Hlavní obsah
Aktuální dění

Politika, nikoli ekonomika, to je dnešní BRICS

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: GETTY IMAGES
3. 9. 0:00

Na johannesburském summitu zemí BRICS došlo k rozšíření o dalších šest zemí ze čtyřicítky, které vyjádřily zájem o účast. Jsou to země s rozmanitými politickými cíli, což zdůrazňuje převahu politické dimenze nad ekonomickou.

Článek

Během johannesburského summitu zemí BRICS byly do tohoto ekonomického společenství přizvány další zástupci, konkrétně šest zemí ze čtyřicítky, které projevily zájem o přidání. Tato skupina nových účastníků je charakteristicky pestrá. Kromě Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Egypta, Íránu, Etiopie a Argentiny se zde nacházejí i státy s odlišnými politickými cíli, což jasně ukazuje, že politika má větší váhu než ekonomika.

Přizvání Saúdské Arábie a Emirátů lze racionálně zdůvodnit, jelikož jsou to ekonomicky silné národy, klíčoví producenti ropy. Tato pozice získává na hodnotě zejména v období, kdy Západ směřuje k ekologičtějším technologiím. Čína a Indie, jako znační dovozci ropy, zde zároveň nacházejí své místo v souvislosti s tímto tématem.

Také přijetí Egypta má svůj smysl, vzhledem k jeho ekonomickému potenciálu a historické roli jako jednoho z největších afrických hospodářství. Oproti jiným africkým zemím dokázal Egypt překonat ekonomickou krizi a opět se stabilizovat, čímž se zařadil mezi rozvinuté africké národy.

Foto: Peter Fazekas/ Pexel

Nicméně u ostatních pozvaných zemí je zřejmé, že primární roli hraje politika, nikoliv ekonomika. Argentina, ačkoli disponuje druhým nejvyšším HDP v Jižní Americe, trpí opakovanými ekonomickými krizemi a zadlužením. Přestože má velký hospodářský potenciál, který může pro BRICS představovat zajímavost, nese se v sobě také riziko, že by mohla ohrozit finanční stabilitu rozvojové banky skupiny. Skutečnost, že Mezinárodní měnový fond si s ní neví rady a že BRICS hledá možnosti, jak jí pomoci, naznačuje, že zde jde o politicky motivovaný krok více než o čistě ekonomický.

Je evidentní, že hlavním kritériem je politika, zejména pak v čínském kontextu. To je patrné i z výběru zemí, které nebyly do tohoto rozšíření zahrnuty. Země jako Indonésie, disponující největší ekonomikou v jihovýchodní Asii, a Vietnam, projevily zájem o účast, avšak jejich názory se střetávají s čínskými územními nároky v Jihočínském moři.

Přijetí Íránu je zjevně motivováno politicky, vzhledem k americkým sankcím, které postihují jeho ekonomiku. Toto rozhodnutí může být také součástí snahy Ruska o vyvažování západního vlivu. Avšak Írán přináší do regionu napětí, zejména v souvislosti se Saúdskou Arábií, v rámci jeho vztahů s Húsími v Jemenu a libanonským Hizballáhem.

Celkově lze konstatovat, že rozšíření BRICS o tyto země je komplexním a politicky motivovaným krokem. Ekonomické a politické faktory se zde prolínají a ovlivňují výběr zemí, které byly pozvány. Toto rozhodnutí pak může mít dopady nejen na BRICS samotné, ale i na celosvětovou ekonomickou a politickou scénu. Skeptický postoj, který zaujala Brazílie, vyjadřuje obavu z oslabení celkové hodnoty skupiny zahrnutím ekonomicky slabších zemí. Mezi nově přijatými účastníky má pouze Saúdská Arábie roční HDP přesahující bilion dolarů.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz