Hlavní obsah
Lidé a společnost

Před 78 lety, 30.4.1945, se Hitler zastřelil. Předtím se ale oženil. Proč se ženil den před smrtí?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: GettyImages
29. 4. 18:49

Adolf Hitler se nikdy nechtěl oženit a vždy tvrdil, že žije výhradně politikou. Eva Braunová zas věřila, že si ji jednou vezme. A stalo se. Jenže pouhých 36 hodin před společnou sebevraždou.

Článek

Eva Braunová se seznámila s Adolfem Hitlerem v Mnichově v ateliéru fotografa Hoffmanna, kde pracovala jako asistentka. Mladá a okouzlující dívka se führerovi zalíbila hned na první pohled, a tak se ji začal dvořit. Při každé návštěvě ateliéru Adolf Hitler zahrnoval mladou dívku komplimenty, při setkání jí vždy políbil ruku a nikdy nepřišel bez drobných dárečků - květin, čokolády či jiných maličkostí. Občas ji Adolf Hitler pozval na oběd nebo piknik za městem, do kina nebo na operu. V té době už mu bylo 40, zatímco Evě pouhých 17, a tak mu zkrátka nedokázala odolat. Avšak s nabídkou sňatku Hitler nijak nespěchal.

Při každé příležitosti v kruhu stranických kolegů führer tvrdil, že žije výhradně politikou, odmítá soukromý život a vůbec nemá v plánu se oženit. V osobním rozhovoru s šéfem štábu SA Otto Wagnerem Hitler prohlásil: „Mám jedinou snoubenku - Německo! Jsem zasnouben - s německým národem a jeho osudem!“

Vášnivá slečna vs. zatvrzelý starý mládenec

Hitler skutečně neměl v plánu se oženit a vztahy ho příliš nezajímaly, byl vášnivě oddán svému poslání. Ano, Eva se mu bezpochyby líbila, její společnost si užíval. Mohl se s ní stýkat několik dní v kuse a být neskutečně šarmantní a pak zmizet na několik měsíců. Tento typ vztahu se ale zas nezamlouval slečně Evě, a tak se rozhodla jednat. Chtěla mu dokázat svou lásku a oddanost a co všechno pro ni znamená. A tak se pokusila o sebevraždu. Opakovaně.

První pokus se odehrál v roce 1932 - Eva se rozhodla zastřelit. Je jasné, že za ní ihned vyslali toho nejlepšího doktora, se kterým se führer znal osobně a kterému věřil. Vůdce samotný v té době pobýval v Berlíně a druhý den přijel do Mnichova autem. Nejprve pochyboval, ale po rozhovoru s lékařem usoudil, že se nejednalo o pouhé „divadélko“. Uvěřil, že to myslela vážně a že ho zřejmě miluje natolik, že si bez něj neumí svůj život představit. A tak führer prohlásil, že se o ni postará.

Projev citů podle führera - příslib doživotní renty

Byl to první vážnější krok k upevňování jejich vztahu. I když Hitler Evu nyní navštěvoval častěji, pořád musela pobývat v Mnichově, zatímco on většinu svého času trávil v Berlíně. Po další pokusu o sebevraždu ji musel Hitler pustit do svého života ještě víc. De facto ho k tomu přinutila - skandály by vůdcově dokonalé reputaci neprospěly. Navíc usoudil, že mladá a pohledná společnice by ho „chránila“ před ostatními ženami, které o něj projevovaly zájem. Tento zájem byl pro führera spíše otravný. A tak se Eva Barunová stala jeho neoficiální manželkou, která se občas objevila na oficiálních akcích.

Čím víc Německo sílilo, tím víc se Hitler obával o svou bezpečnost. Proto před státní návštěvou Itálie se rozhodl vyřešit osobní záležitosti a napsal závěť, ve které veškerý svůj majetek věnoval straně, ale postaral se také o své nejbližší příbuzné a podřízené. Jako první v tomto seznamu führer zmínil „fraulein Evu Braunovou z Mnichova“, které v případě vůdcovy smrti náležela doživotní renta ve výši 1000 marek měsíčně. Tato závěť ze dne 2. května 1938 je jediným známým vlastnoručně psaným dokumentem, ve kterém Adolf Hitler zmiňuje jméno své tehdejší 26leté milenky.

Manželský slib - když ani smrt nás nerozdělí

Většinu války Eva Braunová strávila po boku Hitlera. Až na posledních několik měsíců. Na jaře 1945 bylo téměř všem (snad kromě samotného Hitlera) jasné, že Německo válku prohrálo. Eva v té době pobývala v Berghofu. Führer jí totiž bezkompromisně zakazoval opustit relativně bezpečné Alpy. Přesto se 7. března Eva vrátila do Berlína. Nepřátelé říše v té době byli jen několik desítek kilometrů od hlavního města. Vysoce postavení politici a armádní velení se tehdy přemístili do tzv. Vůdcova bunkru (Führerbunker), což byl byl podzemní komplex v Berlíně s několika patry, kde se schovávali před neustálými bombardováním a ostřelováním.

Když Hitler spatřil svou družku, tak ztropil neuvěřitelnou scénu. Eva mu ale odpověděla, že oni dva mají přece společný osud a že hodlá být po jeho boku až do poslední minuty. Dělala si starosti, že během několika měsíců, co se neviděli, se „její milý Adolf“ proměnil v úplnou trosku. Eva se pokusila zahrnout svého může péči a láskou, to se jí ale nepovedlo - führer na veškerou její snahu reagoval podrážděně až agresivně. Později se pokusila v bunkru organizovat něco jako klasický společenský život. Do jídelny se oblékala do svých nejlepších šatů, se sekretářkami a Magdou Goebbelsovou diskutovala výhradně o tématech, která se netýkala války a nevyhnutelného krachu. 20. dubna se dokonce pokusila uspořádat Hitlerovi oslavu k narozeninám.

Veškeré její pokusy o „normální život“ ale vypadaly spíše žalostně až pokrytecky, jelikož „venku“ už se bojovalo jen pár kilometrů od bunkrů. I když navenek se tvářila mile, občas uměla být pěkně nelítostná. Když manžel její mladší sestry, generál Fegelein, byl obviněn z vlastizrady a odsouzen k popravě, Hitler mu chtěl udělit milost a místo trestu smrti ho poslat na frontu. Byla to ale Eva, kdo trval na popravě švagra.

25. dubna už i vrcholové vedení říše přišlo o poslední naděje na záchranu. Hitler, který prohlásil, že není hoden být vůdcem Německa, začal chystat svou sebevraždu. K tomuto rozhodnutí definitivně dospěl poté, co se dozvěděl o popravě, kterou italští partyzáni provedli Benitu Mussolinimu a jeho milence Claře Petacciová. Eva byla připravena odejít ze života spolu se svým milým. Avšak nechtěla umřít jako milenka. A tak Hitler nařídil uspořádat svatbu. Na jeho příkaz pár důstojníků SS vypátrali v hořícím Berlíně úředníka městské správy a na smrt vyděšeného ho přitáhli do bunkru. V noci 29. dubna tento nešťastník zapsal do matriční knihy úřední zápis o sňatku mezi Adolfem Hitlerem a Evou Braunovou. V matriční knize se Eva podepsala jako „frau Hitler“ - poprvé a také naposledy ve svém životě.

Manželství Hitlerů trvalo zhruba 36 hodin. 30. dubna se rozloučili se svými nejbližšími spolupracovníky, pro které přichystali několik dárků. Hitler rozdal všechny své psací potřeby a Eva darovala jedné z sekretářek norkový kožich a pár voňavek. Poté führer rozdal všem přítomným ampulky s jedem - kdyby někdo chtěl následovat jeho příkladu. A poté Adolf Hitler a Eva Hitlerová odešli ve své pracovně. Tam si Hitler spolu s manželkou připili kyanidem a führer se ihned poté zastřelil.

Podle Hitlerova posledního přání byla jejich těla spolu s těly rodiny Goebbelsových  vynesena na ulici, polita benzínem a zapálena. Ohořelé ostatky byly poté zakopány nedaleko bunkru. Tam je objevili sovětští vojáci v květnu 1945 po dobytí Berlína. Sověti těla tajně pohřbili nejdříve v lese u města Rathenau, posléze je přemístili do Magdeburgu. Úplné zničení Hitlerova těla nařídil v roce 1970 šéf KGB Andropov.

Zdroje:

Heike B. Görtemakerová: Eva Braunova. Život s Hitlerem [přeložila Vlasta Reittererová]

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz