Hlavní obsah
Lidé a společnost

Údolí králů není jen pohřebištěm, ale také svědectvím lidské vynalézavosti a umělecké geniality

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Petr Janaš

Náboženské texty a malby zdobí většinu královských hrobek. První hrobky byly vyzdobeny výjevy z pohřebních textů Amduat, což v překladu znamená „To, co je v podsvětí“, a které líčí cestu slunečního boha Re přes podsvětí.

25. 8. 10:31

Údolí králů je bezpochyby nejznámějším pohřebištěm na světě. Rozkládá se na západním břehu řeky Nil a je svědectvím pozoruhodné propracovanosti a vznešenosti egyptských faraonů a jejich dynastií.

Článek

Po staletí kněží pečlivě ukládali své uctívané panovníky a další významné osobnosti do těchto skrytých hrobek, zahalených tajemstvím a chráněných neúrodností okolní krajiny. Ale i přes tato důkladná opatření se organizovaným skupinám zlodějů podařilo tato posvátná místa odpočinku vyplenit a odcizit poklady a artefakty, které kdysi zdobily poslední příbytky faraonů.

Údolí králů založil Tuthmosis, třetí král XVIII. dynastie, jako reakci na zranitelnost tradičních pyramidových pohřebišť. Faraóni byli dlouho pohřbíváni v pyramidách, ale tyto impozantní stavby se staly snadným cílem lupičů, kteří se snažili využít jejich bohatství. Tuthmosis si geniálně vybral skryté místo v údolí, daleko od jejich márnicových chrámů, a nechal si pečlivě postavit hrobku architektem jménem Ineni.

Foto: Petr Janaš

Hlavní pohřebiště vládců a šlechticů se nacházelo v Údolí králů. Královské hrobky zde jsou zdobeny výjevy z egyptské mytologie. Přestože byly téměř všechny hrobky již ve starověku vykradeny, stále poskytují jasnou představu o bohatství a moci tehdejších vládců.

Tyto hrobky, vytesané do bílého vápence pomocí měděných nebo bronzových dlát, poskytovaly vyšší úroveň ochrany před krádežemi a znesvěcením. Toto průlomové rozhodnutí navždy změnilo pohřební tradice staroegyptských králů a znamenalo začátek nové éry pohřební architektury.

Údolí králů nabízí nejen pohled na bohatství a vznešenost vládců starověkého Egypta, ale je také jasnou připomínkou neúprosného běhu času. V průběhu staletí prošly tyto královské hrobky mnoha zkouškami a útrapami. Byly vystaveny ničivým útokům hledačů pokladů, ničivým záplavám, a dokonce i opotřebení způsobenému masovým turismem.

Foto: Petr Janaš

Ačkoliv se symbolem starověkého Egypta staly pyramidy v Gíze, většina hrobek byla vyhloubena do skal. Avšak i samotné pyramidy a mastaby obsahovaly podzemní chodby a pohřební komory vyhloubené pod povrchem země. Během období Staré říše se rovněž jako v pozdějších dobách využívaly skalní hrobky.

Díky obětavému úsilí ministerstva pro památky však byla přijata opatření na ochranu a obnovu těchto vzácných památek. Návštěvníci tohoto historického místa se mohou v návštěvnickém centru ponořit do jeho poutavé historie a na vlastní oči se přesvědčit o úchvatných objevech Howarda Cartera, který v roce 1922 slavně objevil Tutanchamonovu hrobku.

Údolí králů není jen pohřebištěm, ale také svědectvím lidské vynalézavosti a umělecké geniality. Hrobky nalezené na tomto starověkém pohřebišti nejsou pouhými komorami pro pohřbívání, ale složitými mistrovskými díly naplněnými poklady, které si nelze ani představit.

Foto: Petr Janaš

Původní hrobky byly většinou jen skromně zdobené a hrobky tzv. nekrálovské nebyly ozdobené vůbec. Nicméně, během 19. dynastie se začaly objevovat texty z Knihy jeskyní na stěnách v horních částech hroby. Tato kniha popisovala podsvětí jako obrovské jeskyně, kde bohové a mrtví čekali na příchod boha Re, aby jim obnovil život. Hrobka Ramesse VI. obsahuje kompletní verzi této knihy. Další kniha, Kniha země, je k vidění na stěnách hrobky Ramesse III.

V těchto posvátných síních leží nejen ostatky faraonů, ale také jejich rodin a majetek. Každá hrobka ukrývá bohatství artefaktů, které poskytují neocenitelný pohled na život a kulturu starých Egypťanů – od nábytku a oděvů až po propracované šperky. Není divu, že toto pozoruhodné místo bylo v roce 1979 zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO.

Přestože do Údolí králů každoročně přijíždějí tisíce turistů, aby obdivovali jeho architektonické zázraky a prozkoumali fascinující starověké ruiny, je důležité si uvědomit, že v daném okamžiku je pro návštěvníky otevřeno pouze několik hrobek.

Foto: Petr Janaš

Většinu hrobek v Údolí králů postihlo vyplenění. Rozsáhlé drancování tohoto královského pohřebiště se rozpoutalo za panování Ramesse XI. a trvalo až do Třetí přechodné doby. Jenom hrobky, jejichž umístění nebylo známé, i přes to, že hrobky KV62 a KV46 byly krátce po svém uzavření vykradeny, přetrvaly tuto éru bez vyrabování. V hrobce Ramesse VI. je uložena kompletní verze této knihy. Na stěnách hrobky Ramesse III. je možné spatřit Knihu země.

Snahy o zachování této historické lokality pokračují a zajišťují, aby i budoucí generace mohly ocenit a poučit se z tohoto velkolepého svědectví o slavné minulosti Egypta. Pokud se tedy někdy ocitnete uprostřed těchto majestátních skal, věnujte chvíli nasávání atmosféry, zamyslete se nad odkazem, který po sobě zanechali ti, kdo kdysi vládli těmto zemím, a oceňte přetrvávající nádheru Údolí králů.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz