618 přichází delegace protestantské šlechty – Jindřich Matyáš Thurn, Albrecht Jan Smiřický, Vilém z Lobkovic či Colona z Felsu do místodržitelské kanceláře na Pražském hradě a události nabírají rychlý spád. Místodržící jsou konfrontováni se svými přečiny a poté přichází v českých dějinách osvědčený způsob vypořádání. Královští místodržící Jaroslav Bořita z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka jsou jeden po druhém vyhozeni z hradních oken. Je zde i drzý písař Filip Fabricius, který se místodržících zastává a všechno jen komplikuje. Albrecht Jan se tedy ještě chopí odporujícího písaře a též on vzápětí proletí oknem do příkopu. Všichni tři pád kupodivu přežijí. Když po nich vzbouřenci z oken střílejí, kličkují mezi stromy jak zajíci a podaří se jim uprchnout. Později si Fabricius výstižně zaznamená: „Nejprve Martinic a poté Slavata, pány vyhozeni z okna byli a já pak jako třetí jsem je následoval a na větším díle fedruňku pana Smiřického notně užil.“

Foto: Johann Philipp Abelinus / Wikimedia Commons / Volné dílo

Vyhození místodržících z oken Pražského hradu roku 1618 na dobové mědirytině.

Pád slavného rodu

Mladý český šlechtic Albrecht Jan z rodu Smiřických, s nímž je do budoucna spojeno tolik nadějí, však v pražském paláci Smiřických náhle umírá 18. listopadu 1618 ve věku pouhých čtyřiadvaceti let. Rodina i druhové z direktoria ztráty pána ze Smiřic velmi litují. Mohl se stát českým králem a snad i dovést povstání českých stavů k vítězství. Nadějný život mladého šlechtice však ukončila tehdy neléčitelná tuberkulóza. Poslední rozloučení se koná 28. ledna 1619 v kostele sv. Mikuláše. Albrecht Jan je poté uložen v rodinné hrobce po boku svých předků a bratrů v Kostelci nad Černými lesy.

Majetek Smiřických roku 1618 patří k největším v Čechách a celý se spojoval v rukou zesnulého Albrechta Jana. V době jeho smrti tento majetek zahrnuje jedenáct prosperujících panství; Český Dub, Dymokury, Hořice, Hrubá Skála, Kostelec, Kumburk, Náchod, Semily, Škvorec, Uhříněves a Žlunice. Celkem je to 6 měst, 22 městysů a 475 vesnic. Je to bohaté dědictví, spojené s poručnictvím nad slabomyslným bratrem Jindřichem Jiřím, a nyní ho spravují dvě rozhádané sestry - Eliška Kateřina a Markéta Salomena. Tento nesourodý trojlístek různých povah a zájmů je posledním žijícím výhonkem mocného, vlivného a uznávaného rodu Smiřických.

Foto: Aegidius Sadeler / Wikimedia Commons

Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic na smrtelném loži.

Kam by se život Albrechta Jana Smiřického ubíral, kdyby nebyl tak náhle ukončen? Kromě jiného měl reálnou šanci stát se českým králem. Německý historik Golo Mann k tomu poznamenal: „Pokud by vůbec někdo dokázal české stavovské povstání dovést k vítězství, byl by to Albrecht Jan Smiřický.“ O dva roky později přichází porážka na Bílé hoře a v den letního slunovratu roku 1621 poprava sedmadvaceti představitelů odbojných českých stavů na Staroměstském náměstí v Praze. Albrecht Jan Smiřický je posmrtně odsouzen ke ztrátě cti i statků …

Další literatura:

Čechura, J. - Stachurová Kucrová, V. - Vlasáková, Z.: Smiřičtí, Praha 2018.

Juřík, Pavel: Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách, Praha 2012.

Kosatík, Pavel: Pražská defenestrace 23. května 1618, Praha 2018.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Třicetiletá válka

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz