Hlavní obsah
Příroda a ekologie

Ohrožené druhy: Lemurům hrozí vyhynutí. Jsou loveni jako delikatesa pro bohaté

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Chis Gin / Wikipedia Commons / BY 2.0
31. 5. 9:59

Kvůli honbě za penězi, nešetrnému zemědělství, které zapříčiňuje rapidní deforestaci, a ilegálnímu lovu hrozí většině lemurů brzké vyhynutí.

Článek

Lemurové nejsou jen roztomilá tancující zvířátka, které proslavil animovaný film Madagaskar, ale jsou i velmi rozmanitou skupinou primátů, která zahrnuje celkem asi 105 druhů. Podle nejnovějších odhadů odborníků na ochranu přírody je jich minimálně 20 z těchto druhů klasifikováno jako kriticky ohrožených, což je stav, který předchází samotnému vyhynutí v přírodě. Celá situace se dá ilustrovat podle definice v Červeném seznamu ohrožených druhů jako stav, kdy se celková populace daného zvířecího druhu sníží o 80 % za uplynulý rok, či pokud na světě zbývá již méně než 50 dospělých jedinců. Ani zbytek lemurů však nemá vyhráno. Ze zbývajícího počtu druhů, kam patří i nejznámější lemur kata, jich je pak ještě ohroženo či silně ohroženo asi 70.

Foto: Mathias Appes / Wikipedia Commons / CC0

Lemurové jsou endemité, což znamená, že se vyskytují pouze na jediném místě na Zemi. Tato skupina živočichů je úzce vázána na specifické tropické lesy Madagaskaru, které tvoří jejich původní domov, jenž jim poskytuje nejen dostatek potravy, ale i bezpečný úkryt před okolním světem. Žel kvůli nadměrné deforestaci, rozšiřování zemědělských oblastí a zřizování stále nových těžebních dolů se tyto lesy velmi rapidním tempem zmenšují.

Foto: Charles J. Sharp / Wikipedia Commons / BY-SA 4.0

lemur myší

Bohužel není to jen odlesňování a průmysl, který komplikuje těmto zvířatům život. Již od pradávna byli tito tvorové loveni chudým obyvatelstvem pro jejich obživu. Paradoxem dnešní doby tak zůstává, že i když je dnes jejich lov zakázán, stálé existují lidé, kteří nebohé lemury loví nelegální cestou. Tato zvířata pak zpravidla končí na černém trhu, kde jsou v lepším případě prodána jako domácí mazlíčci, nebo končí v luxusních restauracích jako vyhlášená delikatesa mezi bohatou klientelou. A to i přes to, že se jejich maso chutí přirovnává ke kuřecímu.

Nejen že jsou tyto praktiky nesmírně kruté, ale mají také devastující dopad na populaci těchto primátů. Je proto naprosto nezbytné přijmout přísná opatření k potírání nelegálního lovu těchto zvířat. Naštěstí zde existuje několik iniciativ a organizací, které se zaměřují nejen na vzdělávání místní populace o důležitosti ochrany přírody a v ní zachování původních živočišných druhů, ale i o obnově lesů a udržitelném zemědělství. Osud lemurů, kteří jsou známí i tím, že si přivozují opojné stavy podobné tranzu přežvykováním mnohonožek, tak opět bohužel leží v lidských rukou.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:
Lemuři

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz