Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Co se děje ve školství a proč se chystá stávka

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ben Skála/ Wikimedia Commons/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Současný ministr školství Mikuláš Bek na protivládní demonstraci (2018).

12. 11. 12:00

Odbory vyhlásily na 27. listopadu učitelskou stávku. I když zatím není jasné, jestli ke stávce skutečně dojde, situace začíná být vážná, úroveň školství je ohrožena.

Článek

PHmax

Klíčovým slovem se stalo ještě před měsícem jen zasvěceným známé PHmax. PHmax představuje maximální počet hodin za týden výuky, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Klíčovou informací pro přidělení PHmax je počet tříd a počet žáků ve škole.

Vysvětleme si to na příkladu. Základní škola, která má jen první stupeň, má 42 žáků ve 3 běžných třídách. Průměrný počet žáků na třídu je 14. Zde stát stanovil pásmo, tabulku, podle které je přiděleno číslo PHmax. Náš příklad spadá do pásma 14 – 19 žáků na jednu třídu, PHmax je 26. Nyní PHmax vynásobíme počtem tříd a dostaneme finální celkové číslo PHmax. Třikrát 26 je 78. Škola tak dostane od státu zaplaceno 78 hodin výuky. To jsou téměř čtyři učitelské úvazky.

Současnou rozbuškou je snížení PHmax, to znamená, že stát zaplatí méně hodin výuky. To dopadne na každou školu jinak, a proto je věc složitější, jedna škola bude zasažena katastrofálně a bude muset propouštět, další se to prakticky nedotkne. I proto lze o současném chystaném zásahu slyšet různé názory.

Jak chystaná změna zasáhne děti

Představme si klasickou hodinu – ve třídě je jeden učitel a třicet studentů. Stát platí jednu hodinu. Ale existují efektivnější způsoby výuky, kdy má učitel více času věnovat se jednotlivým studentům. Třídu o třiceti lidech rozdělíme do dvou skupin po patnácti, učitel se může víc věnovat nadaným studentům, dát jim úkol navíc, podat zpětnou vazbu. Nebo obráceně, je možné se věnovat studentům, kteří mají problém látku pochopit, jde jim to pomaleji a potřebují pomoc, aby mohli zažít úspěch. Problémem pro stát je, že v tomto případě platí dvě hodiny, dva učitele. Mimochodem, v které třídě chcete mít dítě? Ve třídě, kde je plno a není prostor se věnovat každému individuálně, Vaše dítě se nedostane ke slovu, nebo v poloviční třídě, kde je větší prostor pro individuálnější a tím i efektivnější výuku?

Podle mě je v zájmu celého naší společnosti mít kvalitní vzdělávání, a to znamená, aby výuka byla co nejvíce efektivní, aby se učitelé studentům a studentkám věnovali co nejvíce. Neznamená to automaticky lepší výsledky studentů, ale rozhodně to zvyšuje šance.

Můžeme se zkusit podívat dál. Maturitní ročník na gymnáziu, dvě třídy čtyřletého gymnázia, dvě třídy osmiletého gymnázia. 120 studentů. Jsou to maturanti, už se připravují na budoucí studium na univerzitě, specializují se a mají více semináře. Semináře znamenají, že krom výuky klasických předmětů, mají například dvě hodiny seminář stejného předmětu navíc, kde je méně studentů a věnují se předmětu více do hloubky. Na klasickou hodinu pro čtyři maturitní ročníky spotřebujeme a zaplatíme čtyři učitele. Na semináře ale najednou máme čtyři třídy rozdělené do osmi tříd po patnácti studentech, každý se specializuje na něco jiného. Stát platí osm učitelů. Nynější krok tento systém ohrožuje. Může to být velmi demotivující pro studenty, protože semináře jsou jedna z mála volitelných věcí v českém školství a představují alespoň trochu závan svobody. A změna může dopadnout nepochopitelně na nejkvalitnější školy a učitele, protože učí velmi odborné semináře (kde je méně studentů), nebo mohou učit ve dvojici, což MŠMT roky podporovalo. Na to už nemusí být nyní peníze.

Dopad na školy

Například moje škola je obrovská a máme velkou rezervu v PHmax, pokud se číslo vážně změní, jen nám zmizí rezerva, v nejhorším možném případě pro naši školu přijdeme o jeden seminář v každém ročníku.

Další možnosti pro jiné školy jsou následující: „střední“ riziko podle mě představuje verze, kdy učitelé přijdou o peníze, o osobní hodnocení a odměny.

V nejhorším možném případě škola, která nemá velký počet studentů, propustí několik učitelů, protože se nebude moct učit tolik hodin a nebude na plat učitelů. Jak samo ministerstvo přiznává ve své zprávě o dopadech, malé základní školy mohou dokonce zaniknout.

Další podle mě katastrofický scénář pro celou naši zemi je zrušení specializovaných a půlených hodin, což jsem již zmiňoval výše. Představte si výuky angličtiny, kde ve třídě je třicet studentů. Kolikrát každý během hodiny stihne promluvit anglicky? Kolik vět vysloví? Bude mít učitel čas poskytnout dítěti zpětnou vazbu na jeho gramatiku a výslovnost? Tady se skrývá největší hrozba, kdy, pokud dojde k popsanému scénáři, jednoduše se sníží kvalita výuky.

Další velkou tragédií je zaříznutí nepedagogických pracovníků, nejen lidí, kteří mají na starosti uklízení a vaření pro děti, ale i ničení podpory, bez které se některé děti a školy neobejdou – asistenti, psychologové, ale třeba i vychovatelé v dětských domovech a mnoho dalších pozic. V době, kdy má větší množství dětí psychické problémy, je potřeba každá možná podpora při vytváření bezpečného a stabilního prostředí.

Politika…

Součástí hry je podle mě i velká manipulace, kdy politici budou na jednu stranu říkat, že splnili svůj slib a přidali učitelům, ale na druhou stranu už nebudou říkat, že snížili objem peněz pro celé školství přes PHmax. Je možné, že to přesně takto vyjde, průměrný plat učitelů trochu povyroste, o dvě tři procenta, protože ve školství bude méně učitelů, jelikož se po snížení PHmax bude vyhazovat.

Jedna z nejhorších věcí je, podle mě, to, že možná změna jde proti současnému trendu, kdy míříme k alespoň částečné modernizaci školství, jejíž součástí je více půlených hodin, kde je lepší prostor pro reálné učení než ve třicetihlavé třídě, výuka se stává efektivnější, objem znalostí a naučených dovedností roste. Důvod stávky je i jakási „zrada“ směřování školství. Politikům nejde o děti a kvalitu vzdělání. Ministerstvo školství roky určuje směr a podporuje určité prvky, které nyní nejen, že nebude podporovat, ale vyloženě je zničí. Jedná se o další nekoncepční krok, kterých bylo v poslední době hned několik (zrušení Dějepisu+, problémy s revizí RVP, obecně dochází k popírání Strategie 2030+).

Zdroje:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Metodiky k reformě financování regionálního školství. Online. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/metodiky-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi. [citováno 12.11.2023].

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz