Hlavní obsah
Právo a státní správa

Jak dát výpověď v práci?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay

Jak dát výpověď v práci?

15. 11. 16:43

Jakýkoli zaměstnanec může kdykoliv ukončit pracovní poměr. Ale není to úplně jen tak. Čtěte, co je vše třeba udělat.

Článek

Existuje mnoho důvodů, proč byste mohli uvažovat o ukončení svého zaměstnání. Může se jednat o touhu po vyšším platu, nutnost stěhování, lepší pracovní nabídku jinde nebo jednoduše neshodu s nadřízeným. Nyní se podíváme na to, co vše je třeba zvážit při dávání výpovědi.

V tomto článku se zaměříme na podmínky, za kterých může zaměstnanec podat výpověď, a také se budeme zabývat následky a tím, jak by měla taková výpověď vypadat. Dále se budeme věnovat situacím, kdy lze ukončit pracovní poměr, ať už jde o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou, nebo o práci na Dohodu o provedení práce (DPČ) či Dohodu o pracovní činnosti (DPP).

Pokud jste nesvíjí, jaká práva a povinnosti jako zaměstnanec máte, vždy je dobré konzultovat Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění platném k danému datu). Tento právní předpis je hlavním základem pro pracovní právo a upravuje věci, na které se podíváme níže.

Výpověď obecně

Výpověď znamená jednostranné právní jednání zaměřené na ukončení pracovního poměru. Důležitým aspektem, který je třeba mít na paměti, je výpovědní lhůta. Naopak, při okamžitém ukončení pracovního poměru nebo v případě ukončení během zkušební doby, výpovědní lhůta není relevantní, a pracovní poměr skončí v den doručení výpovědi zaměstnavateli.

Zaměstnanec má právo dát výpověď kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, ať už s uvedením důvodu či bez něj. Toto právo platí jak pro pracovní poměr na dobu určitou, tak pro pracovní poměr na dobu neurčitou.

Výpovědní doba

Pokud jde o výpovědní dobu, jedná se o časový interval, který uplyne po doručení výpovědi zaměstnavateli. Výpovědní doba slouží k přizpůsobení se nastalým změnám a poskytuje časový prostor pro hledání nového zaměstnance pro zaměstnavatele a nového zaměstnání pro zaměstnance. Standardní délka výpovědní doby podle zákoníku práce je 2 měsíce, ale můžete se dohodnout na delší době.

Pokud chcete prodloužit výpovědní dobu, musíte uzavřít písemnou smlouvu, a to nejpozději v den, kdy by měla výpovědní doba začít. Ustanovení o prodloužené výpovědní době může být také součástí pracovní smlouvy, nebo se na něm lze dohodnout na začátku pracovního poměru nebo během něj.

Je třeba dodržet pravidla ohledně výpočtu lhůt. Výpovědní doba nezačíná běžet okamžitě po doručení výpovědi, ale až první den následujícího kalendářního měsíce po dni doručení. Jinými slovy, pokud zaměstnanec rozhodne ukončit pracovní poměr výpovědí, kterou doručí zaměstnavateli například 10. listopadu 2022, výpovědní doba začne běžet až 1. prosince. Pokud má výpovědní doba trvat 2 měsíce, skončí 31. ledna 2023.

Po uplynutí výpovědní doby dojde ke skončení pracovního poměru.

Jak napsat výpověď?

Výpověď by měla být vždy učiněna písemně, jinak nebude brána v potaz – zjednodušeně řečeno, bude se ignorovat. Pokud jde o obsah písemné výpovědi, zaměstnanec nemá mnoho povinností, na rozdíl od zaměstnavatele. Nemusí v ní uveřejňovat důvod, proč se rozhodl ukončit pracovní poměr, a pokud se rozhodne uvést důvod, není důležitý.

Jediné, co musí plynout z písemné výpovědi, je vůle ukončit pracovněprávní vztah. Samozřejmě, pro platnost písemného dokumentu je třeba podpis, i když samotný text výpovědi nemusí být psán vlastnoručně.

Jak výpověď doručit?

Co se týče způsobu doručení výpovědi, obvykle se má předat zaměstnavateli osobním předáním na jeho sídle. Pokud zaměstnanec požádá o písemné potvrzení přijetí, má zaměstnavatel povinnost vyhovět. To bývá obvykle pohodlné pro obě strany.

Pokud byste však chtěli doručit výpověď elektronicky, vyžaduje to souhlas zaměstnavatele. Elektronická výpověď musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance a tuto možnost často využívají zaměstnanci s datovou schránkou.

Jakmile zaměstnavatel přijme dokument, je doručení dokončeno, což znamená, že výpověď může vyvolat právní důsledky, jak bylo uvedeno výše.

Může se výpověď zrušit?

Pokud jste dali výpověď, ale později si to rozmyslíte nebo se situace změní tak, že byste chtěli zůstat v zaměstnání, pravděpodobně se ptáte, zda můžete svou výpověď odvolat.

Výpověď lze odvolat vždy, pokud to uděláte současně s výpovědí a druhá strana, tedy zaměstnavatel, s tím souhlasí.

Pokud však již výpověď byla doručena a chcete ji odvolat, potřebujete k tomu souhlas zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel tento souhlas neposkytne a výpověď byla původně platná, pracovní poměr skončí po uplynutí výpovědní doby.

V praxi se doporučuje i po doručení výpovědi navštívit zaměstnavatele a pokusit se s ním domluvit na zrušení výpovědi. Ačkoliv zákon nevyžaduje zvláštní odůvodnění této změny, je logické, že zaměstnavatel musí být přesvědčen o vaší hodnotě jako spolehlivého zaměstnance, aby se necítil nejistý ohledně vašeho budoucího rozhodnutí.

Výpověď pro nadbytečnost - podmínky a možnosti obrany

Nejen zaměstnanec může dát výpověď. I zaměstnavatel. Čtete, kdy může zaměstnanec dostat výpověď pro nadbytečnost:

Jak ukončit DPČ a DPP?

Při dohodách o pracovní činnosti (DPČ) a dohodách o provedení práce (DPP) se uplatňuje zásada smluvní volnosti, což je významný rozdíl oproti běžnému pracovnímu poměru. Zaměstnavatel a zaměstnanec mají možnost individuálně dohodnout podmínky ukončení těchto dohod podle svých preferencí.

Například mohou společně stanovit důvody, za kterých lze DPČ nebo DPP ukončit, zkrátit nebo prodloužit výpovědní dobu. Přizpůsobení těchto pravidel je možné, ale musí být v souladu s obecnými pracovněprávními principy a musí být v písemné formě.

V případě, že zaměstnanec a zaměstnavatel nedosáhnou dohody ohledně těchto pravidel, uplatní se zákoník práce. Podle zákona může výpověď být dána jednostranně z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, s patnáctidenní výpovědní dobou. Je třeba však brát v úvahu odlišné pravidlo ohledně začátku běhu této lhůty – výpovědní doba začíná dnem, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

Závěr

Celkově je důležité být seznámen s tím, jak ukončit pracovní smlouvu, DPČ i DPP, jakou formu výpovědi použít, co začlenit do textu výpovědi a jak ji předat. Pokud se vyskytnou složitější otázky, které si neumíte sami zodpovědět, je vždy dobré obrátit se na odborníky.

S úctou váš průvodce právem

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát

Advokátní kancelář Olomouc • Prostějov • Přerov | akpytela.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz