Hlavní obsah
Názory a úvahy

Hon na důchodce právě začal - je jako začátek brutální high-tech hry

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: licence Canva
8. 9. 15:31

Hry na skrývačky, kde důchodci jsou nevinné gazely a sociální systémy, politici a ekonomické tlaky jsou neúnavní lovci s nejmodernějšími technologiemi a strategiemi.

Článek

Každý krok starších lidí je pečlivě sledován, každý jejich tah analyzován, jak úroveň energie, tak schopnost úniku se s každým kolem ztenčují. A jako v přírodě, i zde je cílem přežití nejsilnějších… nebo nejchytřejších.

Cílení na skupiny osob na základě jejich charakteristik či vlastností je vždy těžkou otázkou. To však neznamená, že bychom se tomuto tématu měli vyhýbat, nebo jej zlehčovat. V opačném případě riskujeme, že se budeme věnovat pouze hledání viníků našich problémů, místo abychom se snažili nalézt řešení.

Pravdou je, že v minulosti byly v naší zemi prováděny omezení na základě různých atributů, které jsme dnes shodně shledali jako nespravedlivé a ponižující. Měli bychom být opatrní, abychom se nedopustili stejných chyb. Nicméně toto neznamená, že bychom měli zcela zavrhovat možnost omezení na základě určitých kritérií, pokud jsou tato kritéria relevantní pro danou situaci.

Pokud jde o omezení seniorů řídit vozidlo, je zřejmé, že fyzické a psychické schopnosti se s věkem mění. Důchodci nejsou výjimkou. Toto omezení se tedy nezakládá na špatném předsudku, ale na reálných rizicích spojených s řízením vozidla v pokročilejším věku.

Co se týče omezení volebního práva, je pravda, že v případech nutných může být volební právo omezeno. Ale opět, relevantní kritérium zde není věk jako takový, ale schopnost důchodce účastnit se politického procesu s plným porozuměním.

Nakonec, pokud jde o omezení nakládání s penězi, zde je otázka složitější. Je pravdou, že existují důchodci, kteří by měli mít omezenou finanční svobodu, ale platí to i pro lidi jiných věkových skupin. Toto omezení by mělo být aplikováno individuálně, ne plošně.

Vidíme tedy, že omezení některých práv na základě určitého věku může být opodstatněné, pokud je toto omezení relevantní pro konkrétní situaci. To však neznamená, že bychom měli zneužívat těchto omezení ke zneužití či diskriminaci důchodců. Omezení by měla být vždy prováděna s náležitou péčí a respektem k dotčeným osobám.

Navíc, obviňovat důchodce z našich problémů je stejně nespravedlivé jako obviňovat politiky, které jsme sami volili. Naše problémy jsou výsledkem mnoha faktorů a jejich řešení vyžaduje komplexní přístup, nikoli jednoduché obviňování jednotlivých skupin lidí.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz