Hlavní obsah
Finance

Máte vážnější zdravotní postižení či nízké příjmy? Řekněte si operátorovi o dvousetkorunovou slevu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Fotolia

Zjistěte, zda si můžete říct svému operátorovi o dvousetkorunovou slevu na volání a internet.

17. 1. 19:48

Víte, že pokud vás trápí vážnější zdravotní postižení či nízké příjmy, tak nově můžete získat dvousetkorunovou slevu na internet a volání? Podívejte se, kdo a za jakých podmínek na ni má nárok a jak si lze o ni říct.

Článek

Od 1. ledna letošního roku jsou na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čtyři operátoři povinni poskytovat službu zvláštních cen. Jedná se o cenové zvýhodnění (slevu) ve výši maximálně 200 korun za kalendářní měsíc, které mohou osoby se zvláštními sociálními potřebami čerpat na internet a volání. A to proto, aby i pro ně byly tyto služby dostupnější.

Kdo má na cenové zvýhodnění nárok

O cenové zvýhodnění neboli slevu mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy. Ovšem pro posouzení, zda si o cenové zvýhodnění můžete říct i vy, nestačí pouhé obecné konstatování, že trpíte vážnějším zdravotním postižením či pečujete o osobu závislou na vaší péči nebo že máte nízké příjmy. Musíte splnit některou z níže uvedených konkrétních podmínek, a tak je třeba se s nimi důkladně seznámit.

Zdravotně postiženými osobami se pro přiznání nároku na cenové zvýhodnění rozumí:

a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,

b) držitel průkazu ZTP/P,

c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, či

d) spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Osobou s nízkými příjmy se pak rozumí osoba,

a) jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, jde-li o jednotlivce, nebo

b) která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima všech osob žijících v této domácnosti.

Co to je započitatelný příjem

Nejste si jistí, co znamená slovní spojení „započitatelný příjem“. Jde o čistý příjem, který reálně dostáváte, a to nejspíše na svůj bankovní účet. Může se jednat například o mzdu či plat, finanční prostředky získané od úřadu práce, důchod, nemocenskou dávku a veškeré ostatní příjmy, jakou jsou obdržené nájemné z pronajímaného bytu či kapitálové výnosy.

Pozor, do započitatelného příjmu se nezahrnuje příspěvek na bydlení.

Nezapomeňte také, že se tento započitatelný příjem posuzuje za uplynulé kalendářní čtvrtletí, nikoliv za jeden měsíc. Sečíst tak musíte veškeré příjmy, které jste obdrželi v daném kalendářním čtvrtletí.

Jak je to s životním minimem

Od 1. ledna 2023 jsou částky měsíčního životního minima následující:

  • pro jednotlivce - 4 860 Kč
  • pro první osobu v domácnosti - 4 470 Kč
  • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem - 4 040 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let - 2 480 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let - 3 050 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let - 3 490 Kč

Životní minimum domácnosti je součtem částek životního minima všech jednotlivých členů domácnosti. A opět nezapomeňte, že se posuzuje celé uplynulé kalendářní čtvrtletí. Tedy výše uvedené částky musíte vynásobit třemi.

Kolik činí výše cenového zvýhodnění neboli slevy

Požádat si můžete maximálně o 200 korun za kalendářní měsíc na osobu u vybraného operátora. Splňuje-li kritérium nízkého příjmu celá domácnost, mají na tuto dvousetkorunovou slevu nárok všechny osoby žijící v dané domácnosti.

Pamatujte však, že nárok na cenové zvýhodnění je jen jeden, a to i v případě, že by oprávněná osoba byla jak osobou zdravotně postiženou, tak osobou s nízkými příjmy. Stejně tak nelze v témže období čerpat slevu u více operátorů, nýbrž pouze u jednoho.

Na jaké služby lze cenové zvýhodnění neboli slevu uplatnit

Slevu můžete uplatnit na mobilní i pevný internet a mobilní i pevné hlasové služby. Případně ji můžete využít na balíček, který obsahuje některou z předchozích služeb.

Lze získat cenové zvýhodnění i na předplacené karty

Povinnost umožnit čerpání cenového zvýhodnění tímto způsobem má pouze společnost T-Mobile Czech Republic, a to formou alespoň jedné nabídky pro předplacené karty. Může se tedy stát, že na konkrétní druh předplacené karty nebude možné zvýhodnění získat.

Co je nezbytné udělat a doložit

Oprávněná osoba by měla kontaktovat jednoho ze čtyř operátorů, kterým Český telekomunikační úřad svým rozhodnutím uložil od 1. ledna 2023 povinnost poskytovat službu zvláštních cen, tedy:

  • T-Mobile Czech Republic,
  • Vodafone Czech Republic,
  • O2 Czech Republic,
  • PODA.

Při žádosti o cenové zvýhodnění musíte doložit, že jste oprávněnou osobou a jakou službu chcete čerpat.

Osoby zdravotně postižené či pečující o jinou osobu musejí operátorovi předložit příslušné doklady (ZTP, ZTP/P), případně oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů.

Osoby s nízkými příjmy musejí operátorovi předat čestné prohlášení. Jeho vzor a návod k vyplnění naleznete na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Je potřeba čestné prohlášení dokládat opakovaně

Čestné prohlášení se týká příjmů za kalendářní čtvrtletí. Proto je třeba jej znovu doložit každé tři měsíce.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz