Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Jaký bude školní rok 2023/24?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Petr Vrzáček

Učitelé i nepedagogický personál finalizují přípravy na nový školní rok. Lze od něj očekávat mnohé, v prvé řadě, že bude opět náročný pro všechny vzdělávané i vzdělávající.

31. 8. 11:44

Žákům, rodičům a učitelům základních, středních a vyšších odborných škol začíná 4. září nový školní rok. Jaké jsou hlavní výzvy, se kterými bychom se v tomto školním roce měli dokázat vyrovnat?

Článek

Česká republika patří mezi vyspělé demokratické státy, které chápou, že jejich budoucností je znalostní společnost založená na oborech s vysokou přidanou hodnotou. Tolik politická proklamace. Decentralizace veřejné správy s sebou začátkem 21. století na úrovni základního školství přinesla rozpad jednotné vzdělávací soustavy na tisíce malých, samostatných jednotek. S tímto krokem byly spojeny výhody i nevýhody. Dobře fungující samosprávy dokázaly čerpat nabízené dotační tituly a svěřenou infrastrukturu dále rozvíjet. Podařilo se jim obsadit ředitelské posty šikovnými manažery, kteří si vybudovali vlastní týmy a společně pak vytvořili vhodný vzdělávací program. Zároveň našli způsoby efektivní komunikace s rodičovskou veřejností, zřizovatelem a sítí spolupracujících institucí, za všechny jmenujme zejména pedagogicko-psychologickou poradnu. Odměnou jim za vynaložené úsilí byl zájem, jak z řad dětí a rodičů, tak z řad učitelů a nepedagogických pracovníků.

Jenže školní klima ovlivňují i další faktory, které již zejména místní samosprávy nemohou přímo ovlivnit. Dobrou zprávou je, že nový školní nebudou ovlivňovat zcela nové, nečekané společenské jevy. Tím horším sdělení je, že ty dosavadní, které již známe a snažíme se jim čelit, nezmizí, ba spíše nabydou na intenzitě. Za obsah vzdělávání, zanesený do rámcového vzdělávacího plánu, odpovídá ministerstvo školství. Společnost, ve které žijeme, se vlivem technologií dramaticky mění. Žáci se učí zcela jiným způsobem a k učení využívají úplně jiná média. Rozpor mezi dlouho neměněným obsahem vzdělávání a žitou realitou žáků a studentů se bude i v tomto školním roce prohlubovat a stane se předmětem mnoha školních i domácích konfliktů.

Následky covidové izolace a zhoršující se ekonomická situace rodin budou dopadat na duševní zdraví všech, kdo by se měli na vzdělávání žáků a studentů aktivně podílet. Zvláště náročné budou dopady těchto jevů v transformujících se krajích a regionech. Školy se v těchto místech opět stanou místy, ve kterých bude docházet k demonstraci velkých sociálních rozdílů vycházejících jen ze sociálního statusu rodiny, ze které budou žáci pocházet. Lépe situovaní rodiče budou po školách požadovat akceleraci vzdělávání a vytváření předpokladů pro dosažení vyššího společenského postavení jejich potomků. Hlas, bude-li vůbec znít, hůře situovaných rodinných příslušníků nebude mít takovou váhu. Některé takto situované děti budou ze vzdělávání v různých fázích vypadávat.

Ve školách se i nadále bude zvyšovat etnická rozmanitost. Bude přibývat bilingvních dětí pocházejících ze smíšených manželství. Eskalace konfliktu bude hrozit zejména mezi ukrajinskými a ruskými dětmi a to i v případě, že ty ruské budou pocházet z rodin, které odsuzují vpád ruských vojsk na Ukrajinu.

Důsledkem těchto externích vlivů bude vysoká zátěž učitelů a celých managementů škol. Ta se bude projevovat pracovními neschopnostmi, v extrémních případech i odchody kantorů ze škol. Velmi těžké to budou mít začínající učitelé, kteří budou potřebovat silnou kolegiální podporu a intenzivní rodičovské pochopení. Učitelé, kteří se budou snažit zátěž zvládat, budou ohroženi syndromem vyhoření a zhoršením duševního zdraví.

Ve veřejnosti, zejména u střední a vyšší třídy, bude narůstat nespokojenost, která bude v základním školství demonstrována přesunem žáků do víceletých gymnázií a privátních škol. V nich budeme opět narážet na nedostatečné kapacity, nebo na jejich ekonomickou nedostupnost. Problémy s kapacitami se opětovně objeví i při přijímacích zkouškách na střední školy.

Plnit smysl vlastní existence za těchto podmínek budou jen ty školy, které najdou adekvátní reakce na společenské a profesní výzvy, před kterými aktuálně jako společnost stojíme. Nejen v nich však budou děti i učitelé zažívat radost z učení, budou se rodit celoživotní přátelství, a vznikat první lásky. Važme si každého učitele, který pomáhá žákům a studentům objevovat sám sebe, a který neúnavně pracuje na jejich dovednostním a osobnostním růstu. Važme si každé školy, která dokáže být místem hlubokého pochopení, solidarity a podpory. Jako společnost potřebujeme mnoho podobných míst. Popřejme všem kantorům hodně sil do jejich nelehké práce a bude-li třeba, zkusme jim v ní být maximálně nápomocní! Úspěšný školní rok 2023/24 nám všem!

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz