Hlavní obsah
Láska, sex a vztahy

Iluze jménem Pět jazyků lásky a proč „slova ujištění“ jazykem lásky nejsou

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: 366308 | Pixabay
21. 9. 11:28

Dnes si zabruslím na pěkně tenkém ledě. Rozhodl jsem si totiž pořádně zadupat na svaté půdě osobního rozvoje a vzít si na mušku slavnou knihu Garyho Chapmana Pět jazyků lásky.

Článek

Jak to myslíš na mušku? Jako že ji budeš rozporovat? To se ale nedělá! Knihy pozitivního myšlení a knihy o vztazích se mají slepě přijímat a následovat. A chraň nás ruka páně, abychom u nich přemýšleli kriticky nebo je dokonce zpochybňovali! To by bylo kacířství a … a … a negativní myšlení!!

Takže než mě upálíte za to, co tady napíšu, prohlašuji, že se jedná výhradně o mé osobní pozorování, že si onu knihu má smysl přečíst, a že to dokonce vřele každému doporučuji. ALE, co je podstatné, za jiným účelem, než se kniha sama nabízí a už vůbec ne jako návod na lásku! Namísto toho se při čtení sami sebe hluboce dotazujte a knihu použijte jako odrazový můstek k poznání svých traumat a své emoční podvyživenosti. Pět jazyků lásky by se totiž mělo jmenovat Pět jazyků osobní nedostatečnosti.

Když jsem onu knihu četl poprvé, ihned jsem si ji zamiloval a pojmenoval díky ní své dva nejsilnější jazyky „lásky“ – slova ujištění a fyzický dotek. To asi nikoho nepřekvapí, protože právě tyto dva jsou společné většině mužů. Máme od žen rádi chvalozpěvy a poctivou porci potulení.

Když jsem se před časem za složitých okolností a také kvůli nim stal nitronautem a začal v hlubinách svého psyché, srdce i duše přezkoumávat svá zažitá přesvědčení, přetřásat názorové konstrukce, pojmenovávat slabosti a nejrůznější poděděnou rodovou kejdu, abych se dobral vyšší pravdy a pokoje, došel jsem mimo jiné zjištění, že jazyky „lásky“ ve skutečnosti žádné jazyky lásky nejsou. Jsou to náplasti na naše traumata a jsou to také ventily pro naše ego.

A než mě rozcupujete, že tady sahám na bibličku, pojďme se podívat pod povrch, pojďme se prodolovat do příčiny třeba hned prvního z jazyků lásky, kterými jsou „SLOVA UJIŠTĚNÍ“. Čtěte pozorně, obzvláště ti z vás, které to zabolí.

Muž je stále chlapcem a žena stále dívenkou, pokud potřebují vnější ujištění a potvrzení pro svoji validaci, zahnání pochyb o sobě a zaplácnutí obav z vlastní nedostatečnosti. Co víc, potřeba slov ujištění nás činí snadno manipulovatelnými druhými, sebou samými a co hůře – vztahově závislými. A z toho těží sociální sítě, které lidem zprostředkovávají instantní ujištění ve formě lajků a srdíček.

Pokud donekonečna potřebujeme, aby nás někdo druhý ujišťoval, ubezpečoval, chválil, lajkoval, slovně uctíval a doceňoval, abychom se cítili hodnotní a milovaní, máme pořádně velký problém. To totiž pak neustále žijeme na miskách vah, zda jsme nebo nejsme dobří. A to nejhorší, co se nám může stát, je mít po boku partnera, který nás slovy ujištění zahrnuje. To nás totiž v tom našem chlapectví a dívenkovství udržuje a betonuje.

Ve skutečnosti nepotřebujeme ujištění! To, co doopravdy potřebujeme, je dospět a osvojit si zralou sebejistotu.

Sebejistota nemá pramenit z vnějšího ujištění, nýbrž:
1) z poznání sebe sama a pravdy o sobě
2) z pojmenování a přijetí svého světla a temnoty
3) z přiznání si toho, co doopravdy chci a co nechci
4) z bezpodmínečného sebepřijetí a sebelásky

Sebejistota se následně vyživuje:
1) z pravdomluvnosti
2) z autentičnosti
3) z osobní statečnosti
4) z vědomí, že jednám a žiji plně v souladu se svým šestým smyslem – intuicí, vnitřním hlasem, Bohem… říkejte tomu, jak chcete. Bez kompromisů, bez omluv, bez smlouvání.

Kdo toto umí, kdo se tohle naučí, ten je odměněn soustavným pocitem bezpečí a jistoty a nosí si ho všude s sebou. Takový člověk není závislý na ujišťování ani pochvalách. Vždy si rychle přizná, když sejde z cesty, a svým selháním se necítí být zostuzen. Umí se rychle omluvit a navrátit zpět do rovnováhy. Má přirozenou pokoru. Hbitě prohlédne každou manipulaci. Slova chvály vnímá jako to, co druzí chtějí říct o něm, nikoli jako to, co potřeboval slyšet, aby se mohl cítit dobře.

Současně platí, že přílišný ujišťovatel ujišťováním druhých často předně ujišťuje sám sebe nebo usiluje o vlastní vykoupení z pocitu nedostatečnosti. A pokud neví, co dělá, dost možná tím udržuje druhé i sebe v situaci, která pro nikoho není příznivá ani výhodná. Ujišťovatelé se totiž mívají tendenci vyhýbat zdravému a dospělému střetu s realitou, který je ovšem velmi často katalyzátorem transformace a posunu k lepšímu. V horším případě ujišťováním druhé vědomě či podvědomě manipulují, nebo se jim chtějí zalíbit a udržet si jejich přízeň.

Koho snadno ovlivňují slova ujištění, toho snadno ovlivňují i slova opačná. Co nás ovšem ovlivňuje nejvíce, jsou významy, které sami ve svých myslích oněm slovům přikládáme. A tyto významy pramení z podstaty našeho vlastního přesvědčení o sobě, které je obvykle zakořeněné v dětství. A poznání této pravdy je prvním krokem k uzdravení z jazyku „lásky“ jménem Slova ujištění.

Položte si tyto otázky: Jsou slova ujištění mým jazykem lásky? Pokud ano, o čem potřebuji být nejvíce ujišťován a o čem nejvíce ujišťuji druhé? Proč právě o tomto? Kde toto téma ve mně sídlí a odkud pramení? Odkud pramení můj pocit nejistoty?

Rada nad zlato: „Nehledejte vnější ujištění, hledejte ryzí vnitřní sebejistotu.“

A a na závěr doplním rychlou přestřelku čtyř zbývajících jazyků lásky:

Fyzický dotek má jako jediný relevantní kořen, protože při něm dochází k evolučnímu uvolňování oxytocinu. Současně ale může v krajní rovině značit neschopnost být sám se sebou.

Skutky služby mohou být projevem vysoké úrovně vědomí, obvykle jsou však kořenem tohoto „jazyku lásky“ přesvědčení, že pouze jako užitečný a dávající jsem hodnotný, nebo naopak leží u kořene potřeba cítit se povýšeně a k tomu potřebuji, aby druzí sloužili mně.

Kvalitní čas zavání sebestředností a do sebe zahleděností. Vyžadování pozornosti od druhých nebo vyžadování přijetí vaší pozornosti druhými má ve svém kořeni až ritualistické sklony druhými manipulovat a ovládat je.

Darování je ve skrytu potřeba cítit se hodnotný. Umíte-li však dát dárek, u kterého se neví, že byl od vás, a u jehož rozbalování ani nebudete a reakci obdarovaného nebo slova díků od něj nikdy nezískáte, pak darujete z lásky. Pokud ale odezvu vidět nebo slyšet chcete, pak je to jen převlečná touha po pocitu vlastní hodnoty. Pokud si dárky přejete sami dostávat, nebo je dokonce počítáte, zda jsou stejně hodnotné jako ty, které jste vy sami dali, pak máte sklony k manipulaci nikoliv k lásce.

Ponořte se na dno svých potřeb a pout pod Jazyky lásky skrytými, uzdravte je sebepoznáním, sebepřijetím, sobě omluvou, sobě odpuštěním a sebeláskou. A pak ze zajetí jazyků lásky vystoupíte a najednou láskou samotnou budete. Nebude však proudit z vás. Bude proudit skrze vás. Bude z vás přetékat.

K zamyšlení nad vašimi vztahy a jejich zlepšení by vám mohl posloužit zde na Seznam Médium ještě tento článek: Když uctivost brzdí naše vztahy a jejich růst

Přeji vám bohatství ve všech aspektech života, s úctou Petr Štěpánek | Producent & Vydavatel MyslenimKBohatstvi.film | Více článků autora naleznete zde.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz