Hlavní obsah
Názory a úvahy

Českou politickou scénou hýbou hlavně důchodci. Myslí také někdo na mladou generaci?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Unsplash
1. 8. 12:08

Důchodci ovládli českou politickou scénu. Kde má hledat zastoupení ignorovaná mladá generace, která bojuje s problémy, na něž se nedbá?

Článek

Politická krajina každého národa je utvářena různorodými a často protichůdnými zájmy. V České republice se zdá, že se politické kyvadlo výrazně přiklání na stranu důchodců.

Poslední tři vlády zvyšovaly důchody nebývalým tempem, což vedlo k deficitu v důchodovém systému ve výši 100 miliard korun. To je sice nepochybně dobrá zpráva pro důchodce, z nichž je pouze 10,1 % ohroženo chudobou, což je po Lucembursku druhý nejnižší počet v Evropě, ale vyvolává to otázky ohledně alokace zdrojů a spravedlnosti politických rozhodnutí.

Skryté náklady politiky zaměřené na důchodce: Vyvážení okamžitých potřeb a dlouhodobé udržitelnosti

Výrazný přesun zaměření politiky na důchodce přináší velmi negativní konsekvence. Klíčovou obavou, která z tohoto posunu vyplývá, je dluh, který český stát v současné době hromadí a který má potenciální důsledky pro budoucí generace. Tento dluh není jen číselným údajem, který zvyšuje ekonomickou zátěž státu, ale je to v podstatě dědictví, které po sobě současní důchodci zanechávají mladým lidem, a to i na úkor jejich vlastního sociálního a ekonomického rozvoje.

Politika zaměřená na důchodce je sice pro strany výhodná a pomáhá řešit okamžité sociální potřeby, ale vyvolává otázky ohledně její udržitelnosti v dlouhodobém horizontu. Je tato orientace pouze krátkozrakým řešením přehlížejícím dlouhodobé důsledky, které má některým stranám přinést politické body navíc? No, odpovědět si asi každý člověk dokáže sám.

Někteří politici (jmenovat nebudu, ale asi si to dokážete domyslet) se řídí heslem: „Po nás ať přijde potopa“. Svá současná politická rozhodnutí měří pouze optikou současných politických dopadů – zda jim zkrátka stoupnou volební preference. Jaké mají jejich rozhodnutí dopad na mladší generaci, řešit nemusí, to přeci jenom bude problém až „těch co přijdou po nich“.

Proč by politici měli omezovat potřeby nejstarší generace, když chodí tak věrně k volbám, na úrok investic do oblastí zaměřených na mladé lidi, jako je vzdělávání, zaměstnanost a bydlení? Mladí lidé přeci tvoří mnohem menší část elektorátu a navíc nechodí k volbám zdaleka tak zodpovědně. V honbě za okamžitým politickým úspěchem se tak na mladou generaci můžete naprosto vykašlat.

Co asi tak trápí mladou generaci? Co třeba zanedbané vzdělávání a nedostupnost bydlení

Řešení potřeb mladé generace v České republice je složité, neboť tyto potřeby zahrnují široké spektrum – od kvalitního vzdělání a dostupného bydlení až po stabilní pracovní vyhlídky. Dnešní mladí lidé jsou vůdčími osobnostmi, inovátory a pracovní silou zítřka, proto by jejich potřeby měly mít minimálně stejnou váhu, jako nároky důchodců, aby byla zajištěna bezpečná a prosperující budoucnost země.

Skutečnost je však v příkrém rozporu, neboť sektor vzdělávání, který je základním kamenem rozvoje této demografické skupiny, je chronicky podfinancován a přehlížen – ať už budeme hovořit o základním, středním nebo vysokoškolském vzdělání. Toto chronické zanedbávání nejenže podkopává schopnost mladých lidí v České republice konkurovat v celosvětovém měřítku, ale také podkopává základy znalostní ekonomiky. Nedostatek kvalitního vzdělání se stává generačním problémem, který brzdí mladé lidi v dosažení jejich plného potenciálu a následně ovlivňuje celkový pokrok země.

Současně je dalším kamenem úrazu pro mladé jednotlivce a rodiny otázka bydlení. Vlastnictví domu, nebo alespoň cenově dostupné možnosti pronájmu jsou pro mladé nedostupné – a dotační program „Oprav dům po babičce“ pravděpodobně řešením nebude. Tato výzva přesahuje rámec pouhého zajištění střechy nad hlavou. Přímo ovlivňuje schopnost mladých založit rodinu, udržet si přiměřenou životní úroveň a může dokonce ovlivnit jejich rozhodování o zaměstnání a mobilitě. Stupňující se obtíže spojené s bydlením mohou vést k socioekonomické stagnaci a potenciálně mohou prohloubit rozdíly mezi různými společenskými skupinami.

V konečném důsledku představuje kombinace zanedbaného sektoru vzdělávání a krize bydlení pro mladé lidi významné překážky, které by mohly mít dlouhodobé důsledky pro budoucnost České republiky.

Hlasovací právo důchodců: Překážka pro politiku zaměřenou na mládež?

Dynamika politického rozhodování je často složitá, neboť ji formuje množství faktorů a zájmů. Příklon k uspokojování potřeb důchodců v České republice není svévolným krokem, neboť je podložen podstatnou argumentací. Důchodci představují významný volební blok, sílu dostatečně silnou na to, aby ovlivnila politická rozhodnutí a zvrátila výsledky voleb.

Jejich výrazné zastoupení ve voličské základně představuje pádný důvod pro to, aby byly jejich zájmy upřednostňovány. Koneckonců, podstatou demokratického procesu je reprezentovat a uspokojovat potřeby většiny. Přesto ve vzduchu visí zásadní otázka: Neměly by politické strany přesměrovat svou pozornost na mladší voliče, i když důchodci představují nejvýznamnější voličskou skupinu?

Toto dilema je výzvou pro české politiky, neboť je zcela na místě se ptát, zda princip vlády většiny nezastiňuje zastoupení menšinových skupin, v tomto případě mladší generace. Měla by být volební síla jediným určujícím faktorem pro zaměření politiků, nebo by měla existovat přirozená rovnováha, která by zajistila, že žádná skupina, zejména ta, která představuje budoucnost země, nezůstane stranou?

To je relevantní otázka, která vyžaduje hlubokou introspekci ze strany jednotlivých politiků, politických stran i celé společnosti. Vyžaduje pečlivé zvážení demokratického procesu a principů, které prosazuje, včetně jejich dlouhodobých důsledků pro všechny demografické skupiny.

Naivní sen: Vyvážení zájmů jednotlivých demografických skupin

Vyvažování zájmů různých demografických skupin je složitý úkol a na české politické scéně se zdá být vychýlené směrem k důchodcům. Tato situace však není udržitelná, zejména když potřeby mladé generace zůstávají neřešeny. K zajištění dlouhodobé socioekonomické prosperity je zapotřebí mezigenerační rovnováhy. Čeští politici by v ideálním světě měli přehodnotit své politické priority, aby lépe zohlednily zájmy svých mladších občanů a připravili půdu pro inkluzivnější a spravedlivější budoucnost.

Hledání kompromisu mezi zájmy důchodců a mladých lidí by neměla být hrou s nulovým součtem. Politické kroky, které povznášejí jednu skupinu, by neměly nutně podkopávat druhou.

Je nejvyšší čas na renesanci české politické scény, která by měla přijmout zásady rovnosti, spravedlnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Dříve, než bude pozdě.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz