Hlavní obsah

Majitelé kuřecích farem, pokud váš podnik nepřežije bez dotací, je na čase zavřít

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay

Ilustrační foto

6. 9. 18:21

Nová studie odhaluje znepokojivou závislost českého drůbežářského průmyslu na vládní podpoře – je silně závislý na státních dotacích. Není čas tyto podniky zavřít a čas, peníze a energii investovat jinam v souladu s principy tržního hospodářství?

Článek

Tržní hospodářství je nedílnou součástí prosperující společnosti. Nelze tak ignorovat znepokojivá odhalení zveřejněná na webu Seznam Zprávy, která vyplývají z nové studie Jihočeské univerzity. Tento výzkum vrhá světlo na významnou závislost českých drůbežáren na značných státních dotacích a vykresluje poněkud bezútěšný a znepokojivý portrét odvětví, které, zdá se, balancuje na hraně životaschopnosti.

Toto odvětví se ocitlo v začarovaném kruhu závislosti, kdy tím, co ho drží před pádem do propasti ekonomického selhání, je záchranné lano v podobě státní podpory. Tato situace staví do popředí důležitou otázku: Je z dlouhodobého hlediska ospravedlnitelné umožnit podnikům, které se bez berličky v podobě státní pomoci zjevně nedokáží udržet nad vodou, aby pokračovaly ve své činnosti?

Neutěšená závislost na dotacích

Drůbežářské podniky v České republice se ocitly v zacyklení, které vyvolává obavy ze závislosti na státních dotacích. Provedená studie odhaluje hluboce znepokojivý trend, který převládá v posledních dvou letech. Kuřecí farmy drží nad vodou, a do jisté míry ziskové, jen značná finanční podpora poskytovaná vládou. Bez tohoto peněžního polštáře hrozí těmto farmám značné ztráty, které podle odhadů přesahují dvě koruny na každý kilogram vyrobeného masa, což je nepřehlédnutelné číslo.

Alarmující závislost na dotacích ukazuje živý obraz odvětví, které se zřejmě nedokáže samostatně udržet na nohou a neustále se opírá o státní podporu, aby se vyhnulo finančnímu krachu. Jaká je dlouhodobá životaschopnost takového obchodního modelu, jehož ziskovost je neodmyslitelně spjata s vnější finanční pomocí, nikoli s vnitřní provozní efektivitou a konkurenceschopností na trhu?

Tržní hospodářství: Krutý, ale spravedlivý soudce při podpoře udržitelného růstu

Tržní ekonomika je jako přísný, ale spravedlivý soudce, který vede subjekty k udržitelným a odpovědným obchodním postupům. Základní principy tržní ekonomiky jsou jednoznačně jasné a přímočaré: Aby podnik skutečně prosperoval a pozitivně přispíval k ekonomice, měl by být schopen udržet sám sebe v zisku prostřednictvím vnitřní hodnoty, kterou vytváří.

Pokud se však podnik stane nadměrně závislým na státních dotacích, neomylně to signalizuje vnitřní slabost jeho byznys modelu. Tato závislost je jasným ukazatelem neschopnosti podniku obstát v konkurenci na trhu, nedostatku inovačního ducha a neschopnosti nabídnout svým zákazníkům podstatnou hodnotu.

V nelítostné, ale spravedlivé oblasti tržní ekonomiky existuje krutá pravda, že podniky, které nejsou schopny si vydobýt hodnotovou a inovační výhodu a dosahovat zisku, by měly nevyhnutelně ukončit svou činnost. Ukončení činnosti nerentabilního podniku, i když není pro jeho vlastníka snadné, otevírá cestu k přerozdělení zdrojů do odvětví, která vykazují vyšší produktivitu a inovační potenciál, čímž se podporuje cyklus zdravého hospodářského růstu a rozvoje.

Rozhodnutí o ukončení činnosti neživotaschopného podniku je skutečně obrovskou výzvou, která je zatížena značnou nejistotou. Jedná se však o nezbytný krok, který v dlouhodobém horizontu podporuje celkové zdraví a vitalitu ekonomiky a směřuje ji na cestu udržitelného růstu, v jehož čele stojí inovace a tvorba hodnot.

Může se také jednat o zásadní okamžik pro transformaci odvětví

Tváří v tvář znepokojivým zjištěním týkajícím se současných potíží drůbežářského průmyslu by měla k majitelům podniků v tomto odvětví zaznít hlasitá výzva. Měli by se probudit. Nejedná se přitom o pouhé pobídnutí, ale o úpěnlivou výzvu k akci, která je ponouká k podpoře inovací.

Vyzývá je, aby navrhli nové strategie zaměřené na snížení nákladů, zvýšení efektivity a zlepšení nabídky pro své zákazníky. Navíc je to jasná výzva k tomu, aby se osvobodili od velké závislosti na státní pomoci, a nabádá je, aby se vydaly cestou, která ztělesňuje soběstačnost a nezávislost.

Podnikatelé a majitelé podniků v tomto odvětví by měli tento kritický okamžik využít jako příležitost, šanci radikálně změnit svá podnikatelské nastavení. Je to okamžik zralý k tomu, aby se pustili na neprobádané trhy, aby vytvořili nové koncepce a uvedli v život produkty, které budou rezonovat s vyvíjejícími se preferencemi a požadavky moderních spotřebitelů.

Toto období by mělo být vnímáno také jako úrodná půda pro budování podniků, které jsou ztělesněním odolnosti a inovací, subjektů, které jsou nejen schopny pevně stát na vlastních základech, ale také se umí pohybovat v rozbouřených vodách současného tržního prostředí. Je to výzva k budování podniků, které jsou robustní, moderní a vybaveny schopností přizpůsobit se neustále se měnící dynamice trhu. Jen tak dosáhnou budoucnosti, v níž drůbežářský průmysl nejen přežije, ale bude se mu dařit udržitelným a soběstačným způsobem.

Slovo závěrem

Studie Jihočeské univerzity je důraznou připomínkou nebezpečí, které přináší přílišné spoléhání se na státní dotace. Je jasným signálem, že se majitelé podniků v tomto odvětví musí důkladně podívat na svou činnost a provést nezbytné změny, aby přežili bez státní podpory.

Ve velkém měřítku však nejde jen o přežití jednotlivých podniků, ale o zdraví a vitalitu české ekonomiky jako celku. Je načase, aby majitelé podniků vyslyšeli volání tržní ekonomiky, ukončili neživotaschopné podniky a založili nové, které budou schopny prosperovat v konkurenčním tržním prostředí. Je čas přijmout kruté, ale spravedlivé principy tržní ekonomiky, kde se úspěch zaslouží, nikoliv dává.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz