Hlavní obsah
Rodina a děti

Právo na dětství v době digitálních technologií

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Martina Brodská
15. 5. 15:58

V tomto článku se podíváme na to, jakým způsobem nové technologie ovlivňují dětskou psychiku a jak zajišťovat právo dětí na zdravý a plnohodnotný rozvoj v digitálním věku.

Článek

Dětská psychika prochází průběhem času komplexním vývojem, ovlivněným různými faktory, jako jsou genetika, prostředí, zkušenosti a nové technologie. S nástupem digitální éry se objevují nové výzvy a příležitosti pro rozvoj dětské psychiky. Během dětského vývoje dochází k významným proměnám na úrovni mentální, fyzické a sociální. Dříve bylo dětství spojováno s hravostí a bezstarostností. V současném digitálním prostředí jsou děti vystaveny zvýšenému množství informací a stimulů, které mohou vést ke zvýšenému stresu a přetížení. To může negativně ovlivnit jejich psychické zdraví, projevující se například úzkostí, depresí nebo problémy s pozorností.

Nové technologie, jako jsou chytré telefony, tablety a počítače, se staly nedílnou součástí každodenního života dětí. Tyto technologie poskytují mnoho přínosů, jako je přístup k informacím, komunikace a vzdělávání. Nicméně, je také třeba brát v úvahu potenciální rizika spojená s nadměrným používáním těchto technologií. Dlouhodobé strávení času u obrazovky může vést k nedostatku fyzické aktivity, což může mít negativní dopad na zdravý vývoj dětí. Navíc je nutné dbát na přístupnost vhodného obsahu, aby se minimalizovalo vystavení dětí nevhodnému nebo škodlivému materiálu.

Právo na dětství zahrnuje právo dětí na zdraví, vzdělání a bezpečí

V digitálním věku je důležité, aby tato práva byla respektována i v kontextu nových technologií. Rodiče, vychovatelé a odborníci mají klíčovou roli při podpoře zdravého rozvoje dětské psychiky v digitálním prostředí.

Dětská psychika je nesmírně složitá a individuální. Nové technologie mohou přinášet jak příležitosti, tak rizika pro dětský rozvoj. Proto je důležité, abychom nejen rozuměli těmto technologiím, ale také uměli je vhodně integrovat do dětského života.

Rodiče a vychovatelé mohou hrát klíčovou roli v poskytování vhodného vedení a podpory dětem v digitálním věku. Měli by být informováni o nejnovějších technologických trendech a mít schopnost se adaptovat na nové výzvy. Důležité je také vytvořit otevřenou komunikaci s dětmi, aby se mohly svěřit se svými zážitky, obavami a otázkami ohledně digitálního prostředí.

Pravidla používání v dětském věku

Důležitou strategií je najít rovnováhu mezi digitálními a offline aktivitami. Je důležité stanovit jasná pravidla pro používání technologií a omezit dobu strávenou u obrazovek. Kromě toho je vhodné podporovat děti k fyzické aktivitě, sociálním interakcím a rozvoji kreativity mimo digitální prostředí.

Zodpovědnost dospělých a výhody technologií

Veřejnost, školy a společnost jako celek mají také důležitou roli v ochraně práv dětí v digitálním věku. Je třeba vytvářet bezpečné online prostředí, které minimalizuje rizika jako kyberšikana, nevhodný obsah nebo zneužívání osobních údajů dětí. Spolupráce mezi různými aktéry, včetně rodičů, škol, vlády a technologických společností, je klíčová pro zajištění bezpečného a podpůrného digitálního prostředí pro děti.

Digitální technologie jsou neoddělitelnou součástí současného světa a budou hrát stále významnější roli v životech dětí. Je však zásadní, aby bylo právo dětí na zdravý rozvoj chráněno a zajištěno i v digitálním prostředí. Děti potřebují prostor pro hravost, kreativitu, sociální interakce a fyzickou aktivitu. Nové technologie by měly sloužit jako nástroj pro podporu těchto aspektů a rozvoj dovedností, nikoli jako náhrada za skutečné zážitky.

V neposlední řadě je důležité, aby se vývoj dětské psychiky a digitální technologie nevnímaly jako protichůdné. Místo toho bychom měli hledat způsoby, jak tyto prvky propojit a synergicky je využívat k prospěchu dětí. Například existují vzdělávací aplikace, které podporují kognitivní rozvoj a kreativitu, a online komunitní platformy, které umožňují dětem sdílet své zájmy a komunikovat s vrstevníky.

Celkově lze říci, že rozvoj dětské psychiky v digitálním věku vyžaduje vyvážený přístup, který respektuje potřeby a práva dětí. Rodiče, vychovatelé, odborníci a společnost jako celek mají zodpovědnost poskytovat podporu, vedení a bezpečné prostředí, ve kterém se děti mohou rozvíjet zdravě a šťastně.

Seznam zdrojů:

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2021). Strategie digitálního vzdělávání na období 2021–2027. Dostupné z: [https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030]

2. Na pravdě záleží. Pedagogicke.info [online]. [cit. 2023-05-15]. Dostupné z: doi:https://e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/cedmo/161-na-pravde-zalezi-jak-ucit-o-pravde-a-lzi-na-internetu-prirucka-pro-ucitele/file

3. Strasburger, Victor & Hogan, Marjorie. (2013). Children, Adolescents, and the Media. Pediatrics. 132. 958-961. 10.1542/peds.2013-2656.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz